T.C.EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
……………. Sicil sayılı …………………. olarak görev yapmaktayım. ………………………. tarihte ……………………… kadrosuna
gelerek görevime başladım. Dondurma süresindeki ödenmeyen aidatlarımı saydırmak/saydırmamak istiyorum.
Gereğini arz ederim …/…./….
ADI SOYADI
İmza
Adres
Sicil No
T.C. No
Tel. No
E-posta
:
:
:
:
:
Ek :
Kurumdan alınan göreve başlama yazısı
Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü – G.M.K. Bulvarı No: 50 (06570) Maltepe / ANKARA
Ortak İletişim Merkezi: 0 505 318 88 50 (Ücretsiz EGM Avea Hattı) - 0 312 294 89 00
Santral: 0 312 294 11 00 (pbx) Fax: 0 312 232 06 45 - 0 312 231 47 66
www.polsan.com.tr - [email protected]
Download

T.C.EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Polis Bakım ve