POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2013 YILI FAALİYET KÂRI VE KÂR PAYI
DAĞITIMI HAKKINDA
2013 yılına ait Kar Payı dağıtımlarımız 05.05.2014 tarihi itibariyle Ortaklık tipine göre
aylık toplam birikmişleri oranında Ortak hesaplarına eklenmiştir.
2013 yılı faaliyet dönemi toplam karı 100.928.238,66 TL dir. Mevzuatımız gereği elde
edilen karın %40’ına kadarı Polsan Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği oranda ortaklarına
dağıtılır. Yönetim Kurulumuz ve Polsan Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ortaklarımıza
azami getiri sağlayacak en yüksek oran olan %40 oranla 40.371.295,46 TL dağıtılmasına karar
verilmiştir. Ortaklarımızın Birikmişlerinin bulunduğu sermaye hesabına kar payı olarak ilave
edilmektedir. Kalan tutar; Ortaklarımızın sosyal yardım ihtiyaçlarını ve Sandık yatırım
faaliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, yıl içerisinde elde edilen kârın % 50’si Yatırım Fonu,
%10’u İhtiyat Fonu olarak Kar Yedekleri hesabına eklenmektedir.
2011 yılı ikinci yarısından beri birikimlerini katılımcı tip ortaklık kapsamında
değerlendirilmesini talep eden ortaklarımızın paraları ayrı bir sermaye havuzunda
değerlendirildiğinden, iki ayrı kârlılık oranı hesaplanmış ve dağıtımlar ayrışımlı havuzlara
ortaklık tipi baz alınarak yapılmıştır
2013 yılı için Ortaklarımızın birikmiş toplamlarına eklenecek temettü tutarlarının
hesaplanmasında, yılın her ayı itibariyle, her bir ortağımızın sermaye rakamı içerisindeki
birikim tutarının katkısı esas alınmıştır. Bu esasa göre; ortaklık tipi ayrımlı olarak “Birikimli
Sermaye ve Aylık Temettü Dağılımı “ tablolarında yer alan “2013 Yılı Aylık Temettü Çarpanı”
ile yıl içerisinde aktif veya pasif olması ayrımı yapılmaksızın, Ortaklarımızın ilgili ay
içerisindeki birikim tutarları çarpılarak, birikimlerin Sandık sermayesi içerisinde bulunduğu
ayların temettü hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama yapılan ayların temettü tutarları toplamı,
her bir Ortağımızın 2013 yılı için hak etmiş olduğu yıllık toplam temettü tutarını
oluşturmaktadır.
Ortaklık tipi, ortaklık süresi ve birikmiş toplamları her ortak için farklı
değerlendirildiğinden, Ortaklarımız kendilerine ait hesaplama tablolarını Ortak Online
Temettüler bölümünden inceleyebileceklerdir.
Polsan interaktif SMS sistemiyle; TEMETTU (boşluk) EGM SİCİL numaranızı yazıp
3848 e mesaj atarak Temettü tutarınızı öğrenebilirsiniz.
Ortaklarımıza saygıyla duyurulur.
Polis Bakım ve Yardım Sandığı
Genel Müdürlüğü
Download

POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 2013 YILI FAALİYET