Eylül 2014
Cinsiyet Ayrımlı Üst Düzey* Memur Sayıları
Yıl
Toplam
Kadın
Kadın %
Erkek
Erkek %
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5.518
5.573
5.146
4.797
5.856
6.408
6.467
480
515
478
446
564
598
595
8,70
9,24
9,29
9,30
9,63
9,33
9,20
5.032
5.040
4.668
4.351
5.292
5.810
5.872
91,19
90,44
90,71
90,70
90,37
90,67
90,80
(*) Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı,Valiler, Başkanlık Müşaviri,Bağlı Kurum Başkanı,Bağlı Kurum
Başkan Yardımcısı, Bakanlık Bünyesindeki Genel Müdürrler,Bağlı Kurum Genel Müdürleri,Genel
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, Kurul Üyeleri, Kurum Bünyesinde Başkan, Daire
Başkanı Ünvanları,Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları,İl Müdürleri
Download

Üst Düzey Yöneticilerin Cinsiyet Dağılımı