İ.Ü. DANIŞMANLIK ve SOSYAL DESTEK BİRİMİ (RDSD)
İ.Ü. Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi 1997 Yılında Prof. Dr. Sayın Türkan Saylan
tarafından kurulmuştur. Sadece gönüllülük esasına göre faaliyetlerini sürdüren bu birim, 2007 yılında
kurumsal bir kimlik kazanmıştır.
Birimin görevi, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin karşılaşacakları sorunlara
çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü
kuruluşlardan destek sağlamak, alt destek birimleri arasındaki koordinasyonu yürütmek, Rektörlüğe
bağlı diğer kurumlar ile birlikte koordineli çalışarak öğrencilere yönelik çözümler ve hizmetler
oluşturmaktır.
Her türlü sağlanmış destek ve bu desteklerden yararlanan öğrenci bilgilerinin tek merkezde
kaydedilmesini ve takiplerini sağlamaktır.
Bu amaçla yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda sıralandığı gibidir;
 Özellikle İstanbul dışından gelen, aileden uzakta, yeni bir çevreye uyum sorunu yaşayan
öğrencilerimizin karşılaştıkları sosyal ve psikolojik sorunlara çözüm bulmak.
 Burs veren kurum, kuruluş, vakıf ve hayırsever kişiler ile iletişime geçerek öğrencilerimize
burs sağlamak,
 Yarı zamanlı olarak (günde en çok 4 saat) fakültemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
(laboratuar, kütüphane, bahçe gibi) öğrencilerin çalıştırılmasını organize etmek,
 Öğrencilerin boş zamanlarında fakülte dışında çalışabilecekleri yarı zamanlı ya da geçici işler
bulmak
 İstanbul dışından gelen öğrencilerimizi yurtlara yerleştirmek.
 Ayrıca İstanbul dışından gelen öğrencilerin İstanbul'a alışma sürecinde karşılaştıkları
sorunların çözümünde yardımcı olmak,
 İhtiyacı olan öğrencilere yeni giysi, kitap, okul araç gereçleri temin etmek.
 Kiralık evde kalan öğrencilere her türlü ev eşyası temin etmek.
 Öğrencilerin çeşitli sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak Sosyal Destek Biriminin
hizmetleri arasındadır. Kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında RDSD Birimi anlaşma
içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları etkinlikler anında
öğrencilerimize duyurulmaktadır.
Download

Rehberlik Tanıtım - İstanbul Üniversitesi