Farabi
2014-2015 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU DETAYLARI
Başvuru Koşulları
 Değişimden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir.
 Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve ya doktora
öğrencisi olması,
 Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4.0 olması,
 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4.0 olması.
 Öğrencinin akademik ortalamasının 2.0 (2.5) ve üzerinde olması durumunda, geçmiş öğrenim dönemlerinde alıp
tekrar etmek durumunda kaldığı dersler, öğrencinin başvuru hakkını engellemez.
Önemlı̇ !!!
 YÖK tarafından alınan karar gereğince, Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 eğitim-öğretim
yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.
 Ayrıca tutuklu ve hükümlüler Farabi Değişim Programından yararlanamamaktadır.
Genel Bilgiler
 İkili anlaşma imzalanan yükseköğretim kurumlarının (72 devlet+vakıf üniversitesi) listesi üniversite web
sayfamızda yer almaktadır (http://oia.atauni.edu.tr)
 Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıf düzeylerinde Farabi Değişim Programı kapsamında
değişim gerçekleştirilememektedir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile
esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.
 Gidilecek yüksek öğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise değerlendirme
kriteri olarak yabancı dil düzeyini gösteren bir belge talep etmektedirler.
 Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlanmakta olup, öğrencilerin öğrenim
dönemi boyunca aldıkları diğer burslarda herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.
 Staj haricinde, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabii istihdam
edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi yapılmamaktadır.
 KYK Yurdunda kalan öğrenciler, değişimden yararlandıkları şehirdeki yurtlara (kontenjan uygunsa) yatay geçiş
yapabilmektedirler.
Başvuru Tarı̇ hlerı̇ : 03-14 Mart 2014
Aday Öğrenci BaşVuru Belgelerı̇
1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (1 adet -fotoğraflı)
http://oia.atauni.edu.tr/TR/Farabi/Formlar.aspx linkinden doldurabilirsiniz
2. Onaylı Güncel Transkript (2 adet) ve nüfus cüzdanı fotokopisi
3. SGK aylık prim ve hizmet belgesi, kamu veya özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge
4. Çalışma ve bildirim dilekçesi
5. Yabancı dil muafiyet belgesi (zorunlu yabancı dil programı uygulayan bölüm/pogram için)
Aday Öğrenci Başvurularının Değerlendirilmesi


Aday öğrencilerin tercihleri (en fazla 3 tercih) mevcut protokolle eşleştirilerek Güz / Güz+Bahar başvuru
sonuçları üniversitemizin web (http://oia.atauni.edu.tr) sayfasında ilan edilecektir.
Başvurusu kabul edilen öğrenciler kendilerinden istenen belgeleri (başvuru belgeleri) ilan edilecek tarihe kadar
üniversitemiz Farabi Kurum koordinatörlüğüne teslim edeceklerdir.
Not :
Farabi Değişim Programı başvuru ve sonrasında hazırlanan tüm belgeler Bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
İletişim
Atatürk Üniversitesi / Dış İlişkiler Ofisi / Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Rektörlük Binası, 4. Kat
Tel: 0 442 231 1155 / 5 Fax:0 442 231 1039
http://oia.atauni.edu.tr
Download

Farabi - Dış İlişkiler Ofisi