İÇİNDEKİLER
Erkan KARAARSLAN
Belediye Bütçeleri İçin, Kurumsal Bir Sınıflandırma Önerisi
4
Mahmut ÇOLAK - SGK, Müfettiş, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Devlet Memurlarının Hizmetlerinin Elektronik Ortama Aktarılmasında Son Düzenleme
9
Av. Mehmet Akif ULUSOY - Türkiye Belediyeler Birliği
Memur Personel ve Avukatlık Vekalet Ücreti
16
İbrahim HALICI - İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
R uhsatsız/Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar Hakkında Uygulanan Yıkım Kararları
20
Dr. Ahmet OZANSOY
İmar Cezalarının Uygulanması İndirim, Taksitlendirme ve Zamanaşımı
31
Ahmet SANDAL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İç Denetçi & Kamu Yönetimi Uzmanı
Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalandırılması
35
Doğan ALANTAR - Yeminli Mali Müşavir
Belediyelerin Taşınmaz Satışının KDV Karşısındaki Durumu
43
Melih ORCAN - Vergi Başmüfettişi, (E. Maliye Başmüfettişi)
Spor Sahalarındaki Işıklı Panolar ile Sinema Salonlarında Gösterilen Reklamlar, İlan ve Reklam
Vergisine Tabi midir?
47
Cumhur Sinan ÖZDEMİR - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Baş Müfettişi
İşçi Sayısı 10'dan Az Olan İşverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği Desteği
52
Yusuf USLU - Kamu İhale Uzmanı
İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olan Belgeye İhale Dokümanında Yer Verilmesi Durumunda Teklif
Değerlendirmesi Nasıl Yapılmalıdır?
In the situation that the document which is contrary to the legislation to be asked takes place in
the tender document, how can be carried out the evaluation of the tender offer?
56
Dr. Bülent BÜBER - Grup Başkanı - Kamu İhale Kurumu
Düzenlemeler ve Uyuşmazlık Kararları Çerçevesinde Mal Alımı İhalelerinde Kalite Belgeleri
64
Erdoğan DEDEOĞLU - Sayıştay Uzman Denetçisi, Kamu Yönetimi Uzmanı
Kamu İhale Kanununa Göre Alınan Teminatlar ve Bu Teminatların İadesi
69
Murat ARAPGİRLİ - E. Kamu İhale Uzmanı
Hizmet Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
60
74
Haluk NALÇAKAR - İçişleri Bakanlığı, E. Başkontrolörü
6360 Sayılı Kanunun Kapsamında Büyükşehir İlçe Belediyelerine Bağlanan Köylerin,
Köy Statüsünde İken Yapmış Oldukları Taşınmazların Kiraya Verilmesi ve
Satış İşlemleri Hakkında Bir Hatırlatma!
78
MEVZUATTAN HABERLER
80
YARGI KARARLARI
82
SORULAR-CEVAPLAR
85
Download

167 icindekiler