…………..Liman Başkanlığı’na
(KMT İLK BELGE BAŞVURUSU)
…………….. tarafından yapılan KMT sınavını başardım Kısa Mesafe Telsiz Operatörü
Yeterlik Belgemin düzenlenmesi için gereken evraklar ektedir.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İmza
Ad, soyadı
T.C. kimlik numarası
ADRES
EKLER
1. Dilekçe Örneği
2. Nüfus Cüzdanı Örneği
3. Öğrenim Belgesi
4. Adlî Sicil Kaydı Belgesi(Resmi kurumda çalışıyor ise Kurumda çalıştığına
dair yazı olması yeterlidir.)
6. 4 adet Vesikalık fotoğraf
5. Harç Makbuzu (Veraset ve harçlar vergi Dairesine yatırılan dekontlar)
6. Sınava giriş dekontu (Ziraat Bankasına yatırılan 50 TL ADB ve 50TL KMT sınav harcı )
Download

KMT İlk Belge Başvuru Dilekçe Örneği