…………. Liman Başkanlığı’na
(ADB İLK BELGE BAŞVURUSU)
…………….. tarafından yapılan ADB sınavını başardım Amatör Denizci
düzenlenmesi için gereken evraklar ektedir.
Belgemin
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İmza
Ad, soyadı
T.C. kimlik numarası
ADRES
EKLER
1. Dilekçe Örneği
2. Nüfus Cüzdanı Örneği
3. Öğrenim Belgesi
4. Sağlık Raporu (Göz ve KBB Doktorundan kaşeli, Gözde Renk ve Gece
Körlüğü yoktur ibareli olacak)
5. Adlî Sicil Kaydı Belgesi(Resmi kurumda çalışıyor ise Kurumda çalıştığına
dair yazı olması yeterlidir.)
6. 4 adet Vesikalık fotoğraf
6. Harç Makbuzu (Veraset ve harçlar vergi Dairesine yatırılan dekontlar)
7. Sınava giriş dekontu (Ziraat Bankasına yatırılan 50 TL ADB ve 50TL KMT sınav harcı )
Download

ADB İLK BELGE BAŞVURUSU - Tuzla Liman Başkanlığı