ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
KAYIP VEYA ZAYİ DİPLOMA & MEZUNİYET BELGESİ
TALEP FORMU
KAYIP VEYA ZAYİ DİPLOMA & MEZUNİYET BELGESİ
TALEBİNDE BULUNAN MEZUN ÖĞRENCİNİN
T.C. No / Pasaport No
Adı ve Soyadı
Birimi
Bölümü / Anabilim Dalı
Programı / Bilim Dalı
Unvanı (İlk diplomada varsa)
Öğrenci Numarası
Mezuniyet Tarihi / AGNO
Mezuniyet Kredisi / AKTS
Kayıp / Zayi Belge Türü
Diploma
Geçici Mezuniyet Belgesi
Gazete Adı
Kayıp / Zayi İlanı Bilgisi
İlan Tarihi
Yukarıda yer alan bilgilere bağlı olarak kayıp/zayi etmiş olduğum geçici mezuniyet
belgemin / diplomamın ekte yer alan gazete ilanına istinaden hazırlanması hususunda
gereğini arz ederim. …. / …. / 2015
İmza
Adı geçen öğrencinin beyanına bağlı olarak yapılan arşiv araştırması sonucunda talep
edilen belgenin hazırlanması uygundur. … / …. / 2015
………………
Bölüm Sorumlusu
EK
1- Gazete ilanı
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Download

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı