T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
2. Deneysel Hayvan Modelleri Eğitim Kursu
Genel Cerrahide Hayvan Modelleri
( 01 - 02 Nisan 2014 )
GENEL BİLGİLER:
*Kursa katılım 14 kişi ile sınırlıdır.
*Katılım ücretleri kurstan önce Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi döner sermaye
veznesine yatırılacaktır. Dekontlar kayıt sırasında ibraz edilecektir.
*Eğitim programına kayıt yaptırabilmek için katılımcıların ‘’Deney Hayvanları Kullanım
Sertifikası’’na sahip olmaları gerekmektedir.
*Kayıtlar başvuru öncelik sırasına göre yapılacak ve kişilere bildirilecektir.
Kurs Yeri: S.B. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Deneysel Araştırma ve Beceri Geliştirme Merkezi (BADABEM)
Gerekli belgeler:
Katılım Ücretleri:
- “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” fotokopisi
-
Kurs kayıt formunun doldurulması
-
Nüfus cüzdanı fotokopisi
-
Bir adet fotoğraf
-
Kurs ücreti ödeme dekontu
Sağlık Bakanlığı
Diğer Kurumlar
Eğitim görevlileri 250 TL
Doçent ve Profesörler 300 TL
Başasistan-Uzman 200 TL
Yard. Doç-Uzman 250 TL
Asistan 150 TL
Asistan 200 TL
İletişim ve Kayıt Bilgileri:
Vet. Hek. Duygu S. Çelik (BADABEM)
Tel: (212) 440 40 00/3300
E-posta: [email protected]
veya [email protected]
Tuğba Taşkın (Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Sekreterliği)
Tel: (212) 440 42 53
E-posta: [email protected] veya
[email protected]
Kurs Koordinatörleri
Prof. Dr. Atilla Semerciöz
BEH Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı
Uzm. Dr. Erkan YAVUZ
BEH Genel Cerrahi Kliniği
1
Download

2. Deneysel Hayvan Modelleri Eğitim Kursu Genel Cerrahide