PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PAROGRAMI 2. TAKSİT ÖDEME DUYURUSU
Program ücretinin 2. Taksidi 700 TL (Yedi yüz Türk Lirası) olup ödemeler 04-08 Ocak 2016 tarihleri arasında aşağıda verilen banka hesabına yapılacaktır.
Vakıfbank Ankara Şubesi (Şube Kodu: 02),
Hesap Adı :Hacettepe Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi-Eğitim Fakültesi,
Hesap No : 158007299801535 (IBAN: TR780001500158007299801535)
Dekontun açıklama bölümüne; Adı-Soyad, TC Kimlik Numarası, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı- 2.Taksit Ücreti” olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
Yapılan ödemeler hiçbir koşulda iade edilmeyecektir. Ödemelere ilişkin dekontlar belirtilen tarihlerde aşağıdaki tabloda verilen ders sorumlularına teslim edilecektir.
Şubeler
Dekontların Teslim Edileceği Ders Sorumlusu
Şubeler
Dekontların Teslim Edileceği Ders Sorumlusu
1.
Şube FELSEFE
Eğitim Bilimine Giriş ders sorumlusu
15. Şube EDEBİYAT
Ölçme ve Değerlendirme ders sorumlusu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Şube FELSEFE
Şube FELSEFE
Şube PSK/SOS
Şube İNGİLİZCE
Şube İNGİLİZCE
Şube İNGİLİZCE
Şube İNGİLİZCE
Şube MATEMATİK
Şube MATEMATİK
Şube TARİH
Şube TARİH
Şube EDEBİYAT
Şube EDEBİYAT
Eğitim Bilimine Giriş ders sorumlusu
Eğitim Bilimine Giriş ders sorumlusu
Eğitim Bilimine Giriş ders sorumlusu
Eğitim Sosyolojisi ders sorumlusu
Eğitim Sosyolojisi ders sorumlusu
Eğitim Psikolojisi ders sorumlusu
Eğitim Psikolojisi ders sorumlusu
Eğitim Sosyolojisi ders sorumlusu
Eğitim Sosyolojisi ders sorumlusu
Ölçme ve Değerlendirme ders sorumlusu
Ölçme ve Değerlendirme ders sorumlusu
Öğretim İlke ve Yöntemleri ders sorumlusu
Öğretim İlke ve Yöntemleri ders sorumlusu
16. Şube EDEBİYAT
17. Şube BEDEN EĞİTİMİ
18. Şube BEDEN EĞİTİMİ
19. Şube AİLE ve TÜK. BİL.
20. Şube AİLE ve TÜK. BİL.
21. Şube HEMŞİRELİK ve ÇOCUK GEL.
22. Şube HEMŞİRELİK ve ÇOCUK GEL.
23. Şube ING/FRA
24. Şube ALMANCA
25. Şube BİY/KİMYA
26. Şube BİY/KİMYA
Ölçme ve Değerlendirme ders sorumlusu
Eğitim Bilimine Giriş ders sorumlusu
Eğitim Bilimine Giriş ders sorumlusu
Eğitim Psikolojisi ders sorumlusu
Eğitim Psikolojisi ders sorumlusu
Eğitim Bilimine Giriş ders sorumlusu
Eğitim Bilimine Giriş ders sorumlusu
Ölçme ve Değerlendirme ders sorumlusu
Ölçme ve Değerlendirme ders sorumlusu
Eğitim Sosyolojisi ders sorumlusu
Eğitim Sosyolojisi ders sorumlusu
Download

ektedir. - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi