Doç. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker
1969 İstanbul doğumlu. Fenerbahçe Lisesinden 1986 yılında mezun oldu yılında mezun oldu. İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1992 yılında mezun olduktan sonra aynı Aralık ayında SSK
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve
Tüberküloz uzmanlık eğitimine başladı. 1997 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak mecburi hizmet için
SSK Elbistan Hastanesine atandı. 1999 yılında SSK İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesine tayin oldu. 2000
yılında tekrar SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine
uzman olarak, 2002 yılında da başasistan olarak atandı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi İç Hastalıkları AD İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD’nda Allerjik Hastalıklar yan dal uzmanlık
eğitimine başladı. 2007 yılında Allerji Hastalıkları uzmanı olarak SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Allerji Hastalıkları uzamanı olarak mecburi hizmet görevine atandı.
2008 yılında doçent oldu. 31.05. 2010 yılında sağlık bakanlığı onayıyla İmmünoloji ve Allerji Eğitim Kliniğini
kurdu. 2012 yılında Allerjik hastalıklar yanı sıra İmmünoloji uzmanı unvanını kazandı. 2013 yılında Eğitim
Görevlisi oldu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Türk Toraks Derneği, Ulusal Alerji ve Klinik
İmmünoloji Derneği, Avrupa Allerji ve İmmünoloji Akademisi üyesidir. Türkiye Solunum Araştırmaları
Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman görevlerini yürütmektedir.
2 yan dal uzmanı yetiştirmiş ve mezun etmiştir. Bilimsel faaliyetleri arasında 22 uluslararası, 25 ulusal
dergide makale, 47 uluslararası, 78 ulusal kongrede bildiri sunumları, 9 bilimsel ödülü, 3 kitap bölümü
yazarlığı, iki ulusal rehberde yazarlık bulunmaktadır. 6 uluslararası çalışmada yer almıştır. Ulusal kongre ve
kurslarda 20 kadar konuşması bulunmaktadır. Yaptığı çalışmalar ulusal ve uluslar arası alanda 150’den fazla
atıf almıştır. Halen Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Eğitim Görevlisi, Eğitim sorumlusu ve idari sorumlu olarak çalışmaktadır.
Download

Özgeçmiş - Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi