Grup No
Perşembe
Grup Adı
Derslik
1.Grup
2.Grup
3.Grup
4.Grup
5.Grup
6.Grup
Edebiyat 1
Edebiyat 2
Edebiyat
3
Edebiyat
Sağlık
Beden E.
Biyoloji
İlahiyat
Coğrafya
A-215
A-216
A-203
A-204
A-112
A-113
1.Ders
Öğretmenlik U.
2.Ders
Ölçme ve Değ,
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
Öğretmenlik U.
ÖTMG
3.Ders
Ölçme ve Değ,
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
Öğretmenlik U.
ÖTMG
4.Ders
5.Ders
6.Ders
7.Ders
8.Ders
Öğretmenlik U.
ÖTMG
ÖTMG
Ölçme ve Değ,
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
Öğretmenlik U.
ÖTMG
ÖTMG
Ölçme ve Değ,
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
ÖTMG
ÖTMG
Rehberlik
ÖTMG
ÖTMG
Ölçme ve Değ,
9.Ders
ÖTMG
ÖTMG
ÖTMG
Rehberlik
ÖTMG
ÖTMG
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
Rehberlik
Öğretmenlik U.
ÖTMG
ÖTMG
Rehberlik
Rehberlik
1.Ders
2.Ders
3.Ders
Rehberlik
4.Ders
Rehberlik
Cuma
5.Ders
6.Ders
1.Ders
2.Ders
3.Ders
4.Ders
5.Ders
6.Ders
7.Ders
8.Ders
9.Ders
1.Ders
2.Ders
3.Ders
4.Ders
5.Ders
6.Ders



Rehberlik
Öğretmenlik U.
ÖTMG
ÖTMG
Öğretmenlik U.
Ölçme ve Değ,
Rehberlik
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
Ölçme ve Değ,
Rehberlik
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
7.Grup
8.Grup
9.Grup
10.Grup
11.Grup
Matematik 1
Matematik 2
Matematik
İngilizce
Biyoloji
FizikKimya
A-103
A-104
A-Z03
A-Z04
A-113
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
Rehberlik
Öğretmenlik U.
Rehberlik
Öğretmenlik U.
ÖTMG
Öğretmenlik U.
ÖTMG
Öğretmenlik U.
ÖTMG
Öğretmenlik U.
ÖTMG
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
ÖTMG
Öğretmenlik U.
ÖTMG
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
Rehberlik
ÖTMG
ÖTMG
ÖTMG
ÖTMG
Rehberlik
ÖTMG
ÖTMG
ÖTMG
ÖTMG
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
Rehberlik
ÖTMG
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
Ölçme ve Değ,
ÖTMG
Rehberlik
ÖTMG
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
Ölçme ve Değ,
Rehberlik
Öğretmenlik U.
Öğretmenlik U.
Ölçme ve Değ,
Rehberlik
Öğretmenlik U.
Rehberlik
Öğretmenlik U.
Ölçme ve Değ,
Öğretmenlik U.
Rehberlik
Öğretmenlik U.
Ölçme ve Değ,
Ölçme ve Değ,
Öğretmenlik U.
Rehberlik
Ölçme ve Değ,
Öğretmenlik U.
Rehberlik
ÖTGM: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.
Programda yer alan Öğretmenlik Uygulaması teorik derslerine muaf olmayan adaylar küçük gruplar halinde devam edeceklerdir. Hangi adayın hangi grupta olduğuna
ilişkin çizelge ile uygulama yapılacak okulların listeleri daha sonra ilan edilecektir.
2. Dönem formasyon ücretleri dönemin başladığı ilk hafta olan 16-17 Ekim tarihlerinde banka hesabına yatırılarak dekontlar fakülte sekreterliğine teslim edilecektir.
Download

Perşem b e Cuma