DUYURU
Öğretim Görevlisi Ali KOÇAK Yapı Onarımı ve
Güçlendirme Dersi sınavını 22 Nisan 2015
Çarşamba günü Saat: 09:00’da 3 nolu sınıfta
yapacaktır.
YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Download

DUYURU Öğretim Görevlisi Ali KOÇAK Yapı Onarımı ve