ÖĞR.GÖR .YUNUS TORUN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
EKG SİNYALİNİN PRENSİPLERİ
Kalp atışlarının devam etmesi direk sinir sistemiyle lakalı değildir.Bunun sebebi kalbin
condakşın sisteme sahip olmsındandır.Bu sistem kas dokusundan meydana gelir vekalp
kaslarının liflerinin çalışması sonucu teşvik edici potansiyeller yayılır.Bu dokular SA,AV,his
demeti,purkinje fiberleri ve demet kollarında bulunur.
SA düğümü pacemaker diye adlandırılır.
Pacemaker hareketi başlatan ve hareketin hızını belirleyen anlamına gelir .SA düğümünde
kendi kendine oluşan,aksiyon potansiyeli depolirizasyon halinde tüm kalbe yayılır.
En sonunda bu elektirik iletimi depolirize olur.Septum intraventriküller kalbin yanında AV
düğümüne bağlanır.Bu AV düğümünün ana konusu elektrik üretimini atriumdan ventriküle
ulaşmasıdır.Voltaj,kayıtta ve isoelektrik PR segmenti EKG de görülür.P-r aralığıhis demeti
iletim zamanını gösterir.
His demeti aşağıya giderken artria ve senoatrial düğümleri kutuplanmalara başlıyor.
Endokardium, epikardiuma depolirize veriyor ve R dalgası görünüyor.Direk S dalgası
başından depolirize olur .
Depolirize olduktan sonra bütün ventriküller kas hücreleri ST segmentinin benzeri oluyor.
Elektrot transduser elektronik ensturuman için vücut yüzeyindeki gerilimi birleştirir. Yüzey
potansiyelleri vücut üzerindedir.
Ucaylama gizli zarın esas çizgiye dönüşüdür.Bu depolirizasyon gibi aynı yönde bir saplantı
verir.Plarty yöne geçersizdir.
Çünkü his demetleri taşıma dairesindeki en küçük kapasiteye sahiptir.Polariside kalbin en
son bölümüdür.Bu polarise saplantıya sebeptir bu yüzden genellikle temiz değildir.Keşfettiği
zaman o “U” dalgası diye adlandırılır.
Ülkü Esra Yılmaz
Biyomedikal
2119883
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com
Download

EKG - Gaziantep Üniversitesi