ÖĞR.GÖR .YUNUS TORUN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
T
EEG
arıhsel gelişim:Hans berger 1929 yıllında ilk defa,
insan beyninin aktivitesini varlığını, kafaya
yerleştirilen elektrotlar ve bunlara bağlı bir galvanometre
yardımıyla ortaya koydu.
EEG:beynin sinirsel faaliyeti sonucu elde edilen
biyoelektriksel işaretlere EEG denir.
EEG işaretleri EMG ve EKG işaretlerinde olduğu gibi
şekil bakımından değil kapsadığı frenkaslara göre
değerlendirilmektedir.
EEG
işaretleri
peryodik
değildir;genlik,faz ve frekansları sürekli değişir.
EEG KULLANIM ALANI
Ø Nöroloji
Ø Beyin cerrahîsi
Ø Anestezi
Ø Pediatri
Ø psikiyatri
8-12 hz arasındaki beyin dalgalarıdır.
Uyanık,sakin ve normal kimselerde görülür
Genelikle 50 mikrovolt kadardır.Uyku durumunda yok
olurlar.Uyanık kişi dikkatini özel bir faliyete yöneltirse alfa
dalgaları yerine,daha yüksek frekanslı;fakat düşük genlikli
EEG işaretleri (beta dalgası) meydana gelir.
ALFA DALGALARI:
:Frenkasları 12 Hz’in üzerindeki beyin
dalgalarıdır.25 Hz ve nadir hallerde 50 Hz’e kadar uzanırlar.
Beta-1 ve Beta-2 diye ikiye ayrılırlar. Beta-2 dalgaların
frenkası Beta –1dalgaların frenkasının iki katıdır. Ve alfa
dalgalarında olduğu gibi zihinsel aktivitenin artması ile oluşur.
BETA DALGALARI
1 http://www.pdffactory.com
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version
4-7 Hz arasındaki dalgalardır.
Yetişkinlerde emisyonel gerginlik ve düş kırıklığı
durumlarında ortaya çıkarlar. Genlikleri 100 mv (p-p)’den
küçüktür.
TETA
DALGALARI:
:3,5 Hz’in altındaki beyin dalgalarıdır.
Bazı durumda 1 Hz’in altında düşer.
GAMA DALGALARI :Bazı araştırmacılar bu dalganın yerine
B-2 dalgasını kullanmaktadırlar. Genlikleri 2 mv (p-p)’den
küçüktür.
DELTA DALGALARI
BEYİN AKTİVİTESİ İLE EEG ARASINDAKİ İLİŞKİ
Aktivite ile frenkas birlikte yükselir.
Aktivitenin en hızlı
olduğu zaman
EEG işaretlerinin genlikleri mv mertebesinde olduğundan
ön kuvvetlendirici olarak diferansiyel kuvvetlendirici
kullanmak gerekmektedir.
Hazırlayan: FERAY ODUNCUOĞLU
2 http://www.pdffactory.com
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version
Download

EEG - Gaziantep Üniversitesi