TAMAMLANAN ULUSLARARASI PROJELER
ATAUM; 2
Toplam Proje Sayısı: 38
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi; 1
Ziraat Fakültesi; 6
Eğitim Bilimleri Fakültesi; 3
Fen Fakültesi; 1
Veterinerlik Fakültesi; 1
FİSAUM; 1
Meslek Yüksek Okulları; 3
TÖMER; 10
Mühendislik Fakültesi; 4
Sağlık Bilimleri Fakültesi; 3
Tıp Fakültesi; 1
Siyasal Bilgiler Fakültesi; 2
Sıra Proje Yürütücüsü
Proje Adı
Birim
1
Prof.Dr. Zeki AKTAŞ
Lenonardo Da Vinci Programı Hazırlık Ziyaretleri Semineri
Mühendislik Fakültesi
2
Doç.Dr. Müge ARTAR
Mevsimlik Tarım İşçilerinin 0-6 Yaş Grubu Çocuklarının Yaşam Halleri
Eğitim Bilimleri Fakültesi
3
Prof.Dr. Çağrı ERHAN
Assessment, Tutorial Structures and İnitial Teacher Education of Trainee Students in the Subjects
ATAUM
4
Prof.Dr Ayşe ÇAKIR İLHAN
Çocuk Müze Eğitimi ve Dostluk Treni
Eğitim Bilimleri Fakültesi
5
Prof.Dr. Nadir Engin UZUN
Glodıss
TÖMER
6
Prof.Dr Mehmet ŞAHAL
Yeni Doğum Yapmış Subklinik Ketosisli İneklerde BHBH Konsetrasyonu Catasolun Farklı Dozlarının Etkileri
Veterinerlik Fakültesi
7
Prof.Dr. İlgi ERTEM
Türkiyede Gelişimsel Pediatri ve Gelişim Dostu Çocuk Hastaneleri Modeli
Tıp Fakültesi
8
Prof.Dr. Tevhide KARGIN
İşitme Engelli Çocukların Okuma Güçlüklerinin Farklı Dillere Göre Değerlendirilmesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
9
Doç.Dr. Hakan YILMAZ
Sosyal Koruma Harcamalarının İncelenmesi ve Çocuklar İçin Bütçeleme
Siyasal Bilgiler Fakültesi
10 Doç.Dr. Hasan Hüseyin ATAR
Up-Grade Bs-Scene-Up-Grade Black Sea Scientıfıc Network
Ziraat Fakültesi
11 Yrd.Doç.Dr. Ufuk TÜRKER
A Feasibility Study For Variable Rate Irrigation in The Black sea Region
Ziraat Fakültesi
12 Prof.Dr. Çağrı ERHAN
ETCF-EU training Programme
ATAUM
13 Prof.Dr. Ali İhsan ACAR
Safer Agriculture For Employees IN Rual
Ziraat Fakültesi
14 Prof.Dr. Nadir Engin UZUN
FS Hermes
TÖMER
15 Doç.Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
Sağlık Hizmetlerinde Eşitlik ve Hizmet Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
16 Doç.Dr. Akın KOÇAK
Reorganizing The Business Education Under The UK Experience
Siyasal Bilgiler Fakültesi
17 Prof.Dr Arzu OĞUZ
Turkey And its The Europen Knowledge Economy
FİSAUM
18 Müdür Ali Osman DURMUŞ
Soccer Lingua
TÖMER
19 Prof.Dr. Nilgün SARP
daha İyi Sağlık Sistemleri İçin Daha İyi Sağlık Yöneticileri
Sağlık Bilimleri Fakültesi
20 Prof.Dr. Kamuran AYHAN
Meyve suyu İşletme Teknolojilerinin ve Kalite Güvence Uygulamalarının Avrupa ve Türkiye Açısından
Karşılaştırılması
Mühendislik Fakültesi
21 Prof.Dr. Nilgün SARP
Hastane Risklerinin Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
22 Prof.Dr. Ayşe ATAÇ NYBERG
European Nuclear Structure Ingtegrated Infrastructure initiative
Fen Fakültesi
23 Prof.Dr. Aytül KASAPOĞLU
Farklı Bağlamlarda Suçu Önleme Maliyetleri
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
24 Müdür Veysel BABAYİĞİT
Taşınabilir Elektronik Aletlerde Dil Eğitimi
TÖMER
25 Müdür Murat CANER
First Step To De
TÖMER
26 Dr. Behiç MERT
Gıda ve Biyolojik Maddelerin Visko Elastik Özelliklerinin Belirlenmesi İçin Yeni Ensturuman Geliştirilmesi
Mühendislik Fakültesi
27 Prof.Dr. Füsun TATLIDİL
Çiftçiler, Toptancı ve Perakende Yöneticileri İçin Tarımsal Pazarlama Mesleki Eğitimi
Ziraat Fakültesi
28 Prof.Dr. Nadir Engin UZUN
AT Every Home
TÖMER
29 Doç.Dr. Kezban CANDOĞAN
Avrupa Ülkelerinde Ticari Sofralık Zeytin İle Zeytinyağ Üretim Teknikleri Konusunda Eğitim
Mühendislik Fakültesi
30 Prof.Dr. Hijran YAVUZCAN
Su Ürünleri Kapsamında Balık Hastalıklarında Diagnostik Tekniklerinin Uyumlandırılması ve Kontrol Açısından
Bilginin Aktarılması
Ziraat Fakültesi
31 Müdür Gülser AKDOĞAN
Socrates Lingua 2
TÖMER
32 Prof.Dr. Nadir Engin UZUN
Socrates Lingua 2
TÖMER
33 Prof.Dr. Nadir Engin UZUN
Göçmenlikten Avrupa Vatandaşlığına
TÖMER
34 Müdür Mehmet Hadi BENHÜR
Canlı-Çevrim içi Dil Öğretmenleri İçin Mesleki Becerilerini İlerletme Sisteminin Geliştirilmesi
TÖMER
35 Prof.Dr Sabahattin BALCI
Fotoğrafçılık Yoluyla Eğitim
Meslek Yüksek Okulları
36 Prof.Dr. Filiz ERTUNÇ
Avrupa'daki Ürünlerde Bitki Patojeni Virüslere ve Onların Vektörler-ine Karşı Genetiksel Dayanıklılık Üzerine
Araştırma Koordinasyonu
Ziraat Fakültesi
37 Prof.Dr Sabahattin BALCI
Küresel Girişimcilik Öğrenci Değişim Projesi
Meslek Yüksek Okulları
38 Prof.Dr Sabahattin BALCI
Etkin İş Piyasası Önlemleri İçin Hibe Planı
Meslek Yüksek Okulları
Download

tamamlanan uluslararası projeler