FSH BİLGİLENDİRME
TOPLANTILARI
28.12.2015
Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI (FİKRİ VE
SINAİ HAKLAR)
- FİKRİ HAKLAR
TELİF HAKKI
- SINAİ HAKLAR
PATENT-FAYDALI MODEL
MARKA
ENDÜSTRİYEL TASARIM
COĞRAFİ İŞARET
ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI
YENİ BİTKİ TÜRLERİ
KORUMANIN KONUSU
- Fikir ve Sanat Eserleri: Eserler – İlim ve Edebiyat
Eserleri, Güzel Sanat Eserleri, Sinema Eserleri, Musiki
Eserleri
- Patent: Buluşlar
- Faydalı Model: Buluşlar-Küçük Buluşlar
- Marka: Ayırt edici işaret
- Endüstriyel Tasarım: Çizgi, Şekil, Renk, Biçim, Doku,
Malzeme, Esneklik
- Yeni Bitki Türleri
KORUMANIN BAŞLAMASI
- Fikir ve Sanat Eserleri: Tescile gerek olmaksızın
eserin meydana getirilmesiyle koruma başlar
- Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka:
Türk Patent Enstitüsü
- Yeni Bitki Çeşitleri: Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı
KORUMA SÜRELERİ
- Fikir ve sanat eserlerinde eser sahibinin yaşamı
boyunca ve öldükten sonra 70 yıl
- Patentlerde 20 yıl (incelemeli sistem), 7 yıl
(incelemesiz sistem)
- Faydalı modellerde 10 yıl
- Endüstriyel tasarımlarda 5 yıl (Toplam 25 yıla kadar
uzatılabilir.)
- Markalarda 10 yıl (Sınırsız olarak uzatılabilir.)
- Entegre devre topografyalarında 10 yıl
PATENT
- 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
- Yeni, buluş basamağını gerçekleştiren
ve sanayiye uygulanabilen buluşlara
verilen belge
- Faydalı Modeller yeni ve sanayiye
Uygulanabilen buluşlar
PATENT HAKKI SAHİPLİĞİ
- İşçiler: Hak sahibi işverendir.
-Üniversitelerde meydana getirilen buluşlar: Hak
sahibi buluşçudur. Yani öğretim üyesidir.
Üniversite hak sahibi değildir. Üniversite araştırma için
özel araç ve gereç sağlamak suretiyle harcamalarda
bulunmuşsa, buluş için yaptığı harcama tutarını talep
edebilir.
Kurumlardan alınan hibelerde sözleşme hükümlerine
dikkat edilmeli.
PATENT
- Buluş Sayılmayan Konular:
Keşifler, Bilimsel Teoriler, Matematik Metotları
Zihni, ticari ve oyun faaliyetine ilişkin plan, usul ve kurallar
Edebiyat ve Sanat Eserleri, Bilim Eserleri, Estetik Niteliği Olan Yaratmalar,
Bilgisayar Yazılımları
Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü
bulunmayan usuller
İnsan veya hayvan vücudunda uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan,
hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri
- Patent Verilemeyecek Buluşlar:
Konusu kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı buluşlar
Bitki ve hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki ve
hayvan yetiştirilmesi usulleri
PATENT ALMAZSAK NE OLUR?
- Patent almazsak ne olur? Buluşumuz çalınır mı? Başkası
tarafından kullanılabilir mi?
- Patent alırsak buluşumuz çalınamaz mı? Başkası
tarafından kullanılamaz mı?
Patentin faydaları: Tekel Hakkı tanıması, İzinsiz kullanımı
engelleme (üretim, satım, pazarlama, ithal etme), Patent
KHK hükümlerinden yararlanılması vb…
Patentin zararları: Açıklama yükümlülüğü, süre ile
sınırlılık, masraf
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
- Telif Hakkı: 5846 sayılı Kanun’a göre ilim ve edebiyat eseri. Fikri değil,
fikrin ifadesini korur.
- Avrupa Patent Sözleşmesinin 52. md. bilgisayar programlarına patent
koruması sağlanmasına izin vermemekte
- Yazılıma bağlı buluşlar: Eğer buluş yazılım ile çalışıyorsa buluşla
birlikte yazılım da patentlenebilir
- Tescil gerekmez, ancak Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne kayıt
edilebilir. İspat kolaylığı sağlar.
BULUŞ-GELİR
Lisans Sözleşmeleri: Kullanma, üretme, satma karşılığı belirli bir miktar
para
Süre, bölge ve/veya sayı ile sınırlı
Münhasır-münhasır olmayan
Devredilen-devredilemeyen
TEŞEKKÜRLER
Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI
[email protected]
tto.ankara.edu.tr
fisaum.ankara.edu.tr
Download

patent - Ankara TTO