DEVAM EDEN ULUSLARARASI PROJELER
Toplam Proje Sayısı: 38
Ziraat Fakültesi; 3
ATAUM; 1
Çocuk Bilim Merkezi
Koordinatörlüğü; 1
Veterinerlik Fakültesi; 1
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi; 4
TÖMER; 1
Eczacılık Fakültesi; 1
Tıp Fakültesi; 7
Eğitim Bilimleri Fakültesi; 6
Su Yönetimi Enstitüsü; 2
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü;
1
Hukuk Fakültesi; 1
Siyasal Bilgiler Fakültesi; 2
Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı; 1
Sıra Proje Yürütücüsü
İKDAM; 2
Mühendislik Fakültesi; 2
İletişim Fakültesi; 2
Proje Adı
Birim
1
Prof.Dr. İlgi ERTEM
Gelişimsel Pediatri Oryantasyon Kursu
Tıp Fakültesi
2
Doç.Dr. Müge ARTAR
0-6 yaş grubu döneminde çocukları olan mevsimlik tarım işçisi annelere anne destek eğitimi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
3
Prof.Dr. İclal ERGENÇ
İşaret Dili Kullanıcılarında Çok Dilli Görünümler
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
4
Uzman Ece ÖZDOĞAN
eVERYscience
Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü
5
Prof.Dr. Çağrı ERHAN
Turkey's Role and Functions with Respect to EU's Neighbourhood Policy towards the Mediterranean- TEMED
ATAUM
6
Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN
A Comprehensive Audit of the Content and Quality of Patient Reported Outcome Measures (Prom's) for
Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis
Tıp Fakültesi
7
Prof. Dr. Ömer YAVAŞ
CALİPSO
Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
8
- Mehmet Burak DEMİRCAN
Let's Play Together
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
9
Doç. Dr. H.Hakan YILMAZ
Capacity Building Training in Monitoring and Evaluation
Siyasal Bilgiler Fakültesi
10 Doç. Dr. Ertan Gökmen
GLO-TOI
TÖMER
11 Prof. Dr. Belma Konuklugil
Bioactive Compounds from Turkish marine macro organisms and associated fungi for EU industries
Eczacılık Fakültesi
12 Yrd. Doç. Dr. Gökşen Çapar
A Pilot Project on Agricultural water Management in Turkey: Gölbaşı Special Environmental Protection Area
Su Yönetimi Enstitüsü
13 Prof. Dr. Çiler Dursun
GENOVATE: Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation
İletişim Fakültesi
14 Prof.Dr. Cengiz YALÇIN
Networking to enhance the use of economics in animal health education, research and policy making in
Europe and Beyond
Veterinerlik Fakültesi
15 Doç.Dr. Müge ARTAR
Survey Seasonal Migrant Workers
Eğitim Bilimleri Fakültesi
16 Prof.Dr. Belgin AKÇAY
Jean Monnet Chair on European Economic Integration Studies
Hukuk Fakültesi
17 Prof.Dr. M.Cenk AKBOSTANCI
Movement Disorders Society-Unified Parkinson's Disease Rating Scale ve Unified Dyskinesia Scale adlı
ölçeklerin Türkçe standardizasyonu
Tıp Fakültesi
18 Dr. Utku Barış BALABAN
Secondary Cities of Europe: The case of Regional Industrial Development in Turkey
Siyasal Bilgiler Fakültesi
19 Prof.Dr Süleyman KODAL
Adaptation to Climate Change in Turkey-Gölbaşı Region Through Rainwater Harvesting and Efficient Water Use Su Yönetimi Enstitüsü
20 Prof.Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ
Osteoartrit İçin Geliştirilmiş Olan Hastalık-Spesifik Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Avrupa Düzeyinde Geçerlilik
Çalışması
Tıp Fakültesi
21 Yrd.Doç.Dr. Nuri YAVAN
Piri Reis: Network, Collaboration and Development for Geographers
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
22 Yrd.Doç.Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN
Raising the Awareness on Healthy Food and Healthy Eating Among Children
Eğitim Bilimleri Fakültesi
23 Prof.Dr. Damla DEMİRÖZÜ
Yunanca Neden Olmasın?Çağdaş Yunan Dilinin öğretim Metodları
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
24 Prof.Dr. Semra ATALAY
A Collaborative Search For New Genes For Non- Syndromic Deafness
Tıp Fakültesi
25 Yrd.Doç.Dr. Şakir ÇINKIR
Web Tabanlı e- Denetim ve e-Performans
Eğitim Bilimleri Fakültesi
26 Prof.Dr. Çağlayan DİNÇER
Anaokuluna Gidiyorum, Oynuyorum,Öğreniyorum
Eğitim Bilimleri Fakültesi
27 Prof.Dr. Sultan ÇOBANOĞLU
Detection and Analysis İnter and İntra Specific Variability of Common Pest and Predotary Mites Using New
Molecular and İmaging Tools
Ziraat Fakültesi
28 Doç.Dr. M.Ertan GÖKMEN
Korean Course Book on the Basis of CEFR
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi
29 Prof.Dr. İlgi ERTEM
Development of an International Guide to Monitor and Support Child Development
Tıp Fakültesi
30 Prof.Dr Şükran ŞAHİN
Assessing Land Degradation and Risk Mapping in Turkey
Ziraat Fakültesi
31 Doç.Dr Meram Can SAKA
Şizofrenide Gen ve Çevre Etkileşimi Çalışması
Tıp Fakültesi
32 Doç.Dr. İlkay SAVCI
Transfer Of Innovation
İKDAM
33 Doç.Dr. İlkay SAVCI
Transfer Of Innovation
İKDAM
34 Prof.Dr. Hijran YAVUZCAN
Vocational Agualabs-Vocational Generic Skills For Researches
Ziraat Fakültesi
35 Yrd.Doç.Dr. Tülin ŞENER
Demokratik İyelik ve Katılımı Etkileyen Süreçler
Eğitim Bilimleri Fakültesi
36 Yrd.Doç.Dr. Burcu SÜMER
Dijital Asylum_Seekers-Media Education Crash Course For Parents And Grandparents
İletişim Fakültesi
37 Prof.Dr. Zeki AKTAŞ
Mühendislik Programları İçin Bir İnovasyon Eğitim Modülü
Mühendislik Fakültesi
38 Prof.Dr. Rıdvan BERBER
Akdeniz Bölgesinde Atık Su Arıtımı ve Yeniden Kullanımı İçin Yenilikçi Proses ve Yugulamalar
Mühendislik Fakültesi
Download

devam eden uluslararası projeler