ÖĞR.GÖR .YUNUS TORUN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
ABLASYON CİHAZI
Cihaz ameliyathanede, açık kalp ameliyatlarında atrial fibrilasyon da kullanılıyor.
Atrial fibrilasyon, atriumun normalden farklı kasılmasıdır. Buradaki mukozanın
altındaki normal kasılmayı engelleyen kalp iletim sistemleri yakılarak kasılma eski
haline döndürülür.
Ablasyon cihazı Koter cihazından farkı;
ü Koter cihazında deriyi, damarı kesme ve kesilen yerin kanamasını önlemek için
yakar.
ü Ablasyon cihazı ise atriumun normalden farklı kasılmasına neden olan yeri yakarak
orayı iptal eder.
ü Ablasyon cihazı radyo frekansı ile yakma işlemini yaparken
ü Koter cihazı ise elektrik dalgasıyla kesme ve yakma işlemi yapar.
ü Ayrıca ablasyon cihazında serum kullanılmaktadır.
Ablosyon cihazında,
Ø Ablasyon kalemi kullanılmaktadır. Yakılacak yere kalemin ucu dokundurulur.
Kalemin ucuna bir hortum yardımıyla serum bağlanır. hortumdan serum kaleme
gelir. Ablasyon kalemine serumun kullanılmasındaki sebep kalemin ucunu
soğutmak ve yakılan dokuyu fazla yakmamak. Ablasyon kalemi tek kullanımlıktır.
Her ameliyatta atılıp yerine tekrar yenisi takılır.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version1 http://www.pdffactory.com
Ø Cihazda kullanılan diğer enstrumantasyon koter plağıdır. Koter plağı coter plağı
kablosuna bağlanarak daha sonra cihaza bağlanır. Koter plağının kullanılmasındaki
sebep ablasyon kalemi ile verilen ve vücutta oluşan frekansı topraklama görevi
yaparak vücuttan atılmasını sağlar.
Koter plağı ameliyat sırasında hastanın sırtına sol tarafa doğru yapıştırılır. Koter
plağıda her ameliyatta atılıp yenisi getirilir.
Ø Cihazda doktorun ayağıyla kontrol ettiği pedal vardır. Bu anahtardır. Cihazın
yakma işlemini başlatmasını yada durdurmasını sağlar.
Ø Cihazda üç tane soket girişi vardır. İki soket önde bir soket arkadadır. Önde
bulunan soketlerden birine ablosyon kalemi diğerine ise coter plağı kablosu takılır.
Arkadaki sokete ise doktorun ayağıyla kontrol ettiği pedel takılıyor.
v RF POWER (W) : Cihazın şebekeden gelen gücün 25W kullanılır.
v TEMPRATURE (oC): 25 W göre abloyon kaleminin ucundaki sıcaklığı gösterir.
500C olarak cihaz kendi ayarlar.
v IMPEDANCE(Ω): Cihazın 25W göstermiş olduğu dirençtir. Buradaki değeri cihaz
kendi ayarlar. 25W’ta en yüksek 300Ω olur.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version2 http://www.pdffactory.com
v RF TIMER: yakma zamanını gösterir. 5 saniye sonra cihaz doktor tarafından
durdurulur.
v YEŞİL DÜĞME: cihazı açma kapama düğmesidir.
v SARI DÜĞME: stand-by düğmesi yani cihazı hazır konumda bekletir.
Cihazın kullanımı,
ü Ameliyat sırasında ilk önce ablosyon kalemi, koter plağı kablosu ve pedal cihaza
takılır.
ü Coter plağı hastanın sırt bölgesine yapıştırılır. İzotonik serum kaleme bağlanarak
işlem esnasında saatte 300 cc gidecek şekilde infüzyon pompasına ayarlama
yapılır. RFPower 25 W ayarlanır.
ü Ablasyon kalemi yakılacak yere doktor tarafından götürülür. Cihazın başında
kullanmasını bilen teknisyen saniyelere bakar. 5 saniye sonra doktora haber verir
ve doktor yakma işlemini durdurur.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version3 http://www.pdffactory.com
Download

Ablasyon Cihazı - Gaziantep Üniversitesi