Dersin Adı : Tarımsal Yapı Elemanlarının Tasarımı
Dersi Veren Öğretim Üyesi : Yrd.Doç.Dr.Ercan ŞİMŞEK
Ders Kredisi : 3-0-0
Dersin İçeriği
Eşdeğer Dersler
Ahşap,
çelik,
betonarme
yapı elemanlarının analiz ve
boyutlandırılması , izostatik
ve hiperstatik sistemler, kar,
rüzgar, toprak vb. yüklerin
incelenmesi, yapı maliyet
hesapları.
Örnek1: Tarımsal Yapıların Tasarımı,
Kansas Eyalet Üniversitesi, ABD, Biyolojik
ve Tarım Mühendisliği
Örnek2: Tarımsal Yapıların Yapısal
Tasarımı, Wisconsin Üniv., ABD, Biyolojik
Sistem
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
Programı
Örnek3: İleri Yapı Elemanları ve
Çevresel Sistemler, North Dakota Eyalet
Üniv., ABD, Tarım ve Biyosistem
Mühendisliği
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com
Download

Tarımsal Yapı Elemanlarının Tasarımı