Teknogirişim Desteği
Başvuruları
ile İlgili Öneriler
Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve
Şirketleşme Birim Sorumlusu
Sunum Planı







Ben Kimim?
Neden Teknogirişim?
Etik Hususlar
Hoca Tavsiyeleri: Başvuru
Dosyamızı Nasıl
Hazırlamalıyız?
Girişimci Tavsiyeleri:
İşletmemizi Nasıl Ayakta
Tutabiliriz?
Abi Tavsiyeleri
Sorular ve Tartışma
2
Ben Kimim?
Eğitim
1997 - ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Lisans)
1997 - ODTÜ Matematik (Çift Anadal)
2000 - ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Yüksek Lisans)
2007 - ODTÜ Elektrik ve Elektronik Müh. (Doktora)
İş Tecrübesi
1996 – 2009:
2009 – …:
ASELSAN A.Ş., Vestel A.Ş., STM A.Ş., HAVELSAN A.Ş. ve
Hv.K.K.’da Yazılım Mühendisliği ve Proje Yöneticiliği
Ankara Üni. Müh. Fak. Elekt.-Elekt. Müh. Böl. Öğr. Üyeliği;
STM A.Ş., ASELSAN A.Ş., HAVELSAN A.Ş., Gate Elektronik
A.Ş., TR Teknoloji Ltd., BilgiBiz Ltd., Uz Bilişim Ltd., RND
Medikal ve Dirisoft Ltd.’de Danışmanlık;
ECN Ltd. ve E.D.Y. Ar-Ge Hizmetleri Ltd. Şti.’nde
Şirket Müdürlüğü ve Proje Yöneticiliği
3
Neden Teknogirişim?
Toplum olarak hepimiz:
 Girişimciyiz
 Yöneticiyiz
 Esas Oğlanız
 “Şerrefsizim, Benim
Aklıma Gelmişti”ciyiz
 Zamanında Kaçmış
Olan Fırsatlara Yanarız
4
Neden Teknogirişim?


Karşılıksız Sermaye Desteği
 Personel Giderleri
 Hizmet Alımı
 Yazılım/Donanım Alımı
 Sarf Malzeme
 Seyahat
 Genel İşletme Giderleri
Risksiz Bir Şekilde Kendinizin
Patronu Olma İmkanı
5
Neden Teknogirişim?


“Sevdiğiniz İşi Yapmak” mı?
“Yaptığınız İşi Sevmek” mi?
Teknogirişim 
“Sevdiğiniz İşi Yapmak”
6
Başvurudan Önce: Etik Hususlar
AMAN DİKKAT!





Eğer İş Fikri’niz Lisans Bitirme Projesi, Yüksek Lisans Tezi veya
Doktora Tezi’nize dayalı bir fikir ise:

Söz konusu iş fikrinde danışman (ve varsa eş danışman) hocanızın
en azından fikir babası/annesi seviyesinde katkısı ve hakkı
bulunmaktadır.
Böyle bir durumda, başvurunuzu mutlaka danışmanınızın onayı ve
bilgisi dahilinde yapın!...
Danışmanınızı projenize (olası ticari başarıların gelirine/kârına) ortak
etmeniz hem etik, hem kanuni açıdan gereklidir.
Danışmanınız iş fikri üzerindeki haklarından feragat ediyorsa, bu
durumda kendisinden mutlaka yazılı olarak bir feragatname isteyin!...
Aksi takdirde, gelecekte adli / idari yargıya kadar taşınabilecek nahoş
olaylar yaşanabilir.
7
Başvuru Dosyalarımızı Nasıl Hazırlamalıyız?
Genel Öneriler
 İş Fikri’nizi sevin; ama ona aşık olmayın!...
 İş Fikri’niz, henüz olgunlaşmamış teknolojiler ve imkansız
kavramlar üzerine oturmasın.
 Çok iyi literatür taraması yapın.
 Çok iyi piyasa araştırması yapın.
 Piyasa araştırması sonucu rakiplerinize göre üstün
yönlerinizi somut bir şekilde ortaya koyun.
 İş Fikri’niz sonucu ortaya çıkacak ürünün ekonomik
getirilerini, panelistleri ikna edebilecek şekilde bilimsel
temellere dayalı NİCELİKSEL bir şekilde ortaya koyun.
8
Başvuru Dosyalarımızı Nasıl Hazırlamalıyız?
İş Fikri’nizin Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçilik Yönü
 Şu sorulardan bazılarına olumlu cevap verebiliyor
musunuz?
 Uluslararası veya ulusal bazda yenilik içeriyor mu?
 Sonrasında yeni projelere/ürünlere de olanak sağlıyor
mu?
 Herhangi bir konuda ithalatı engelliyor veya ihracat
potansiyeli var mı?
 Mevcut bir uygulama/süreçte tasarruf sağlayarak
ekonomik kazanım sağlıyor mu?
9
Başvuru Dosyalarımızı Nasıl Hazırlamalıyız?
İş Planı’nızın Tutarlılığı ve Bütünlüğü
 Sağlanması/alınması gereken tüm standartlar/belgeleri göz
önünde bulundurdunuz mu?
 Projeyi bitirmek için gerekli tüm faaliyetlere ilişkin iş
paketlerini tanımladınız mı?
 İş paketleri arasındaki ilişkileri mantıksal bir çerçeve
dahilinde ve gerçekçi bir şekilde belirlediniz mi?
 İş paketleri için gerekli işçilik eforunu doğru belirlediniz mi?
 Tüm yatırım ve harcamalarınızı doğru olarak belirlediniz mi?
 Hizmet alımlarınızı uygun/doğru şekilde planladınız mı?
 Nakit akışını göz önünde bulundurdunuz mu?
10
Başvuru Dosyalarımızı Nasıl Hazırlamalıyız?
Potansiyel Ürününüzün Rekabetçi Gücü
 Ürün geliştirme faaliyetleri sonucu başka işletmelerle işbirliği
yapma potansiyeliniz oluşacak mı?
 Ürününüz ile önemli firmaların tedarikçileri arasına girmeniz
olası mı?
 İş fikriniz ile patent / faydalı model almanız mümkün olacak
mı?
 İş fikriniz, öncelikli teknoloji alanlarından birinde mi?
 İş fikrinizin ithalatı engelleme, kritik teknoloji kazandırma,
ihracatı artırma, ekonomik kazanım gibi özellikleri var mı?
11
Başvuru Dosyalarımızı Nasıl Hazırlamalıyız?
Pazar Analizi ve Pazarlama/Satış Yöntemi
 Hedef kitle ile ilgili araştırma yaptınız mı?
 Ürününüz ile, halihazırda var olan bir pazara giriyorsanız
diğer ürünler ile nasıl rekabet edeceğinizi belirlediniz mi?
 Ürün ve sektöre uygun satış stratejileri belirlediniz mi?
12
Başvuru Dosyalarımızı Nasıl Hazırlamalıyız?
Aman Dikkat!...
 Lütfen başvuru dosyanızda ve diğer yazışmalarınızda
muhatabınızın resmi bir kuruluş olduğunu unutmayın!...
 Chat’leşir veya arkadaşınızla yazışır gibi yazı yazmayın!...
 Örnek1: “… fikrimin oldukça başarılı olacağını dşnyrm”
 Örnek2: “… daha iyi bir gelecek için :)”
 Örnek3: “ankara üniversitesini bitirdim”
 Lütfen “insan” olduğunuzu hissettiren ve gerçek isminizi
içeren mail adresleri kullanın!...
 Örnek1: dark_princess@hotmail.com
 Örnek2: age.of.empires@gmail.com
 Örnek3: motherfucker@yahoo.com
13
Paranoya




Yok abi, kendi adamlarına verirler parayı. Biz hiç
başvurmayalım!...
Bizim hala oğlu var ODTÜ’lü, ona bile vermediler geçen
sene… Bize hiç vermezler!...
Okulu zar zor 7 yılda bitirdim. Ben başvursam bile kabul
olmaz.
Tübitak’takiler / Bakanlık’takiler projeleri reddedip sonra aynı
projeyi kendi tanıdıklarına veriyorlarmış!...
14
Download

Bölüm 1 - Teknoloji Transfer Ofisi