ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Not: Bu klavuz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, klavuz hazırlandıktan sonraki
zamanda, bilgilerdeki değişmeler, hata veya yanlış yazımdan kaynaklanan
farklar olması durumunda, yürürlükteki orjinal metinlere bakılır.
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Seydişehir Meslek Yüksekokul’unun Öğrencisi Olmak;
•Herşeyden önce bir devlet üniversitesidir,
•Uluslararası standartlarda eğitim verir,
•Yeşili ve doğası ile Torosların eteğinde güzel bir yüksekokul
binası ile hizmet verir,
•İlçede öğrencilerin kalacak yer ve barınma imkanları yeterli
derecededir,
•Seydişehir Meslek Yüksekokulu ilçe merkezine yürüme mesafesi kadar yakındır.
•Spor ve sosyal tesis imkânları vardır
•Öğrenciler Değişim Programlarından (Erasmus, Mevlâna, Farabi) yararlanabilir,
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Seydişehir Meslek Yüksekokulu
Misyonumuz:
İleri düzeyde mesleki yeterliliğe sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bilimsel
yöntemleri uygulayıp yaratıcı faaliyetler gösterebilen, ülkemizin gelişmesine katkıda bulunabilen, etik değerlere saygılı uygulayıcı ve lider bireyler yetiştirmektir.
Vizyonumuz:
Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesini sağlayan, artan öğrenci taleplerini karşılama ve eğitim-öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği
içinde olan, disiplinler arası çalışmaya önem veren, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen ve geliştiren bir meslek yüksekokulu olmaktır.
Eğitim Öğretim:
Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi 2 yıldır. Bir akademik yılda güz ve bahar olmak üzere 2 yarıyıl vardır. Ayrıca yaz döneminde öğrencilerimize 1 adet staj (30 iş günü)
yaptırılmaktadır.
Yüksekokulumuzda dersler, İKMEP projesi çerçevesinde AKTS sisteminin öngördüğü
öğrenme çıktılarına göre yapılmaktadır.
Yüksekokulumuzda Elektrik( normal ve ikinci öğretim), Otomotiv Teknolojisi( normal
öğretim), Bilgisayar Programcılığı( normal ve ikinci öğretim), Makine( normal ve ikinci
öğretim), Grafik Tasarımı ( normal ve ikinci öğretim), İşletme Yönetimi ( normal öğretim)
ve Mekatronik( normal öğretim) programları mevcuttur.
Seydişehir Meslek Yüksekokulu problemsiz, kurumsallaşmış bir Yüksekokul olarak görülmekte olup, okulumuz tam kapasite ile eğitim öğretime devam etmektedir. Özellikle,
öğrenci kontenjanımızın tamamına yakınının kayıt yaptırması, yüksek başarı ortalaması
ile mezun olunması ve öğrencilerimizin iş hayatında tercih edilmeleri, Yüksekokulumuzda temel amacın gerçekleştiği ümidini güçlendirmektedir. Artan talep doğrultusunda gerekli fiziki alt yapının geliştirilmesi zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülke ekonomisine yön veren ve bulunduğu şehirlerin katma değerini yükselterek insanlarının refah seviyesini yükselten sanayi kuruluşlarından biri olan Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum A.Ş. Seydişehir’e yaptığı ekonomik katkılarının
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
yanında, okulumuz öğrencileri için de uygulama ve iş sahası olmuştur. Öğrencilerimizin
büyük çoğunluğu stajlarını bu tesislerde yapmaktadırlar. Bununla birlikte Alüminyum yan
sanayi olarak Seydişehir’de oluşmuş güneş enerjisi kolektörü, kalorifer petek üretim atölyeleri gibi işletmelerde de öğrencilerimiz hem staj hem de iş imkânı bulabilmektedirler.
Yüksekokulumuz sosyal ve kültürel faaliyetlere de gereken önemi vermektedir.
Seydişehir Meslek Yüksekokulunda öğrenci sayıları 1989 yılından bu yana artarak devam etmiş ve 2014-2015 eğitim öğretim yılına 1662 öğrenci ile başlanmıştır.
Akademik Kadro:
Yüksekokulumuzda görev yapan, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 24 Öğretim Görevlisi
ve 6 Okutman, olmak üzere toplam 35 öğretim elemanımız mevcuttur.
Fiziki Yapı:
Yüksekokul binamızda; 6 adet Bilgisayar Laboratuvarı( 4 büyük- 2 küçük), 2 adet Elektrik Laboratuvarı, 1 adet Makine Laboratuvarı, 2 adet Otomotiv Laboratuvarı, 2 adet
Grafik Tasarım Atölyesi, 1 adet Teknik Resim Çizim Sınıfı, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet
Kantin , 1 adet Yemekhane ve 2 adet misafirhane mevcuttur.
Yerleşkemizde; Yüksekokul binası, İçerisinde 10 adet kamelya bulunan havuzlu park,
sentetik çim saha, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait 250 seyirci kapasiteli kapalı
spor salonu mevcuttur.
Bölümlerimiz
-Grafik Tasarım
-Makine
-Bilgisayar Programcılığı
-Elektrik
-Otomotiv Teknolojisi
-İşletme Yönetimi
-Mekatronik
-Bahçe Tarımı (2015-2016’da öğrenci alımı yapılacaktır)
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Seydişehir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Öğr.Gör. Yusuf UZUN
(Müdür Yardımcısı)
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Programı
0 332 582 54 54 - 133
0 332 582 54 54 - 102
[email protected]
Öğr.Gör. Fehmi MUTLU
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı
0 332 582 54 54 - 117
[email protected]
Doç.Dr. Hüseyin ARIKAN
(Yüksekokul Müdürü)
Seydişehir Ahmet Cengiz
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
0 332 582 54 54 - 114
[email protected]
Öğr.Gör.Erdinç ÇAKIR
(Müdür Yardımcısı)
Tasarım Bölümü
Grafik Tasarımı Programı
0 332 582 54 54 - 102
0 332 582 54 54 - 143
[email protected]
Öğr.Gör. Refik ÖZMEN
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri Bölümü
Otomotiv Teknolojisi Programı
0 332 582 54 54
[email protected]
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Bölümlerimiz
Elektrik Programı (N.Ö.ve İ.Ö.)
Öğr.Gör.Kazım GÖÇÜLÜ
0 332 582 54 54 - 118
[email protected]
Öğr.Gör.İbrahim SÖNMEZ
0 332 582 54 54 - 122
[email protected]
Öğr.Gör.İbrahim ÇETİN
0 332 582 54 54 - 122
[email protected]
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Kazım GÖÇÜLÜ
Elektrik Programı müfredatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
2014-2015 Müfredat : http://konya.edu.tr/dosyalar/fakulte/seydisehirmeslekyo/ders_
icerikleri/elektrik_mufredat_2014_2015.pdf
Amacı: Elektrik ve enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarla yakın işbirliği içinde
ve sanayinin gelecekteki hedeflerini de gözeterek çağdaş koşullarda çalışabilecek nitelikte vasıflı ara eleman yetiştirmek
Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin
sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan,disiplinler
arası çalışmaya önem veren,toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen
bir program olmaktır
Misyon: Mesleki yeterlikleri kazanmış, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, hayat
boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilimsel yöntemleri uygulayan, etik değerlere saygılı elektrik ve enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek
Programın Dili: Türkçe
Programın Tanımı: TYYÇ 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Elektrik Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı
derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan
dersin içeriğinin, Elektrik Programında verilen dersin içeriğine uygunluğunun, Seydişehir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu
derslerden muaf tutulabilir.
İstihdam Olanakları: Elektrik ve Enerji sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler
Üst Derece Programlara Geçiş: DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans
programlarında öğrenim görebilirler
Otomotiv Programı (N.Ö.)
Öğr.Gör.Refik ÖZMEN
0 332 582 54 54 - 139
[email protected]
Öğr.Gör.Talip AKBIYIK
332 582 54 54 - 142
[email protected]
Öğr.Gör.C.Nazım ERKOÇ
332 582 54 54 - 142
[email protected]
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Refik ÖZMEN
Otomotiv Programı müfredatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
2014-2015 Müfredat: http://konya.edu.tr/dosyalar/fakulte/seydisehirmeslekyo/ders_
icerikleri/otomotiv_2014_2015_mufredat.pdf
Amacı: Otomotiv teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz,
araç bakım ve onarımında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, çözümler üretebilecek
yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sistemin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan,
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev
alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
Vizyon: Programın vizyonu, 1994 yılından beri sürdürmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini, günün ihtiyaçlarına göre sürekli yenileyerek, mezunlarının gerek üretim ve
gerekse hizmet sonrası kademelerde sektörün beklediği insan gücü kalite ve felsefesine
uygun olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Misyon: Otomotiv Programı olarak üstlenilen misyon, üretim ve satış sonrası hizmet
sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eleman yetiştirilmesini sağlamak ve bu yöndeki
açığın kapatılmasında öncü kurum olmaktır.
Programın Dili: Türkçe
Programın Tanımı: TYYÇ 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Otomotiv Teknolojisi Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Otomotiv Teknolojisi Programında verilen dersin içeriğine
uygunluğunun, Seydişehir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanması
durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.
İstihdam Olanakları: Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının
hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca
yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin
işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir. Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri
olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv
teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın
üretime geçmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
da artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk
ve görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlara Geçiş: DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans
programlarında öğrenim görebilirler.
Makine Programı (N.Ö.ve İ.Ö.)
Öğr.Gör.Fehmi MUTLU
0 332 582 54 54 - 117
[email protected]
Öğr.Gör.Mustafa ACAR
0 332 582 54 54 - 120
[email protected]
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Ceylani Nazım ERKOÇ
Makine Programı müfredatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
2014-2015 Müfredat: http://konya.edu.tr/dosyalar/fakulte/seydisehirmeslekyo/ders_
icerikleri/Makine_Normal_2014_2015.pdf
Amacı: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu
yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan makine elemanlarının tasarımı, üretimi
ve montajını yapabilecek yeteneklere sahip, endüstride çalışır durumda bulunan makinelerin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil
olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik
elemanlar yetiştirmektir.
Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin
sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan,disiplinler
arası çalışmaya önem veren,toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen
bir program olmaktır.
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Misyon: Mesleki ve Teknik eğitim alanındaki küresel iş dünyasındaki küresel eğilimleri
de dikkate alarak, sınaî, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak bilgi ve
becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimcilik ve mesleki etik anlayışına sahip tekniker ve
meslek ara elemanlarını uluslararası kalite ve standartlarda eğiterek, elektronik ve otomasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Programın Dili: Türkçe
Programın Tanımı: TYYÇ 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Makine Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı
derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan
dersin içeriğinin, Makine Programında verilen dersin içeriğine uygunluğunun, Seydişehir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu
derslerden muaf tutulabilir.
İstihdam Olanakları: Mezunlar kamu sektöründe ve sanayide faaliyet gösteren fabrikaların ilgili bölümlerinde, mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını karşılamak üzere yetiştirilmektedirler. Çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlü
mekanik sistemlerin, makine tezgâhlarının imalatı, montajı, bakım ve arıza teşhisini yapabilmektedirler. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçiş: Dikey Geçiş Sınavı’na girilerek, ÖSYM tarafından kontenjan ayrılan aşağıdaki 4 yıllık Fakülte programlarına kayıt yaptırılabilir. Döküm Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine, Makine Mühendisliği, Makine
Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon
Öğretmenliği, Üretim Mühendisliği. Dikey Geçiş Sınavını kazanan öğrenciler, kazandıkları programa göre ilk yıl İntibak Eğitimi’ ne alınırlar. İntibak eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra 3. Sınıf öğrencisi olmaya hak kazanırlar.
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Bilgisayar Programcılığı Programı ( N.Ö.ve İ.Ö.)
Öğr.Gör. Yunus Emre GÖKTEPE
0 332 582 54 54 - 130
[email protected]
Öğr.Gör. Yusuf UZUN
(Müdür Yardımcısı)
0 332 582 54 54 - 133/102 [email protected]
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Yunus Emre GÖKTEPE
Bilgisayar Programcılığı Programı müfredatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
2014-2015 Müfredat: http://konya.edu.tr/dosyalar/fakulte/seydisehirmeslekyo/ders_
icerikleri/Bilgisayar_Ders_Plani_2014_2015.pdf
Amacı: Bilgisayar Programcılığı Programının amacı, iş hayatı ve toplumsal yaşamın veri
depolama ve işleme ihtiyacını giderme, iş hayatındaki işlemlerin ve problemlerin programlama yada hazır paket programların kullanımı vasıtasıyla çözümü, kamu kurumları
veya özel şirketlerinin bilgisayar ağı ve internet ihtiyaçlarının karşılanması konusunda
eğitimli ara insan gücünü yetiştirmektir.
Vizyon: Eğitimde kullanılan yöntem ve içerikleri daima güncel ve en üst seviyede tutarak, iş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiştiren, yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ve işbirlikleri
ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan, öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen lider bir program olmaktır.
Misyon: Uluslararası kalite ve standartlarda eğitilerek mesleki yeterlikleri kazanmış,
teknolojik gelişmeleri takip edebilen, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilimsel yöntemleri uygulayan, etik değerlere saygılı, bilişim sektörü ve ihtiyaç duyulan diğer sektörler için nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek.
Programın Dili: Türkçe
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Programın Tanımı: TYYÇ 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören
öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir
kurumda alınan dersin içeriğinin, Bilgisayar Programcılığı programında verilen dersin içeriğine uygunluğunun, Seydişehir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.
İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olan öğrenciler aşağıdaki alanlarda iş
imkanı bulmaktadırlar: Veri İşleme Merkezleri Yazılım Geliştirme Merkezleri Bilgisayar
Kursları Yarı zamanklı Öğretmenlik Bilgisyar Teknik Servisleri Ağ Hizmetleri Web Tasarım
Ofisleri
Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar dikey geçiş sınavları ile aşağıdaki lisans programlarında öğrenim görebilirler: Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Sistemleri
Öğretmenliği Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği Fizik İstatistik Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Uzay Mühendisliği
İşletme Yönetimi Programı (N.Ö.)
Öğr.Gör.Önder DİLEK
0 332 582 54 54 - 132
Öğr.Gör. Abdullah YILDIZ
0 332 582 54 54 - 118
Öğr.Gör.Osman ÜNÜVAR
0 332 582 54 54 - 126
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Öğr.Gör.Celalettin UYANIK
0 332 582 54 54 - 118
[email protected]
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Önder DİLEK
İşletme Yönetimi Programı müfredatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
2014-2015 Müfredat: http://konya.edu.tr/dosyalar/fakulte/seydisehirmeslekyo/ders_
icerikleri/isletme_mufredat_2014_2015.pdf
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Amacı: Alanı ile ilgili teorileri özümsemiş, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni yeterliliklere
sahip, küresel rekabet içinde sektördeki yeniliklere ayak uydurabilen, değişen tüketici
davranışlarını öngören ve değişimi yönetebilen, rakip, müşteri ve sektörün taleplerine
karşılık verebilecek vizyona ve yönetim bilgisine sahip elemanlar yetiştirmektir.
Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin
sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan, disiplinler
arası çalışmaya önem veren, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen
bir program olmaktır.
Misyon: Yönetim ve muhasebe, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve finans gibi
alanlarda yeterli temel bilgiye sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri
kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, örgütsel sorunları tanımlayabilen, proje oluşturup gerekli analizleri yapabilen, bilişim teknolojilerini belirleyip etkin
kullanabilen takım ruhuna, iletişim bilgisine ve becerisine, alanındaki yenilikleri takip
edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek.
Programın Dili: Türkçe
Programın Tanımı: İşletme Yönetimi Programı, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli
ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.
Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: İşletme Yönetimi Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, İşletme Yönetimi Programında verilen dersin içeriğine
uygunluğunun, Seydişehir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanması
durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir
İstihdam Olanakları: İşletme yönetimi programından mezun olan öğrenciler, sanayi,
ticaret ve hizmet işletmelerinde yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birimlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel
sektör bankalarında, yatırım ve finans kurumlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve
yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler.
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans
programlarına başvurabilirler.
Grafik Tasarımı Programı (N.Ö.ve İ.Ö.)
Öğr.Gör.Ahmet BİROL
0 332 582 54 54- 139
[email protected]
Öğr.Gör.Erdinç ÇAKIR
(Müdür Yardımcısı)
0 332 582 54 54 - 143/102
[email protected]
Öğr.Gör.Z.Canan ÖZKAN
0 332 582 54 54 - 124
[email protected]
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör. Ahmet BİROL
Grafik Tasarımı Programı müfredatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
2014-2015 Müfredat: http://konya.edu.tr/dosyalar/fakulte/seydisehirmeslekyo/ders_
icerikleri/grafik_mufredat_2014_2015.pdf
Amacı: Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı, öğrencileri öğrenim süreleri boyunca
tasarım disiplini ve program kullanımı bilgileri ile donatarak, tasarımcı adaylarını temel
tasarım mantığı çerçevesinde grafik tasarım uygulamalarında sektöre bağlı ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliklerle donatmayı amaçlamaktadır.
Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin
sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan, disiplinler
arası çalışmaya önem veren, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen
bir program olmaktır.
Misyon: Bölümümüz, Türkiye ve Dünyadaki gelişmeler konusunda öğrencilerini bilinçlendirerek onları iletişim stratejileri geliştirebilen, teknolojik gelişmeleri takip edebilen,
hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, bilimsel yöntemleri uygulayan, etik değerlere saygılı,
her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli tasarımcılar
olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Programın Dili: Türkçe
Programın Tanımı: TYYÇ 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Grafik Tasarımı Programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda
alınan dersin içeriğinin, Grafik Tasarımı Programında verilen dersin içeriğine uygunluğunun, Seydişehir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir
İstihdam Olanakları: Bölüm mezunları grafik, basın yayın, web ve multimedya uygulamaları, görsel iletişim, reklamcılık, fotoğrafçılık alanlarında, matbaa ve yayınevlerinde
çalışabilecekleri gibi, serbest çalışma imkanına da sahiptirler.
Üst Derece Programlara Geçiş: Program mezunları DGS sınavında başarılı olursa ilgili 4
yıllık fakülte bölümüne dikey geçiş yapabilirler. İsterlerse, Açıköğretim programlarından
da 4 yıllık bölümleri tamamlayabilirler.
Mekatronik Programı (N.Ö.)
Öğr.Gör. Yusuf GÜRBÜZ
0 332 582 54 54 - 123
[email protected]
Öğr.Gör.Yusuf ÇUHA
0 332 582 54 54 - 120
[email protected]
Öğr.Gör.Selva Büşra TURAN
0 332 582 54 54 - 124
[email protected]
Öğr.Gör.Tunahan TURHAN
0 332 582 54 54 - 123
[email protected]
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Yusuf GÜRBÜZ
Mekatronik Programı müfredatını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
2014-2015 Müfredat: http://konya.edu.tr/dosyalar/fakulte/seydisehirmeslekyo/ders_
icerikleri/mekatronik_mufredat_2014_2015.pdf
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Amacı: Programın amacı, mekatronik alanında bilgi ve beceri sahibi, mekanik, elektrik-elektronik, hidrolik-pnömatik ve bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, bireysel veya
grup çalışmalarında başarılı, ulusal değerleri önemseyen, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.
Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin
sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan,disiplinler
arası çalışmaya önem veren,toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen
bir program olmaktır.
Misyon: Mesleki ve Teknik eğitim alanındaki küresel iş dünyasındaki küresel eğilimleri
de dikkate alarak, sınaî, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak bilgi ve
becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimcilik ve mesleki etik anlayışına sahip tekniker ve
meslek ara elemanlarını uluslararası kalite ve standartlarda eğiterek, elektronik ve otomasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar yetiştirmektir
Programın Dili: Türkçe
Programın Tanımı: TYYÇ 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Kabul ve Kayıt Koşulları: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması: Mekatronik programında öğrenim gören öğrenciler,
bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda
alınan dersin içeriğinin, Mekatronik programında verilen dersin içeriğine uygunluğunun,
Seydişehir Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.
İstihdam Olanakları: Mekatronik programından mezun olan öğrenciler sanayi kuruluşlarının 1. Kontrol sistemleri (basınç ve sıcaklık kontrol sistemleri), 2. Robotlar (taşıma ve
kaynak robotları), 3. Endüstriyel otomasyon (barkod sistemleri, üretim bandı cihazları), 4.
Bina otomasyonu (güvenlik sistemleri, otomatik iklimlendirme sistemleri, otomatik kapı
sistemleri), 5. Ev ürünleri (çamaşır ve bulaşık makineleri), 6. Otomotiv (hava yastığı, kilitlenmeyen fren sistemi(ABS)), 7. Savunma sanayi (mayın tarama robotları, otomatik yön-
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
lendirilmiş araçlar), 8. Tıbbi uygulamalar (manyetik rezonans MR, atroskopikal cihazlar,
ultrasonik problar v.s.), 9. Havacılık mühendisliği (otomatik pilotlar, insansız hava araçları), 10. İmge ve ses işleme (otomatik odaklama cihazları, ses ile kontrol edilen cihazlar),
11. Üretim (CNC, NC), 12. Lazer optik sistemleri (barkod), 13. Akıllı ölçüm cihazları (kalibrasyon cihazları, test ve ölçüm sensörleri) bölümlerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş: DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans
programlarında öğrenim görebilirler. Mekatronik Programından Mezun Olanların Dikey
Geçiş Yapabileceği Bölümler 1. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği 2. Elektrik Mühendisliği 3. Elektrik Öğretmenliği 4. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 5. Elektronik Mühendisliği
6. Elektronik Öğretmenliği 7. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği 8. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 9. Elektronik ve Haberleşme Öğr. 10. Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği 11. İmalat Mühendisliği 12. Kontrol Öğretmenliği 13. Makine Mühendisliği 14.
Mekatronik Mühendisliği 15. Mekatronik Öğretmenliği 16. Tasarım ve Konstrüksiyon Öğr.
17. Uzay Mühendisliği
Bahçe Tarımı Programı (N.Ö.)
Program 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır.
Doç.Dr. Murat ERTEKİN
Yrd.Doç.Dr. Süleyman DOĞU
Yrd.Doç.Dr. Turan AKDAĞ
Seydişehir Meslek Yükseokulunda Görev Yapmakta Olan Okutmanlar
Atatürk İlk.ve İnk. Tarihi
Okutman Mehmet BAKANLAR
0 332 582 54 54 - 126
[email protected]
Bilgisayar Okutmanı
Okutman Ergun ELİTOK
0 332 582 54 54 - 132
[email protected]
Türk Dili
Okutman Ahmet ÇAL
0 332 582 54 54
[email protected]
Beden Eğitimi
Okutman İrfan ARGUZ
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
TANIMLAR
a) Danışman:Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm
başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
b) Ders Kredisi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS):Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, kütüphane çalışmaları, proje, stajlar ve
mezuniyet tezi ve benzeri dersleri ifade eden değeri,
c) Fakülte:Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yükseköğretim kurumunu,
ç) İlgili kurul:Fakültelerde fakülte kurulu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
d) İlgili yönetim kurulu:Fakültelerde fakülte yönetim kurulu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
e) Ortak zorunlu ders:2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil dersleri ile Yükseköğretim
Yürütme Kurulunca öngörülen bilgisayar derslerini,
f) Ön şartlı ders:Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya
birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,
g) Senato:Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite:Necmettin Erbakan Üniversitesini,
h) Yüksekokul:Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile önlisanseğitimi veren meslek yüksekokullarını, ifade eder.
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
AKADEMİK TAKVİM
Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl on dört
haftadan az olamaz. Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurulların kararı
ve Senatonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Üniversitenin bir sonraki
eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç mayıs ayı içinde Senatoca belirlenir.
Akademik yıl boyunca gerekli olacak tarihleri
http://www.konya.edu.tr/dosyalar/bolum/ogrenciisleri/2014-2015_akademik_takvim.
pdf adresinden takip edebilirsiniz.
İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME
Her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders kaydı yaptırmalısınız. Her
yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde gösterilen süre içinde katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kaydını yenileterek, ders kaydını yaptırmak ve danışmanınıza
onaylatmalısınız. Tüm ders kayıt işlemleri Elektronik OtomasyonSistemi (EOS) üzerinden
yapılır. Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, sınavlara giremezler.
ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMİ (EOS)
EOS, öğrencilerin notlarını, açılan dersleri, ders programlarını, ortalamalarını öğrenmelerine ve dönem başlarında ders seçmelerine imkan tanıyan elektronik bilgi yönetim
sistemidir. Hazırlık sınıfı dışındaki tüm ders kayıtları EOS’den yapılır.
Sisteme https://obs.konya.edu.tr/Login.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
DERSLER, SINAVLAR VE NOT SİSTEMİ
DANIŞMAN
Her öğrenciye, uygun bir akademik program izlemesinin sağlanması için bir öğretim
üyesi danışman olarak atanır. Bu danışman, Bölüm Başkanlığınca önerilir ve Dekanlıkça
görevlendirilir. Öğrencinin her yarıyıl izleyeceği dersler ve bunlarda yapılacak değişiklikler, programdaki sıra esas alınarak ve başarı durumu göz önünde tutularak danışmanı
tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.
Size atanmış olan danışmanınızı öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak,
derslerle ve okulla ilgili her türlü sorununuzda ilk başvuracağınız kişi danışmanınızdır.
Yardım almak için kapısını çalmaktan asla çekinmeyin.
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
DERS ALMA ESASLARI
Ders seçimleri her iki dönemin başında, not ortalamanız ve önkoşul ağacındaki durumunuz, seçmeli derslerde kontenjan durumuna göre, rektörlük tarafından belirtilen
tarihler arasında yapılır. Derslerini dönem başında seçen öğrenciler, oluşabilecek aksaklıklar, sorunlar yüzünden daha sonra derslerini, akademik takvimde yer alan ders-ekleme
çıkarma tarihleri arasında değiştirebilirler.
Programında ön şartlı dersler olan bölümler/anabilim dallarında, öğrenci almış olduğu
ön şartlı dersi geçmeden buna bağlı olan diğer dersi alamaz. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.Öğrenci daha önce alıp başarılı
olduğu ders/dersleri not yükseltmek için devam zorunluluğu olmaksızın tekrar alabilir.
Bu durumda alınan son not geçerli olur.Öğrenciler ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı
kurulunun uygun gördüğü hallerde başka fakülte ve bölümlerdeki dersleri alabilirler.
SINAVLAR
Sınavlar; ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve
mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar, yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve
benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir.
GENEL SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
•Öğrencilerin “CEP TELEFONU” ile sınavlara girmesi kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında üzerinde cep telefonu bulunduğu tespit edlien öğrencilere tutanak tutularak, disiplin soruşturması açılacaktır.
•Sınav salonuna gelirken öğrenci kimlik belgenizi unutmayınız.
Öğrenci kimliği bulunmayan öğrenciler sınavlara alınmayacaktır.
• Sınav tarih ve saatini, zamanında kontrol ediniz.
• Sınav salonuna girdiğinizde yanınızda bulunan kitap vb. ders materyallerini mutlaka, salon içerisine yerleştirilmiş masaların üzerine bırakınız.
• Öğrencilerimiz, ancak kendileri için belirlenen salonlarda sınava girebileceklerdir.
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
• Eğer sınava girecekler listesinde adınızı bulamıyorsanız, dersin öğretim elemanı
ile iletişime geçiniz.
• Salonda gözetmenlerin belirlediği yerlere oturunuz.
• Gözetmenlerin sınav esnasında gerekli görmesi durumunda yerlerinizi değiştirebilceğini unutmayınız.
• Salon Sınav Tutanağı’na mutlaka imza atınız.
SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç 5 iş günüiçinde dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz
üzerine idare yetkilisi ile birlikte ilgili ders sorumlusu tarafından yapılacak inceleme sonucu maddi hata tespit edilirse, gerekli düzeltmeler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik
kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir.
BAŞARI NOTU
Başarı notu, genel/bütünleme sınavından sonra, ara sınav/sınavlar not ortalamasının
% 40’ı ile genel/bütünleme sınav notunun % 60’ının toplamı alınıp dersin sorumlusu
öğretim elemanı tarafından harf notu verilerek belirlenir. Ancak geçme notu olan CC
karşılığı 50 puanın altında olamaz. Harf notları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Puanlar
90-100 85-89 75-84 70-74 60-69 55-59 50-54 40-49 0-39 --- Notlar Katsayılar
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00
F
0.00 DD, FD, FF: Başarısız notları,
F: Devamsızlık veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı
bulunmayan öğrenciyi,
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
G: Geçer notunu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciyi,
K: Geçmez notunu, kredisiz derslerde başarısız öğrenciyi,
M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı
kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden kayıtlı oldukları programda
aldığı ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersleri, ifade eder.
BAŞARI, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Ayrıca dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.50 olan öğrenci DC olan dersleri de başarmış
sayılır. Aksi takdirde bu dersleri tekrar ederler.
DC: ŞARTLI GEÇİŞ
DETAYLI BİLGİ İÇİN ÖNLİSANS–LİSANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARINI İNCELEYİNİZ. http://www.konya.edu.tr/dosyalar/mevzuat/lisanseosy.pdf
MAZERET SINAVLARI
Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini
takip eden beş iş günü içerisinde öğrenci işlerine resmi kurumlardan aldıkları raporları,
danışmanları tarafından onaylanmış dilekçelerine ekleyerek bildirir. Mazeretli oldukları
günler içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
KOPYA ve CEZALARI
Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek: Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıliçin uzaklaştırma cezası
Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava
girmek:
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
Sıkıntı yaratabilecek durumlardan kaçınabilmek için “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ”ni okumanızı tavsiye ediyoruz.
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17960
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
STAJLAR
Stajlar ilgili bölümle alakalı iş alanlarında, staj danışmanının koordinesiyle seçilen uygun yerlerde 1. sınıf bahar döneminden sonra, yaz döneminde o yıl senatonun aldığı
karar ile belirtilen tarihler arasında 30 iş günü olarak yapılacaktır.
Staj Sorumluları: Danışman öğretim elemanlarından öğrenilebilir.
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
•ERASMUS: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan ve Yükseköğretim alanı ile ilgili Erasmus+ Programı kapsamında, Necmettin Erbakan Üniversitesi
ile bu programa dahil olan üniversiteler, diğer yüksek öğretim kurumları ve işletmeler
arasında öğrenciler için Öğrenim ve Staj Hareketliliği, Akademik Personel için Ders Verme
Hareketliliği ve bütün personel için Eğitim Alma Hareketliliği konularını düzenlemektir.
Detaylı bilgi için üniversite Erasmus sayfasına bakınız.
http://www.konya.edu.tr/koordinatorlukler/erasmus
•FARABİ: Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yükseklisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim üyesi değişim esaslarını kapsar.
Detaylı bilgi için üniversite Farabi sayfasına bakınız.
http://www.konya.edu.tr/koordinatorlukler/farabi
•MEVLANA: Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim
elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı
olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik
bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
Detaylı bilgi için üniversite Mevlana sayfasına bakınız.
http://www.konya.edu.tr/koordinatorlukler/mevlana
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
SPORTİF – KÜLTÜREL FAALİYETLER
Spor branşları, sportif faaliyetler ve üniversitemiz spor takımları hakkında bilgiyi Konya
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık, Kültür Spor Dairesi Başkanlığından edinebilirsiniz.
Öğrenci kulüpleri Öğrenci Kültür Merkezi’nde faaliyet olup kulüpler ve faaliyet-leri
hakkında detaylı bilgiyi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık,Kültür Spor Dairesi
Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
http://www.konya.edu.tr/birimler/saglikkulturspor
Okulumuzda aktif faaliyet göstermekte olan Engelsiz Bilişim ve Girişimcilik Topluluğu
bulunmaktadır. Detaylı bilgi için
http://www.konya.edu.tr/fakulteler/seydisehirmeslekyo/genel/421
İLGİLİ MEVZUAT
Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
http://www.konya.edu.tr/dosyalar/mevzuat/lisanseosy.pdf
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17960
Detaylı bilgi için:
http://www.konya.edu.tr
HATIRLATMA/UYARILAR
Fakülte, bölüm, ders programları, akademik takvim, sınavlar ve diğer konularda daha
fazla bilgi edinmek için lütfen Seydişehir Meslek Yüksek okulu sayfasını ziyaret ediniz.
http://www.konya.edu.tr/yuksekokullar/seydisehirmeslekyo
ORYANTASYON-BİLGİLENDİRME KLAVUZU
2014-2015
Not: Bu klavuz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, klavuzun hazırlandıktan
sonraki zamanda, bilgilerdeki değişmeler, hata veya yanlış yazımdan kaynaklanan farklar olması durumunda, yürürlükteki orjinal metinlere bakılır.
Download

2014-2015 Oryantasyon-Bilgilendirme Klavuzu