T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
2012-13 Güz Yarıyılı
Dersin Kodu:TLT.108
Dersin Şubesi: ALT.102
Dersin adı: Mikrobiyoloji
AKTS Kredisi: 5
1. yıl – 2. yarıyıl
14/hafta
Ön Lisans
Teorik: 2/hafta Uygulamalı: 2/hafta
Zorunlu
Dersin dili: Türkçe
Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim bilgileri:
Meryem MENEKŞE
Altunizade Binası,
Oda no: 2. kat e-posta: [email protected]
Dahili tel no: 117
Öğrenci Görüşme Saatleri:
Gün: Perşembe
Saat: 13:00-18:00
Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi:
http://www.plato.edu.tr/bolum.aspx?id=41&s=ders_icerikleri
Dersin Genel Amacı: Özellikle Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında aktif olarak kullanacakları
yöntem ve teori bilgilerini eksiksiz vermek. Mikroorganizmaları klasik tanılama yöntemlerini öğretip
laboratuvar koşullarında gerçekleştirebilmek. Mikrobiyoloji laboratuvar kurallarını, temelde kullanılan
malzemeleri, besi yeri içeriklerini ve hazırlama yöntemlerini, mikroorganizma ekimi için gerekli olan
yöntemleri öğretmek. Mikroorganizmaları ayırt etmede kullanılan temel boyama tekniklerini tekniklerini
öğretmek
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrencilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir:
1. Bakteri, mantar, virüs nedir öğrenir.
2. Bu organizmaları birbirinden ayırt edebilir
3. Bakteri boyama tekniklerini öğrenir ve uygulayabilir.
4. Besiyeri hazırlamayı, ekim yapmayı öğrenir.
5. Patojen mikroorganizmalardan kurtulma yöntemlerini öğrenir.
6. Mikrobiyolojik analizlerin nasıl yapıldığını öğrenir.
7. Mikrobiyal büyüme kontrol altına almayı öğrenir.
8. Antibiyotik duyarlılık testlerini uygulayabilir.
Genel Yeterlilikler:
1. Sorgulayan,
2. Etik kurallara uyan,
3. Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum ve farklılıklara saygı gösteren,
4. Takım halinde çalışabilen ve zamanı etkili kullanabilen.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; anlatım, tartışma, uygulama,
araştırma, problem çözme, grup çalışması, beyin fırtınası, gözlem, inceleme vb. yöntem ve teknikler
uygulanabilir.
Dersin veriliş şekli: Yüz yüze
Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Yok
Varsa, Önkoşul: Yok
Dersin içeriği: Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Yapı ve Fizyolojileri, Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon, Bakteri Metabolizması, Üremesi ve Besiyerleri, Uygun Örnek Alımı ve Örnek Ret
gerekçeleri, Laboratuvara Gönderimi ve Saklanması, Mikrobiyoloji de Kullanılan Boya ve Boyama
1
Yöntemleri, Mikroorganizmaların Kültür Yöntemleri ve Sayımı,Bakteri Genetiği ve Antibiyotik Etki ve
Direnç Mekanizmaları, Antibiyotik duyarlılık testi
Ders Kitabı: Brock, Palme Yayıncılık, Mikroorganizmaların Biyolojisi
Yardımcı Kaynaklar: Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Kaynakları
Genel Mikrobiyoloji ve Laboratuvar Kılavuzu_ Nobel Yayıncılık_ Prof. Dr. Selma Güven
Yrd. Doç. Dr. Nükhet N. Demirel Zorba
Haftalık ders konuları:
Haftalar
İşlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler
1. Hafta
20.02.2014
 Mikrobiyoloji ve Tıbbi Mikrobiyolojiye genel bakış.
UYGULAMA: Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında uyulması gereken kurallar
2. Hafta
27.02.2014
 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Yapı ve Fizyolojileri
UYGULAMA: Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında kullanılan araç ve gereçler
Mikrobiyolojide kullanılan bazı terimler
3. Hafta
06.03.2014
 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
UYGULAMA: Sterilizasyon kurallarını ve uygulamalarının gösterimi
4. Hafta
13.03.2014
 Bakteri Metabolizması, Üremesi ve Besiyerleri
UYGULAMA: Besiyerlerinin sınıflandırılması
Besiyerlerinin bileşiminin anlatımı ve Besiyeri Hazırlama
5. Hafta
20.03.2014
 Uygun Örnek Alımı ve Örnek Ret gerekçeleri, Laboratuvara Gönderimi ve
Saklanması
UYGULAMA: Petri Açma-Kapama Yeteneğinin Kazandırılması
Ekim yapma Yeteneğinin kazandırılması
Çevremizdeki Mikroorganizmalar
6. Hafta
27.03.2014
 Mikrobiyoloji de Kullanılan Boya ve Boyama Yöntemleri
UYGULAMA: Preperat Hazırlama Yeteneğinin Kazandırılması
Basit Boyama
7. Hafta
03.04.2014
 Mikrobiyoloji de Kullanılan Boya ve Boyama Yöntemleri
UYGULAMA: Gram Boyama
8. Hafta
Ara sınav
9. Hafta
17.04.2014
 Mikrobiyoloji de Kullanılan Boya ve Boyama Yöntemleri
UYGULAMA: Negatif Boyama
10. Hafta
24.04.2014
 Mikroorganizmaların Kültür Yöntemleri ve Sayımı
UYGULAMA: Dökme Plak Yöntemi
Yayma Plak Yöntemi
11. Hafta
01.05.2014
12. Hafta
08.05.2014
13. Hafta
15.05.2014
Resmi Tatil
 Mikroorganizmaların Kültür Yöntemleri ve Sayımı
UYGULAMA: Mikroorganizmaların Direkt Sayımı
Çoklu Tüp Yöntemi ( En Muhtemel Sayı Yöntemi)
 Bakteri Genetiği ve Antibiyotik Etki ve Direnç Mekanizmaları
DUYURU: Antibiyotik Duyarlılık Testleri (Antibiyogram) Uygulaması
2
14. Hafta
22.05.2014
Laboratuvar Uygulama Sınavı
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi Çalışmaları
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Kısa Sınav (Quiz)
Ara Sınavlar
Final
Sayısı
Katkı Payı
14 hafta
13 hafta
1
1
20
20
60
Toplam
40
60
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati)
Laboratuvar
Uygulama
Derse Özgü Staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Sayısı
14
13
1
1
29
Süresi
(Saat)
2
6
2
2
12
Toplam
İş Yükü
28
78
-
106
3
Download

Mikrobiyoloji