EK-5
Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program Adı: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Dersin adı: Mikrobiyoloji ve Sterilizasyon
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Dersin veriliş şekli: Yüz Yüze
Dersin genel içeriği: Bu dersin amacı, yararlı ve
zararlı mikroorganizmaları tanıtmak,
oluşturdukları hastalıklar konusunda
bilinçlendirmek, mesleki işlemler öncesinde
cildi, deriyi ve eklerini dikkatli analiz
edebilmek, sterilizasyon kurallarıyla korunma
yöntemlerini geliştirmektir.
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
Haftalar
Derse devam zorunluluğu: %
1
2
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Mikrobiyolojiye Giriş,
Mikrobiyolojinin Tarihçesi
Resmi Tatil / Kurban Bayramı
Dersi veren öğretim görevlisi:
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
görüşme saatleri:
C Blok Salı, 10:30-15:00
STD 103/ BB 203
Zorunlu
Türkçe
1 Vize
1 Final
% 40 Vize
% 60 Final
70
Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Mikrobiyoloji kavramını açıklayabilme,
tarihsel gelişim süreci hakkında
değerlendirme yapabilme
Dersin Kaynakları
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
3
4
5
6
Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit Genel
Özellikleri
Vücudun Normal Mikrobiyal Florası
Dezenfeksiyon, Antisepsi ve
Sterilizasyon
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Yöntemleri
Mikroorganizmaların yapıları hakkında
bilgi sahibi olabilme ve karşılaştırma
yapabilme
Sağlıklı insan vücudunda bulunan ve
organizmaya zarar vermeden yaşayan
mikroorganizmaları n bilgisini
özetleyebilme
Enfeksiyon kontrol programının temel
unsurlarını ifade edebilme
Mikroorganizmaların dezenfektanlara
olan direnç seviyelerini dikkate alarak
uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon
yöntemlerini yaşamın her alanında
gerçekleştirebilme
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
7
Hava Kaynaklı Enfeksiyonlar ve
Etkenleri
Solumun yoluyla bulaşan enfeksiyon
hastalıkları ile ilgili bilgileri
anımsayabilme
Bireysel ve toplumsal sağlığı korumada
bilinçli davranış sergileyebilme
8
9
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
Vize Sınav Haftası
Yara ve Deri Enfeksiyonları ve Etkileri
10 Yara ve Deri Enfeksiyonları ve Etkileri
Deride meydana gelen enfeksiyon
hastalıklarını anımsayabilme
Bireysel ve toplumsal sağlığı korumada
bilinçli davranış sergileyebilme
Deride meydana gelen enfeksiyon
hastalıklarını anımsayabilme
Bireysel ve toplumsal sağlığı korumada
bilinçli davranış sergileyebilme
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
11
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve
Etkenleri
Kan ve Kan Bileşenlerinin
12 Transfüzyonu ile Bulaşan
Enfeksiyonlar
13 El Hijyeni
14
Bildirimi Zorunlu Hastalıklar
Genel Tekrar
Mikroorganizmaların neden olduğu
cinsel yolla bulaşan hastalıkları
sınıflandırabilme
Bireysel ve toplumsal sağlığı korumada
bilinçli davranış sergileyebilme
Mikroorganizmaların neden olduğu
cinsel yolla bulaşan hastalıkları
sınıflandırabilme
Bireysel ve toplumsal sağlığı korumada
bilinçli davranış sergileyebilme
Elin normal florası hakkında bilgi
verebilme
Bireysel ve toplumsal sağlığı korumada
el hijyenine dikkat edebilme, önemi
doğrultusunda farkındalık
oluşturabilme
Türkiye ve Dünya’da bildirimi zorunlu
hastalıkları ifade edebilme,
Bireysel ve toplumsal sağlığı korumada
bilinçli davranış sergileyebilme
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
*Doç. Dr. Özgül KISA, Sağlık
Bilimlerinde Mikrobiyoloji,
Nobel Tıp Kitabevi
*Prof.Dr. Selma Güven,
Yrd.Doç. Dr. Nükhet N.
DEMİREL ZORBA, Genel
Mikrobiyolojive LAboratuvar
Klavuzu, Nobel Akademik
Yayıncılık
*http://www.mikrobiyoloji.org/
*http://www.deu.edu.tr/Uploa
dedFiles/Birimler/16928/M%C4
%B0KROB%C4%B0YOLOJ%C4%
B0YE%20G%C4%B0R%C4%B0%
C5%9F.pdf
Download

Mikrobiyoloji ve Sterilizasyon