Ders İzlencesi
2014-2015 Eğitim Yılı ve Dönemi
Program adı : MODA TASARIMI PROGRAMI
Dersin adı:
Tekstil Teknolojisi
Dersin veriliş şekli:
Yüz yüze
Dersin genel içeriği: Bu ders ile öğrencilerin;
tekstil tanımı, tekstil lifleri, iplikler, teknik
tekstiller ve tekstil yüzeyleri hakkında
bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Ders kapsamında tekstil teknolojileri ile ilgili
problemleri tanıma ve çözme becerisi de
geliştirilmektedir.
Dersin verildiği sınıf:
Dersin türü (zorunlu/ seçmeli):
Dersin dili:
Derse ait sınav ve ödev sayısı: X sınav, Y ödev
Derse ait sınav ve ödev not ağırlığı: %
Derse devam zorunluluğu: %
Haftalar
İşlenecek Konular/ Yapılacak
Etkinlikler
Dersi veren öğretim görevlisi:
Öğr.Gör. Betül Elibol
Öğretim görevlisinin iletişim bilgileri:
[email protected]
Öğretim görevlisinin ofisi ve öğrencilerle
görüşme saatleri:
Salı: 10.00-11.00
Çarşamba: 13.00-16.00
Örgün Eğitim BB-303
II. Öğretim BB-304
Zorunlu
Türkçe
1 sunum, 1 ara sınav ve final sınavı
Sunum = % 20
Ara sınav=% 20
Final sınavı= % 60(Final sınavı % 40 +final ödevi %
20)
% 70
Planlanan Öğrenme
Çıktıları ve Alt Beceriler
1
Derse giriş, Tekstilin tanımı Tekstil
liflerinin tanımı, sınıflandırılması
(22-26 Eylül)
Tekstilin tanımını
yapabilme, örneklerle
açıklayabilme, Tekstil
liflerini
sınıflandırabilme, Doğal
hayvansal ve madensel
lifleri tanımlayabilme,
lifleri ayırt edebilme
Dersin Kaynakları
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” Ekin
kitabevi, (2005)
Betül Elibol”Sentetik
Lifler” Temel Dokuma
Yöntemleri Ders Notları
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
2
Tekstil liflerinin bakım özellikleri
(29-3 Ekim)
Tekstil liflerinin bakım
özelliklerini(yıkama,
ütüleme, kurutma
vb)bilme
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
Betül Elibol”Sentetik
Lifler” Temel Dokuma
Yöntemleri Ders Notları
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
3
Resmi Tatil
(6-10Ekim)
4
Liflerin
çeşitlerini,karışımlarını
belirleyebilme
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
Betül Elibol”Sentetik
Lifler” Temel Dokuma
Yöntemleri Ders Notları
Lif çeşitlerini belirleme
(13-17 Ekim)
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
5
İpliklerle ilgili tanımları
bilme
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
Betül Elibol”Sentetik
Lifler” Temel Dokuma
Yöntemleri Ders Notları
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
İpliklerle ilgili temel kavramlar
(20-24 Ekim)
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
6
İplik numaralandırma
sistemlerini bilme
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
İplik numaralandırma sistemleri
( 27-31 Ekim)
7
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
Dikiş ipliklerini ve
özelliklerini bilme
Dikiş iplikleri
(3-7 Kasım)
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
8
Vize sınavı haftası
(10-15 Kasım)
9
Teknik tekstilleri
tanımlayabilme, akıllı
tekstilleri
örnekleyebilme
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
Betül Elibol”Sentetik
Lifler” Temel Dokuma
Yöntemleri Ders Notları
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Teknik tekstiller
(17-21 Kasım)
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
10
Teknik tekstillerin
kullanım alanlarını
öğrenebilme
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Teknik tekstillerin kullanım alanları
(24-29 Kasım)
11
Tekstil yüzeylerinin tanımı
(1-5 Aralık)
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
Tekstil yüzeylerini
tanımlayabilme ve
tekstil yüzeylerini
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
örnekleyebilme
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
12
Liflerden elde edilen
tekstil yüzeylerini bilme
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
Betül Elibol”Sentetik
Lifler” Temel Dokuma
Yöntemleri Ders Notları
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Liflerden elde edilen tekstil yüzeyler
(8-12 Aralık)
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
13
Dokusuz yüzeyleri
tanımlayabilme
Dokusuz yüzeyler
(15-19 Aralık)
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
14
Dokusuz yüzey
çeşitlerini
örneklendirebilme
Dokusuz yüzey çeşitleri
(22-26 Aralık)
Mangut, M. ve Karahan
N. “Tekstil Lifleri” ekin
kitabevi, (2005)
İnci Başer; “Elyaf
Bilgisi”, Marmara
Üniversitesi Yayınları,
No: 524, İstanbul, 1992
Öğretim elemanı ders
notları ve ders araç
gereçleri
Alanla ilgili internet,
gazete-dergi makaleleri
*Öğretim görevlileri, dersler başlamadan evvel ders izlencesinde değişiklik yapabilir.
Download

Tekstil Teknolojisi