BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DÖNEM I
4. DERS KURULU PROGRAMI
“HÜCRE METABOLİZMASI-II”
23 Şubat 2015 – 27 Mart 2015
Dönem Koordinatörü
: Doç. Dr. Erkan YURTCU
Koordinatör Yardımcısı : Öğr. Gör. Dr. Leyla AYDIN
Ders Kurulu Sorumlusu :Yrd. Doç. Dr. Ebru EVREN
1
DÖNEM I
4. DERS KURULU PROGRAMI
“HÜCRE METABOLİZMASI-II”
23 Şubat 2015 – 27 Mart 2015
DERS KODU
TIP 114
TIP 128
TIP 154
ENG 145
TIP DERSLERİ TOPLAMI
TURK 102
ATA 101
TIP 100
TOPLAM
DERSLER
Biyokimya
Mikrobiyoloji
Biyoistatistik
Mesleki İngilizce
Türk Dili
Atatürk İlke ve İnkılapları
Çalışma Grubu
5 hafta, 142 saat
DERS SAATİ
Teorik Pratik Toplam
35
6
41
21
14
35
16
16
15
15
87
20
107
15
15
10
10
5
5
10
117
25
142
TARİH
SAAT
SINAVLAR
23 Mart 2015 Pazartesi
14.00
Mesleki İngilizce Sınavı
27 Mart 2015 Cuma
10.00
Mikrobiyoloji Pratik Sınavı
28 Mart 2015 Cumartesi
10.00
Kurul Sonu Sınavı
2
DERS KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
Prof. Dr. J. Sedef GÖÇMEN
Prof. Dr. E. Suna TÜRKOĞLU
Doç. Dr. Müge EKİCİ
Doç. Dr. Ersin ÖĞÜŞ
Doç. Dr. A. Canan YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Ebru EVREN
Öğr. Gör. Dr. Eda ÖZTURAN ÖZER
Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖRGÜLÜ
Tolunay İÇDUYGU
Erdem DÖNMEZ
3
ÇALIŞMA GRUBU DANIŞMANLARI
4
23 Şubat Pazartesi
09.00- 09.50
Kurul tanıtımı ve geri bildirim
Dönem I Koordinatörlüğü
10.00-10.50
BİYOKİMYA (1)
“Lipid Metabolizması:
Yağ asitlerinin oksidasyonu”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
11.00-11.50
BİYOKİMYA (2)
“Lipid Metabolizması:
Yağ asitlerinin oksidasyonu”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
12.00-12.50
SERBEST ÇALIŞMA
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
MESLEKİ İNGİLİZCE (1-3)
Tolunay İÇDUYGU
5
24 Şubat Salı
09.00-09.50
BİYOİSTATİSTİK (1)
“Korelasyon Katsayısı”
Dr. Canan YAZICI
10.00-10.50
BİYOİSTATİSTİK (2)
“Korelasyon Katsayısı”
Dr. Canan YAZICI
11.00-11.50
BİYOKİMYA (3)
“Ketogenez”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
12.00-12.50
BİYOKİMYA (4)
“Yağ Asitlerinin Biyosentezi”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-15.50
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI (1-2) Dr. İsmet GÖRGÜLÜ
16.00-16.50
SORU TARTIŞMASI
6
25 Şubat Çarşamba
09.00-09.50
BİYOKİMYA (5)
“Yağ Asitlerinin Biyosentezi”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
10.00-10.50
BİYOKİMYA (6)
“Yağ Asitlerinin Biyosentezi”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
11.00-11.50
MİKROBİYOLOJİ (1)
“Mikrobiyolojiye Giriş ve
Mikroskoplar”
Dr. Sedef GÖÇMEN
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (2)
“Mikrobiyolojiye Giriş ve
Mikroskoplar”
Dr. Sedef GÖÇMEN
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-15.50
ÇALIŞMA GRUBU (1-2)
7
26 Şubat Perşembe
09.00-09.50
BİYOİSTATİSTİK (3)
“Doğrusal regresyon analizi”
Dr. Canan YAZICI
10.00-10.50
BİYOİSTATİSTİK (4)
“Doğrusal regresyon analizi”
Dr. Canan YAZICI
11.00-11.50
MİKROBİYOLOJİ (3)
Dr. Müge EKİCİ
“Bakterilerin Genel Özellikleri, Metabolizması
ve Farklı Özellikteki Bakteriler”
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (4)
Dr. Müge EKİCİ
“Bakterilerin Genel Özellikleri, Metabolizması
ve Farklı Özellikteki Bakteriler”
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-15.50
BİYOKİMYA (7-8)
“Trigliserit, Fosfolipit ve
Sfingolipit Metabolizması”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
8
27 Şubat Cuma
09.00-10.50
SERBEST ÇALIŞMA
11.00-11.50
BİYOKİMYA (9)
“Trigliserit, Fosfolipit ve
Sfingolipit Metabolizması”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
12.00-12.50
BİYOKİMYA (10)
“Trigliserit, Fosfolipit ve
Sfingolipit Metabolizması”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
TÜRK DİLİ (1-3)
Erdem DÖNMEZ
9
02 Mart Pazartesi
09.00- 09.50
BİYOKİMYA (11)
“Steroidler, İzoprenoidler
ve İkozanoidler”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
10.00-10.50
BİYOKİMYA (12)
“Steroidler, İzoprenoidler
ve İkozanoidler”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
11.00-11.50
BİYOİSTATİSTİK (5)
“Korelasyon katsayısının önem kontrolü”
Dr. Canan YAZICI
12.00-12.50
SERBEST ÇALIŞMA
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
MESLEKİ İNGİLİZCE (4-6)
Tolunay İÇDUYGU
10
03 Mart Salı
09.00-09.50
BİYOKİMYA (13)
“Steroidler, İzoprenoidler
ve İkozanoidler”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
10.00-10.50
BİYOKİMYA (14)
“Steroidler, İzoprenoidler
ve İkozanoidler”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
11.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (5-6)
“Mikrobiyoloji Laboratuvarı
İşleyişi ve Mikroskoplar” Lab.
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-15.50
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI (3-4) Dr. İsmet GÖRGÜLÜ
16.00-16.50
SERBEST ÇALIŞMA
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları
11
04 Mart Çarşamba
09.00-09.50
BİYOKİMYA (15)
“Lipoprotein Metabolizması”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
10.00-10.50
BİYOKİMYA (16)
“Lipoprotein Metabolizması”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
11.00-11.50
MİKROBİYOLOJİ (7)
Dr. Müge EKİCİ
“Bakterilerin Genel Özellikleri, Metabolizması
ve Farklı Özellikteki Bakteriler”
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (8)
Dr. Müge EKİCİ
“Bakterilerin Genel Özellikleri, Metabolizması
ve Farklı Özellikteki Bakteriler”
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-15.50
ÇALIŞMA GRUBU (3-4)
16.00-16.50
SERBEST ÇALIŞMA
12
05 Mart Perşembe
09.00-09.50
BİYOKİMYA (17)
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
“Azotlu Bileşiklerin Metabolizması:
Amino Asit Biyosentezi, Kullanımı
Üre Döngüsü”
10.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (9-11)
“Bakteriyolojik Boyama
Yöntemleri I” Lab.
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-14.50
BİYOİSTATİSTİK (6)
“Oranların karşılaştırılması”
Dr. Canan YAZICI
15.00-15.50
BİYOİSTATİSTİK (7)
“Oranların karşılaştırılması”
Dr. Canan YAZICI
16.00-16.50
SERBEST ÇALIŞMA
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları
13
06 Mart Cuma
09.00-09.50
BİYOKİMYA (18)
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
“Azotlu Bileşiklerin Metabolizması:
Amino Asit Biyosentezi, Kullanımı
Üre Döngüsü”
10.00-10.50
BİYOKİMYA (19)
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
“Azotlu Bileşiklerin Metabolizması:
Amino Asit Biyosentezi, Kullanımı
Üre Döngüsü”
11.00-11.50
MİKROBİYOLOJİ (12)
“Bakteri genetiği”
Dr. Müge EKİCİ
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (13)
“Bakteri genetiği”
Dr. Müge EKİCİ
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
TÜRK DİLİ (4-6)
Erdem DÖNMEZ
14
09 Mart Pazartesi
09.00-09.50
BİYOKİMYA (20)
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
“Azotlu Bileşiklerin Metabolizması:
Amino Asit Biyosentezi, Kullanımı
Üre Döngüsü”
10.00-10.50
BİYOKİMYA (21)
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
“Azotlu Bileşiklerin Metabolizması:
Amino Asit Biyosentezi, Kullanımı
Üre Döngüsü”
11.00-11.50
MİKROBİYOLOJİ (14)
“Antibakteriyel İlaçlar:
Etki ve Direnç Mekanizmaları”
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (15)
“Antibakteriyel İlaçlar:
Etki ve Direnç Mekanizmaları”
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
MESLEKİ İNGİLİZCE (7-9)
Dr. Sedef GÖÇMEN
Dr. Sedef GÖÇMEN
Tolunay İÇDUYGU
15
10 Mart Salı
09.00-09.50
BİYOKİMYA (22)
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
“Azotlu Bileşiklerin Metabolizması:
Amino Asit Biyosentezi, kullanımı
Üre Döngüsü”
10.00-10.50
BİYOİSTATİSTİK (8)
“Tek yönlü varyans analizi”
Dr. Canan YAZICI
11.00-11.50
BİYOİSTATİSTİK (9)
“Tek yönlü varyans analizi”
Dr. Canan YAZICI
12.00-12.50
BİYOİSTATİSTİK (10)
“Tek yönlü varyans analizi”
Dr. Canan YAZICI
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-15.50
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI (5-6) Dr. İsmet GÖRGÜLÜ
16.00-16.50
SERBEST ÇALIŞMA
16
11 Mart Çarşamba
09.00-09.50
BİYOKİMYA (23)
“Amino Asitlerin Özelleşmiş
Ürünlere Dönüşümü”
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
10.00-10.50
BİYOKİMYA
(24)
“Amino Asitlerin Özelleşmiş
Ürünlere Dönüşümü”
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
11.00-11.50
MİKROBİYOLOJİ (16)
Dr. Ebru EVREN
“Virüslerin Genel Özellikleri ve Replikasyonu”
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ
(17)
Dr. Ebru EVREN
“Virüslerin Genel Özellikleri ve Replikasyonu”
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16-50
ÇALIŞMA GRUBU (5-7)
17
12 Mart Perşembe
09.00-09.50
MİKROBİYOLOJİ (18)
“Antiviral ilaçların etki mekanizmaları”
Dr. Ebru EVREN
10.00-12.50
BİYOKİMYA
(25-27)
“ALT-AST Aktivitelerinin Analizi” Lab.
Biyokimya Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
BİYOİSTATİSTİK (11-13)
“SPSS uygulamaları Grup I”
Dr. Canan YAZICI
18
13 Mart Cuma
09.00-09.50
MİKROBİYOLOJİ
(19)
“Mantarların Genel Özellikleri ve
Antifungal İlaçların Etki Mekanizmaları”
10.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ
(20-22)
“Bakteriyolojik Boyama
Yöntemleri II” Lab.
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
TÜRK DİLİ (7-9)
Dr. Ebru EVREN
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları
Erdem DÖNMEZ
19
16 Mart Pazartesi
09.00-09.50
BİYOKİMYA (28)
“Hem Metabolizması”
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
10.00-10.50
BİYOKİMYA (29)
“Hem Metabolizması”
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
11.00-11.50
BİYOKİMYA (30)
“Hem Metabolizması”
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (23)
Dr. Ebru EVREN
“Mantarların Genel Özellikleri ve
Antifungal İlaçların Etki Mekanizmaları
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
MESLEKİ İNGİLİZCE (10-12)
Tolunay İÇDUYGU
20
17 Mart Salı
09.00-09.50
BİYOKİMYA (31)
“Hem Metabolizması”
Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
10.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (24-26)
“Bakteriyolojik Kültür Yöntemleri
ve Antibiyotik Duyarlılık Testleri” Lab.
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-15.50
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI (7-8) Dr. İsmet GÖRGÜLÜ
16.00-16.50
SERBEST ÇALIŞMA
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları
21
18 Mart Çarşamba
09.00-09.50
BİYOKİMYA (32)
“Nükleotit Metabolizması”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
10.00-10.50
BİYOKİMYA (33)
“Nükleotit Metabolizması”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
11.00-11.50
BİYOKİMYA (34)
“Nükleotit metabolizması”
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (27)
Dr. Ebru EVREN
“Parazitlerin Genel Özellikleri ve
Antiparaziter İlaçların Etki Mekanizmaları”
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
ÇALIŞMA GRUBU (8-10)
22
19 Mart Perşembe
09.00-09.50
MİKROBİYOLOJİ (28)
Dr. Ebru EVREN
“Parazitlerin Genel Özellikleri ve
Antiparaziter İlaçların Etki Mekanizmaları”
10.00-12.50
BİYOKİMYA (35-37)
“Biyolojik Örneklerde Üre Analizi” Lab.
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
BİYOİSTATİSTİK (14-16)
“SPSS uygulamaları Grup II”
Biyokimya Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları
Dr. Canan YAZICI
23
20 Mart Cuma
09.00-09.50
BİYOKİMYA (38)
“Postranslasyonel Modifikasyonlar”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
10.00-10.50
BİYOKİMYA (39)
“Postranslasyonel Modifikasyonlar”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
11.00-11.50
MİKROBİYOLOJİ (29)
Dr. Sedef GÖÇMEN
“Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri”
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (30)
Dr. Sedef GÖÇMEN
“Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri”
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
TÜRK DİLİ (10-12)
Erdem DÖNMEZ
24
23 Mart Pazartesi
09.00-09.50
BİYOKİMYA (40)
“Proteoliz ve Protein Turnover”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
10.00-10.50
BİYOKİMYA (41)
“Proteoliz ve Protein Turnover”
Dr. Suna TÜRKOĞLU
11.00-11.50
MİKROBİYOLOJİ (31)
“Konak Mikroorganizma İlişkisiNormal Flora”
Dr. Müge EKİCİ
12.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (32)
“Konak Mikroorganizma İlişkisiNormal Flora
Dr. Müge EKİCİ
12.50-13.00
KURUL DEĞERLENDİRME
12.50-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-16.50
MESLEKİ İNGİLİZCE SINAVI
25
24 Mart Salı
09.00-09.50
SERBEST ÇALIŞMA
10.00-12.50
MİKROBİYOLOJİ (33-35)
“Mantarların ve Parazitlerin
Genel Yapısı. Sterilizasyon ve
Dezenfeksiyon” Lab.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları
13.00-14.00
ÖĞLE ARASI
14.00-15.50
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI (9-10) Dr. İsmet GÖRGÜLÜ
16.00-16.50
SERBEST ÇALIŞMA
26
25 Mart Çarşamba
SERBEST ÇALIŞMA
27
26 Mart Perşembe
SERBEST ÇALIŞMA
28
27 Mart Cuma
10.00-
MİKROBİYOLOJİ PRATİK SINAVI
14.00-16.50
TÜRK DİLİ (13-15)
Erdem DÖNMEZ
28 Mart Cumartesi
Saat 10.00
KURUL SONU SINAVI
29
Download

4. Kurul - Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi