EGZOTİK
KUŞLARDA
KULLANILAN
MÜSTAHZARLAR
AMOXİNJECT % 11.5, Oral
Solüsyon (AYDIN)
• 1 gram toz içeriğinde 114,8 mg
amoksisilin trihidrat bulunmaktadır.
• Amoxinject % 11,5 süt, süt tozu ve
suyla verilmeye uygun bir
antibiyotiktir.
• Ticari şekli : 100 gram ve 1000
gramlık ambalajlarda
sunulmaktadır.
ATAVETRİN, Oral
Süspansiyon (ATABAY)
• 1 ml çözelti içeriğinde; 400 mg
sülfadiazin ve 80 mg trimetoprin
bulunmaktadır.
• İlacın oral sağaltım dozu 15 mg/kg
canlı ağırlık esasına göre
hesaplanır. Belirtilen doz düzeyinin
sağlanabilmesi için içme suyuna
0.2 ml/litre hesabıyla katılması
yeterlidir.
• Ticari şekli : Atavetrin oral
süspansiyon, 50 ml ve 200 ml’lik
şişelerde sunulmaktadır.
AVİASTİM, Oral Çözelti
(BİYOTEKNİK)
• 100 ml çözelti içeriğinde 1 g
oksitetrasiklin bulunmaktadır. açık sarı
renkli berrak bir çözeltidir.
• Kuşların içme sularına katılarak içirilmek
suretiyle uygulanır. Bu amaçla, hasta
kuşun 30 ml’lik suluğuna 24 damla
(1 kapak dolusu) Aviastim katılır.
AVİDİAR, Oral Çözelti
(BİYOTEKNİK)
• 100 ml çözelti içeriğinde 200 mg
nitrofurazon bulunmaktadır.
• Bu ilaç hasta kuşun 30 ml’lik suluğuna
24 damla (1 kapak dolusu)
damlatılmak suretiyle uygulanır.
• Ticari şekli : Avidiar, 20 ml’lik cam
şişelerde sunulmaktadır.
BAYMEC %1
(ANTİPARAZİTER)
• 2 lt. suya 2 ml. Baymec
karıştırılıp iyice
çalkalandıktan sonra
suluklara konur 24 ila
48 saat sonra su temiz
suyla değiştirilir.
BİYOMEC
%1(ANTİPARAZİTER)
• 2 lt. suya 2 ml.
Biyomec karıştırılıp
iyice çalkalandıktan
sonra suluklara konur
24 ila 48 saat sonra su
temiz suyla değiştirilir.
BAYTRİL % 10, Oral
Solüsyon (BAYER TÜRK)
• 1 ml çözelti 100 mg enrofloksasin
içermektedir.
• Koruyucu olarak 2 lt.suya 1 ml.
Tedavi için 2 lt. suya 2 ml. kullanılır.
• Ticari şekli : Baytril oral çözelti, 100
ml, 500 ml ve 1000 ml’lik şişelerde
sunulmaktadır.
Yavrularda sakatlıklara neden
olabilmektedir.
BAVİTSOLE ORAL
SOLÜSYON (BAYER)
• A, D3, E ve C vitaminleri bulunduran
kompleks bir ilaçtır.
• Vitamin eksikliklerinde, çeşitli
hastalıkların tedavisinde takviye olarak
ve sulfa grubu ilaçlar ile antibiyotiklerin
yanında destekleyici olarak kullanılabilir.
Bu ilacı tercih etmemin önemli bir
nedeni içinde kalsiyum
bulundurmamasıdır. Böylece sulfa grubu
ilaçlar ile bazı antibiyotiklerin yanında
kullanılması gayet uygundur.
• Ticari şekli :1 litrelik solüsyon
halindedir.
COLİSULTRİX, Oral Toz
(NOVAKİM)
• 100 gramlık toz içeriğinde; 3.750 g
trimethoprim ve 50.000.000 İÜ kolitsin
sülfat bulunmaktadır.
• 1 litre içme suyuna 10 kg canlı ağırlık
başına 2-2.5 gram ilaç içme suyuna
karıştırılır veya sıvı gıda içerisinde
verilir. Sağaltıma 3-5 gün süreyle devam
edilir.
• Ticari şekli : Colisultrix, 100 gramlık şişe
ve 1 kg’lık kutu şeklinde sunulmaktadır.
COSUMİX PLUS, Suda
Çözünen Toz (NOVARTİS)
• 1 g toz içeriğinde; 100 mg
sulfakloropridazin sodyum ve 20
mg trimetoprim bulunmaktadır.
• Hayvan türü ve yaş durumu dikkate
alınarak kullanılır.
• Ticari şekli : Cosumix plus, 200 g,
400 g ve 1000 gramlık plastik
kutularda sunulmaktadır.
CRD 92, Oral Toz
(NOVAKİM)
• 100 gram oral toz içeriğinde; 5
gram trimetoprim ve 50.000.000 İÜ
spiramisin bulunmaktadır
• 1 litre içme suyuna 0.75-1 gram
CRD 92 ilave edilir. Tedaviye 3 gün
süreyle devam edilir.
• Ticari şekli : 100 gramlık kutu, 1
kg’lık kutu şeklinde satışa
sunulmaktadır.
DACZAL Tablet ( DAC)
• Metronidazole etken maddesine
sahiptir.
• 5 mg’lık tabletler şeklindedir.
Güvercin başına 1 tablet düşecek
şekilde 7 gün süre ile verilir.
DEPOMİN (Mineral Ve
Aminoasit Kombinasyonu)
• 1 lt. Suya 1 kapak atılır. Haftada 2 defa
verilir.
DEVAMİSİN, Tablet
(VETAŞ)
• 1 tablet
içeriğinde 500 mg
klortetrasiklin
bulunmaktadır.
• Ticari şekli :
Devamisin, 12
tabletlik şişelerde
sunulmaktadır.
DEVAMİSİN, Sprey
(VETAŞ)
• 142 gramlık sprey kutusunda; 2840 mg
klortetrasiklin hidroklorür ve 710 mg
jensiyan moru bulunmaktadır.
• Ticari şekli : Devamisin sprey, 142
gramlık teneke sprey tüpleri halinde
sunulmaktadır.
DEVAMİSİN, Yara Tozu
(VETAŞ)
• 1 gram toz içeriğinde; 50 mg
klortetrasiklin hidroklorür ve 10 mg
benzokain bulunmaktadır.
• Ticari şekli : Devamisin yara tozu,
püskürtmeye özgü 35 gramlık
plastik şişelerde sunulmaktadır.
DOXİVET –10 SOLÜSYON
(FARMAVET)
• Doxycyline Hiklat etken maddeli bir
ilaçtır.
• 1 ml ilaçta 100 mg etken madde
bulunur. kuş başına günde 25
Mg’dır. Bu dozu sağlayabilmek için
2 litre suya ½ ml karıştırmak uygun
olabilir.
ENBARİL % 10, Oral
Solüsyon (BAVET)
• 1 ml Enbaril % 10 Oral Solüsyon
içeriğinde 100 mg enrofloksasin
bulunmaktadır.
• Günlük oral sağaltım dozu 10
mg/kg miktarında olup, en az 3 gün
süreyle günlük olarak içme sularına
katılmak suretiyle içirilir.
• Ticari şekli : Enbaril % 10 Oral
Solüsyon, 100 ml, 500 ml ve 1000
ml’lik şişelerde satışa
sunulmaktadır.
ERTİROM, Toz (VETAŞ)
• 1 g toz içeriğinde 50.9 mg eritromisin
baza eşdeğer eritromisin tiyosiyanat
bulunmaktadır.
• 1 ölçek (2.5 g)/2 litre, sağaltıcı olarak 2
ölçek (5 g)/2 litre miktarlarında katılarak
5 gün süreyle uygulanır.
• Ticari şekli : Eritrom, 50 gram ve 225
gramlık cam kavanozlarda
sunulmaktadır.
ERİTROM FORTE, Toz
(VETAŞ)
• Her gram toz içeriğinde 200 mg
eritromisin baza eşdeğer 216.1 mg
eritromisin tiyosiyanat bulunmaktadır.
• 0.5 gram/1 litre suya karıştırılarak verilir
• Ticari şekli : Eritrom Forte Toz, 20
gramlık alüminyum poşet x 10 adet, 50
gram ve 100 gramlık alüminyum
poşetler halinde sunulmaktadır.
ESB3, Toz (NOVARTİS)
• 1 gram suda çözünen toz içeriğinde
300 mg sulfaklozin bulunmaktadır.
• Koruyucu olarak 1 lt. Suya 1 gr.
konularak kullanılır.
• Ticari şekli : Esb3 toz, 200 gram,
400 gram ve 1000 gramlık plastik
kutularda satışa sunulmaktadır
FİSHZOLE ,Tablet
(THOMAS-LAB)
• Tablet başına 250
mg ilaç
bulundurmaktadır.
Kuş başına yarım
tablet 3 gün süre ile
verilebilir ya da 4.5
litre suya 8 tablet
atılarak 5 gün süre
ile kuşlara içirilir.
FLAGYL ,Toz (JEEDS
EUROPEAN)
• Bu ilaç,
metronidazole etken
maddesine sahiptir.
• 4.5 litre suya bir çay
kaşığı kadar
karıştırılarak 8 gün
kadar kullanılır.
FLAGLY SÜSPANSİYON
• 125 mg’lık toz
halindedir. Su ile
karıştırılıp şurup
haline getirildikten
sonra, kuşların
içme sularına bir
litre suya günlük
olarak 5 ml
karıştırılır.
METRAJİL(MULDA)
• 250 mg’lık tablet şeklindedir. Kuş
başına yarım tablet 3 gün süre ile
verilebilir ya da 4.5 litre suya 8
tablet atılarak 5 gün süre ile
kuşlara içirilir. Tabletler suya
atılmadan önce havanda dövülüp
toz haline getirilmelidir.
NEO-TERRAMYCİN, Suda
Çözünen Toz (PFIZER)
• 1 gram toz içeriğinde; 175.3 mg
oksitetrasiklin hidroklorür (baz
olarak) ve 123.4 mg neomisin sülfat
(baz olarak) bulunmaktadır.
• Koruyucu olarak 2 lt. suya 2 gr.
Tedavi için 1 lt. suya 1 gr. kullanılır.
• Ticari şekli : Neo-Terramycin, 20
gram ve 100 gramlık alüminyum
folyo poşetlerde sunulmaktadır.
NEO-TERRAMYCİN +
VİTAMİN, Toz (PFIZER)
• 1 gram oral toz içeriğinde; 58.15 mg
oksitetrasiklin hidroklorür, 64.05 mg
neomisin sülfat, 5.3 Vitamin A, 1.1 mg
Vitamin D3, 1.45 mg Vitamin K, 1.55 mg
Vitamin E, 5.3 mg Vitamin B12, 1.8 mg
riboflavin, 9 mg niasinamid ve 6 mg
kalsiyum Pantotenat bulunmaktadır.
• Koruyucu olarak 1 lt. suya 2 gr. Tedavi
için 1lt. suya 4 gr. kullanılır.
• Ticari şekli : Neo-Terramycin+Vitamin,
20, 100 ve 200 gramlık şişelerde
sunulmaktadır.
NİDAZOL(İ.E.ULAGAY)
• 250 mg’lık tablet şeklinde olanı
kullanılmalıdır. Kuş başına yarım
tablet 3 gün süre ile verilebilir ya da
4.5 litre suya 8 tablet atılarak 5 gün
süre ile kuşlara içirilir.
NİZORAL ŞAMPUAN
• Şampuan
köpürtülerek
suluklar,
mamalıklar,
yemlikler ve
kafesin her köşesi
yıkanır.
NİZORAL
TABLET(İ.E.ULAGAY)
• 1 litre suya 1 tane hap atılır. 7 gün
devamlı verilir. Her gün içme
suyuna, taze olarak
karıştırılır.Solüsyon, açıkça
gözüken kızartıların, beneklerin,
pullanmaların üzerine pamuklu
çubuk vasıtası ile 7 gün haricen
sürülür. İyot solüsyonu 100cc
olarak hazırlanacak, içine 50cc su
ve 2 tablet Rabenzole atılıp,
karıştırılır.
SULKOKSİN, Oral Çözelti
(VETAŞ)
• 1 ml çözelti içeriğinde 32 mg
sülfakinoksalin bulunmaktadır.
• Sağaltıcı olarak; 5 litre içme suyuna 3
çorba kaşığı katılarak 3 gün ilaçlı su
verilir ve sonra 3 gün ara verilerek 2 gün
daha 5 litre içme suyuna 2 çorba kaşığı
ilaç katılıp sağaltım sürdürülür.
• Ticari şekli : Sulkoksin, 100 ml’lik cam
şişelerde ve 5 litrelik plastik bidonlarda
sunulmaktadır.
LEVADİF, Oral Toz
(SANOFİ-DİF)
• 1 gram toz içeriğinde 150 mg levamizol
hidroklorür bulunmaktadır.
• İlaç 25 mg/kg (18-36 mg/kg arasında)
günlük alım dozuna denk gelecek
şekilde 8-12 saat içerisinde içilebilecek
miktardaki içme suyuna katılarak verilir.
• Ticari şekli : Levadif Toz, 150 gram, 300
gram ve 500 gramlık alüminyum folyo
poşetlerde sunulmaktadır.
PARAVET, Serpme Tozu
(ATABAY)
• 1 gram toz içeriğinde 50 mg
karbaril bulunmaktadır.
• Bu ilaç hayvanlara haricen
serpilmek suretiyle uygulanır.
• Ticari şekli : Paravet, 500 gram ve
1000 gramlık kutularda
sunulmaktadır.
POLİSAMİN ,Vitamin
( VİLSAN )
• 1lt. suya 1 çay kaşığı. Yumurtlama ve
tüy döneminde 2 gün ara ile normal
zamanda haftada 1 gün verilir.
RİDZOL-S, Toz (JEEDS
EUROPEAN)
• %10’luk konsantreye
sahip olan ilaç 4.5 litre
suya bir çay kaşığı
karıştırılarak 7 gün
süre ile kullanılır.
VİL-FLOKS, Oral Çözelti
(VİLSAN)
• 1 ml oral çözelti içeriğinde 100 mg
enrofloksasin baz bulunmaktadır.
• Koruyucu olarak 2 lt. suya 1 ml.
Tedavi için 1 lt. suya 1 ml. 3 gün
kullanılır.
• Ticari şekli : Vil-Floks, 500 ml ve
1000 ml’lik plastik taşıyıcılarda
sunulmaktadır.
VİTAFORM(Suda Eriyen
Toz Vitamin)
• Vitamin A, Vitamin D3, niasinamid,
kalsiyum pantotenat, Vitamin B2,
Vitamin B 12, Vitamin K, Vitamin E
• Dozaj:1 lt. suya bir çay kaşığı (2gr);
hastalıkta 1 lt. suya 2 çay kaşığı.
TERRAMYCİN , Göz
merhemi (PFİZER)
• Etken maddesi, Oxytetracyline ve B
vitaminidir.
• Günde 1 – 2 kez dıştan göze
sürülür.
• Ticari şekli: 3.5 gr’lık tüpler
halindedir.
Beşeri ( insanlar için üretilmiş) bir
ilaçtır.
TETRAMEZATİN
• Dozaj: 2,5 lt. Suya 2,5 gr. atılır.
Tedavi 3 gün sürer ilaçlı suyun 6-12
saatte tamamen içilmesine dikkat
edilmelidir.
TYLAN
• Solunum yolları enfeksiyonlarında
kullanılır.
• Koruyucu olarak haftada 2 gün 2 lt.
suya 1 gr. (Yarım çay kaşığı )
tedavi amaçlı 1lt. suya 1 gr. 5 gün
verilir.
Ayrıca yer değişikliği ve stres
durumlarında kullanılır.
PAPAĞANLARDA
KULLANILAN
MÜSTAHZARLAR
Clomipramine
*
Serotonin
selektivitesiyle
TA
3.0-5.0
mg/kg
G1-2K
PO
Kompulsif tüy
çekme veya
impuls-kontrol
bozukluğu,
anksiyete
Naltrexone
Opioid
Antagonisti
1.5 mg/kg
G2K
PO
Tüy çekme
sonucu endorfin
salınımında
blokaj
Haloperidol**
Antipsikotik
(dopamin
antagonisti)
0.2-0.9
mg/kg
1-2
mg/kg***
G1K
4haft1
Diazepam
Benzodiazepine
1 mg/6 oz G1K
su
HCG
(chorionic
gonadotropin)
****
Hormon
500-1000
U/kg
PO
IM
Stereotipik tüy
düzeltme
davranışı
PO
Sedasyon,
anksiyete
4-6haft1 IM
Hormonal tüy
çekme
Doxepin
Nonselektif TA
1-2 mg/kg G2K
PO
Anksiyete,
kaşıntı
Amitriptyline
Nonselektif TA
1-5 mg/kg G2K
PO
Anksiyete,
kaşıntı
Diphenhydramine
Antihistaminik
2 mg/kg
PO
Kaşıntı
G2K
Hydroxyzine
Antihistaminik
2 mg/kg
G2K
PO
Kaşıntı
Fluoxetine
Serotonin
selektif Rİ
0.4-4
mg/kg
G1K
PO
Kompulsif tüy
çekme
* 0.5 mg/kg/day to 20 mg/kg/gün doz aralığı
kullanılmıştır.
** Belirgin sedasyon, anoreksi motor ajitasyon
görülebilir.
*** 50, 100 mg/ml repositol enjektabl; Quaker
papağanları ve cockatoolarında düşük doz gereksinimi.
**** Dozlar ampirik; tekrarlayan enjeksiyonlarda direnç
yaygın olarak gelişir.
Download

egzotik kuşlarda kullanılan m