BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-2015 YILI KLİNİK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
Toplantı Yeri
Toplantı Saati
Tarih
02.10.2014
07.10.2014
09.10.2014
14.10.2014
16.10.2014
21.10.2014
23.10.2014
28.10.2014
30.10.2014
04.11.2014
06.11.2014
11.11.2014
13.11.2014
18.11.2014
20.11.2014
25.11.2014
27.11.2014
02.12.2014
04.12.2014
09.12.2014
11.12.2014
16.12.2014
18.12.2014
23.12.2014
25.12.2014
30.12.2014
06.01.2015
08.01.2015
13.01.2015
15.01.2015
20.01.2015
: 2. Kat Seminer odası
: 12:30 -13:15
Konu Başlığı
Enfeksiyon Hastalıklarına genel bakım açısından Hastane Enfeksiyon ve vaka tartışması
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Literatür saati
Hepatit olgularının tartışması
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Vaka Tartışması
Antiretroviral Tedavi
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş ve Tarihçe
Kuduz (İnsan Boyutu)
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Literatür saati
Enfeksiyon Hastalıklarına İlişkin Tanımlar, bulaşma yolları, bulaşmada etkili faktörler
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Sağlık Hizmeti Sunumu ile ilişkili Enfeksiyonlar
Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Belirti ve Bulgular
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Literatür saati
Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Enfeksiyon Hastalıklarında Anamnez Alma ve Fizik Muayene Esasları
Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilizasyon
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Alt Solunum Yolları Enfeksiyonları
Sepsis
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Literatür saati
Kardiyovasküler Enfeksiyonlar
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Acute Gastroenteritis
Food Poisoning
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Literatür saati
Salmonelloz
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Viral Hepatiti A, E
Viral Hepatitis B, D
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Literatür saati
Intraabdominal Infections
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Viral Hepatitis C
Cyst Hydatic and other parasitosis of GI tract
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Literatür saati
Antibakteriyel tedavi-1
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Antibakteriyel tedavi-2
Konuşmacı
Turan Aslan
Nuray Kasar
Sibel Bolukçu
Nuray Kasar
Sibel Bolukçu
Nuray Kasar
Turan Aslan
Turan Aslan
İsmail N. Hakyemez
Nuray Kasar
Turan Aslan
Turan Aslan
Turan Aslan
Rotasyoner
İsmail N. Hakyemez
Yasemin Akkoyunlu
İsmail N. Hakyemez
Bülent Durdu
İsmail N. Hakyemez
Ayşe Çınar
Turan Aslan
İsmail N. Hakyemez
Turan Aslan
Sibel Bolukçu
Bülent Durdu
Bülent Durdu
Turan Aslan
İsmail N. Hakyemez
Bülent Durdu
İsmail N. Hakyemez
İsmail N. Hakyemez
Bülent Durdu
Ayşe Çınar
Ayşe Çınar
22.01.2015
27.01.2015
Literatür saati
Antiviral tedavi
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
29.01.2015
Antifungal tedavi
03.02.2015
Antimikobakteriyel tedavi
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
05.02.2015
Literatür saati
10.02.2015
Acil ünitesinde enfeksiyonlara yaklaşım
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
12.02.2015
Diyabetik ayak
17.02.2015
Antiparaziter tedavi
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
19.02.2015
Literatür saati
24.02.2015
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
26.02.2015
Komplikasyonlu Üriner Sistem Enfeksiyonları
03.03.2015
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
05.03.2015
Literatür saati
10.03.2015
Servisit, Pelvik İnflamatuar Hastalık ve Vajinitler
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
12.03.2015
HIV ve AIDS
17.03.2015
Sifiliz
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
19.03.2015
Literatür saati
24.03.2015
Gebelikte enfeksiyonlar ve antimikrobiyal kullanımı
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
26.03.2015
Tüberküloz
31.03.2015
Menenjitler
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
02.04.2015
Literatür saati
07.04.2015
Ensefalitler - Beyin apseleri
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
09.04.2015
Spondilodiskitler
14.04.2015
Osteomyelit
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
16.04.2015
Literatür saati
21.04.2015
Septik artrit
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
28.04.2015
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları, Fascit
30.04.2015
Ekstrapulmoner tüberküloz
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
05.05.2015
Literatür saati
07.05.2015
Kırım-kongo kanamalı ateşi
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
12.05.2015
Febril nötropeni
14.05.2015
Literatür saati
21.05.2015
Tetanoz
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
26.05.2015
İnfluenza
Yedek
Erişkinde aşılama
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Yedek
Literatür saati
Yedek
Bruselloz
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
Yedek
Borrelia enfeksiyonları
Yedek
Protez enfeksiyonları
Hepatit-AIDS olgularla gözden geçirme
NOT: Hepatit-AIDS olgu gözden geçirme konuşmacıları; poliklinik asistanı ve sorumlu uzmanı
Nuray Kasar
Nuray Kasar
Sibel Bolukçu
Bülent Durdu
Ayşe Çınar
İsmail N. Hakyemez
Sibel Bolukçu
Ayşe Çınar
Rotasyoner
Bülent Durdu
Turan Aslan
İsmail N. Hakyemez
Sibel Bolukçu
Bülent Durdu
Bülent Durdu
İsmail N. Hakyemez
İsmail N. Hakyemez
Sibel Bolukçu
Ayşe Çınar
Turan Aslan
Bülent Durdu
İsmail N. Hakyemez
Bülent Durdu
Bülent Durdu
Nuray Kasar
Turan Aslan
Bülent Durdu
Nuray Kasar
Ayşe Çınar
İsmail N. Hakyemez
Sibel Bolukçu
Rotasyoner
Ayşe Çınar
Bülent Durdu
Nuray Kasar
Sibel Bolukçu
Ayşe Çınar
Nuray Kasar
İsmail N. Hakyemez
Download

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AbD