TOPLANTI
VETAKADEMİ Kampüs ile
ilk toplantılar gerçekleşti
Vetaş’ın, 2014
yılı itibari ile
hayata geçirdiği
Vetakademi
Kampüs bilim
platformu
adı altında
düzenlediği ilk
lokal toplantılara
ilgi büyüktü.
K
onu başlıklarının yerel
ihtiyaçlar doğrultusunda
belirlendiği, Türkiye’nin
5 farklı bölgesinde gerçekleştirilen toplantılara yaklaşık
300 veteriner hekim katıldı. Açılış
konuşmalarını Vetaş Pazarlama Müdür Yardımcısı Ahmet
Kargı’nın yaptığı toplantılarda,
Vetaş’ın yenilikçi misyonundan bahsettikten sonra sözü,
konusunda son derece uzman
akademisyenlerimize bıraktı.
İNFOVET 36-37
KONU toplantı
YEREL İHTİYAÇLAR
DOĞRULTUSUNDA
DEVAM EDECEĞİZ
Ahmet Kargı
Vetaş Pazarlama Müdür Yardımcısı
Adana, Gaziantep, Antalya
(Korkuteli), Muğla (Milas) illerinde düzenlenen toplantılarda
özellikle ülkemiz hayvancılığının
önemli sorunlarında biri olan
infertilite problemleri ele alındı.
Toplantılara konuşmacı olarak
katılan Prof. Dr. İ. Kamuran İleri,
“İneklerde Görülen İnfertilite
Problemleri ve Çözüm Yaklaşımları” başlıklı sunumuyla üstün
bilgi ve deneyimlerini veteriner
hekimlerimizle paylaştı. Sonrasında Vetaş Ürün Müdürü İrem
Dindar, prostaglandinler içerisinde yeni bir nesil olan Senkrodin
(D-kloprostenol) ve sektörde
benzeri olmayan etkin maddeli
GnRH analoğu Lecibreed (Lesirelin
asetat)’in infertilite problemlerinde
çözüm olmasının yanı sıra senkronizasyon protokollerinde tercih
edilme nedenlerine değindi.
Metabolizma hastalıkları, günümüzde özellikle süt çiftliklerinde
sıklıkla karşılaşılan ve büyük
İNFOVET XX-XX
ekonomik kayıplara yol açan
problemlerin başında gelmektedir.
Bu doğrultuda düzenlenen Çanakkale toplantısında, konuşmacı
olarak katılan Prof. Dr. Sezgin
Şentürk, “Sürü Sağlığında Önemli
Kontrol Noktaları” başlığı altında
aktardığı son derece önemli bilgiler, katılımcı veteriner hekimler
tarafından ilgiyle dinlendi. Sonrasında Vetaş Ürün Müdürü Serkan
Yeniay, koleretik ve kolagog etkili,
ayrıca veteriner ilaç sektöründeki
tek PPAR aktivatörü olan Live-R
(Fenoksi-2-metil-2-propiyonik
asit) hakkında bilgi vererek,
özellikle laktasyonun en kritik
dönemi olarak kabul edilen geçiş
dönemindeki sığırlarda, buzağılama sonrasındaki hastalık riskini
(karaciğer yağlanması, ketozis,
inferitilite, abomasum deplasmanı) azaltmak amacıyla uygulanan
koruma protokolleri ve protokoller
sonucunda elde edilen başarılı
akademik çalışmalardan bahsetti.
Hayvan sağlığı sektörünün
önde gelen firmalarından
biri olarak, sahada çalışan
veteriner hekimlerimizin bilimsel
ihtiyaçlarını karşılamak ve
dünyadaki yeni gelişmeleri
meslektaşlarımız ile paylaşmak
adına yeni bilimsel projemiz olan
Vetkademi Kampüs toplantılarına
Nisan ayı itibari ile başlamış
bulunmaktayız. İlk etapta lokal
olarak yapılan bu toplantılara,
Türkiye’nin farklı bölgelerinde
değerlendireceğimiz yerel
ihtiyaçlar doğrultusunda devam
edilecektir. Lokal Vetakademi
Kampüs toplantılardan farklı
olarak, daha yüksek katılımlı
ve daha geniş kapsamlı bir
eğitim programı ile ulusal ve
uluslararası akademisyen
grubun eşlik edeceği Büyük
Vetakademi Kampus toplantısını
ise yılın ikinci yarısında Kuzey
Kıbrıs’ta gerçekleştiriyor
olacağız. Yıl sonuna kadar
yaklaşık 1.000 veteriner hekime
bu bilim platform aracılığı ile
ulaşmayı ve her geçen yıl bu
sayıyı arttırmayı planlıyoruz.
Vetaş, Avrupa otoritelerince
onaylı EU GMP sertifikalı
tesislerde veteriner ürünleri
üreten tek yerli şirket olma
özelliğine sahiptir. Geçen
yıldan beri çok sayıda ürününü
pazara vererek sektördeki
yenilikçi konumunu devam
ettirmektedir. Vetakademi
Kampüs toplantıları sayesinde
sektörde önemli bir bilimsel
aktiviteyi gerçekleştirmekle
birlikte, meslektaşlarımızın
çalışmalarında daha başarılı
sonuçlar elde etmesi ana
hedefimizi oluşturmaktadır.
Download

VETAKADEMİ Kampüs ile ilk toplantılar gerçekleşti