TOPLANTI
Prof. Dr.
Michael
Hess
PHIBRO KANATLI
PROFESYONELLERİNİ
BİR ARAYA GETİRDİ
Phibro Hayvan Sağlığı’nın “Kanatlılarda Enfeksiyöz Bronşitis’te
Güncel Yaklaşımlar” Sempozyumu 14 Mart’ta İstanbul Marriott
Hotel Asia’da yoğun bir katılım ile gerçekleşti.
G
eçen yıl lansman toplantısı ile sektörü uçuşa
geçiren Phibro Hayvan
Sağlığı, başarılı bir yılın
ardından 14 Mart tarihinde İstanbul Marriott Hotel Asia’da
gerçekleştirdiği “Kanatlılarda
Enfeksiyöz Bronşitis’te Güncel
Yaklaşımlar Sempozyumu” ile
kanatlı sektörünün önde gelen
temsilcileri ile tekrar bir araya
geldi. Davetlilerini sektöre hizmet
eden firmaların temsilcileri,
veteriner hekimler, bakanlık ve
enstitülerde görevli temsilciler,
üniversite öğretim üyeleri ve yurt
dışından kanatlı sektörü çalışan-
İNFOVET 46-47
larının oluşturduğu yaklaşık 150
kişinin katılımıyla gerçekleşen
sempozyum büyük ilgi gördü.
Dünyaca ünlü
bilim adamları IB’yi
değerlendirdi
Sempozyum Phibro Hayvan
Sağlığı Türkiye, Orta Doğu ve
Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı
Ömer Diker’in açılış konuşması
ile başladı. İki oturum şeklinde
düzenlenen sempozyumda ilk
sunumu gerçekleştirmek üzere
Viyana Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Çiftlik Hayvanları ve
Veteriner Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Michael
Hess kürsüdeki yerini aldı.
Prof. Hess “Enfeksiyöz Bronşitis Klinik Hastalığı ve Avrupa’daki
Durum” konusunda Enfeksiyöz
Bronşitis hastalığının tarihini,
klasifikasyonunu, broyler ve
yumurtacılarda klinik belirtilerini,
solunum yollarına etki eden diğer hastalıklarla ayırıcı tanılarını
anlattı. Konuşmasında Avrupa
Birliği’nde görülen Enfeksiyöz
Bronşitis virüsünün varyantlarına ve kullanılan aşılara da
değinen Prof. Hess tanı yöntemlerine de yer verdi. Prof. Hess
konuşmasının sonunda Enfeksi-
Phibro Hayvan Sağlığı Türkiye, Orta
Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan
Yardımcısı Ömer Diker
yöz Bronşitisin klinik belirtilerinin
hedef organlara bağlı olarak
değişiklik göstereceğinden, farklı
durumlarla komplikasyonların
sahadaki görüntüyü değiştireceğinden ve yeni varyantların
yeni aşılara yol açmasından
bahsederek yerini bir sonraki
sunum için Prof. Jackwood’a
bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri
Georgia Üniversitesi Veteriner
Fakültesi, Populasyon Sağlığı Departmanı Kümes Hayvanları Tanı
ve Araştırma Merkezi Başkanı
Prof. Dr. Mark W. Jackwood, “Enfeksiyöz Bronşitis’te Dünyadaki
Durum ve Hastalıkla İlgili Yeni
Akademik Araştırmalar” başlıklı
sunumuna Enfeksiyöz Broşitis
hastalığının kısa geçmişi, tanısı,
virüs yapısı gibi genel bilgileri
vererek başladı. Virüsü dünya
çapında bir problem haline getiren nedenleri şu şekilde sıraladı;
1. Az veya hiç çapraz koruma
bulunmayan çok sayıda serotiplerinin ve varyantlarının
olması,
2. Enfeksiyöz Bronşitis virüsüne
karşı aşıların geliştirilmesindeki zorluklar,
3. Lokal immünitenin geliştirilmesi ve sürdürülmesi,
Prof. Dr.
Mark W.
Jackwood
Prof. Dr. K.
Tayfun Çarlı
Dr. Udi
Ashash
Vet. Hek. Suna
Şimşek
SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ
BİLGİLER VERİLDİ
Prof. Dr. Erol Şengör- Afyon
Kocatepe Üniversitesi Zootekni
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
4. Virüsün sürekli evrimi,
5. Dünya çapında probleme
neden olan virüsler.
Prof. Jackwood Orta Doğu da
dahil dünyada yaygın kullanılan
aşı tiplerine değindikten sonra
aktif immunitenin sürdürülebilmesi için solunum yollarının 2-4
haftada bir stimüle edilmesinin
ve canlı aşıyı takiben koruyucu
immunite için inaktif aşının da uygulanmasının gerekliliğini anlattı.
Virüsün genetik güçlenmesinin
yanı sıra mutasyon ve rekombinasyonlar sonucu değişiminin
sürekli devam etmesi, var olan
aşılarla koruma sağlanamayan
yeni suşların ortaya çıkması ile
sonuçlandığını belirtti.
Prof. Jackwood konuşmasını
tamamlamadan önce Enfeksiyöz
Bronşitis kontrolünde izlenecek
önemli adımları;
1. Yeni varyant virüslerin izlenmesi ve tanınması,
2. Yeni varyantların patojenik
olup olmadığının belirlenmesi,
3. Klinik vaka verileri ve hedef
anketler ile varyantların ne
kadar yayılabilecek olduklarının belirlenmesi,
4. Mevcut kullanılan ticari aşıların ne kadar etkili olduklarının
belirlenmesi,
5. Eğer gerekliyse yeni aşının
geliştirilmesi olarak sıraladı.
Türkiye’de çok önemli
bir çalışma
Toplantının ikinci bölümünde
Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Tayfun
Çarlı, “Türkiye’deki Enfeksiyöz
Kanatlı yetiştiriciliği konusunda çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere
göre sahada uzun zamandır
önlenemeyen bir bronşit
hastalığı hüküm sürmekteydi.
İnfeksiyöz bronşitis hastalığına karşı klasik yöntemlerle
aşılamalar yapılıyor ama
hastalıkla başa çıkılamıyordu. Profesör Tayfun Çarlı
ve arkadaşları tarafından
yapılan virüs tespit çalışmaları, sahada hastalık yapan
virüsün uzun yıllardır sektörün mücadele ettiği klasik
virüsten başka bir virüs suşu
olduğunu yani bir varyant suş
olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Bundan dolayı klasik suşlarla yapılan aşılamalardan
faydalı bir sonuç alınması da
mümkün olmuyordu. Phibro
Firması tarafından düzenlenen “Kanatlılarda Enfeksiyöz
Bronşitis’te Güncel Yaklaşımlar” sempozyumunda
işlenen konular, Profesör
Çarlı’nın üzerinde çalıştığı
konuları kapsamaktaydı.
Davetlilerin tüm sempozyum
boyunca konuşmaları büyük
bir dikkatle izlemeleri de
sektörün gerçekten sıkıntı ve
çare arayışı içinde bulunduklarına işaret ediyordu. Konuya
bu çerçeveden bakıldığında
sempozyumun Türk Kanatlı
Sektörü için çok faydalı çıkarımlar sağladığını söylemek
doğru olacaktır.
TOPLANTI
SAHADA ETKİN
MÜCADELE İÇİN
OLUMLU BİR ADIM
Dr. Hüseyin Sungur- Yum-Bir
Genel Sekreteri
Yumurtacı sürülerde görülen ve yumurta anomalileri yapan, yumurta verimini düşüren belli başlı
hastalılardan bir tanesi
de Enfeksiyöz Bronşitis.
Yumurta sektörü zaten
kar marjı çok düşük bir
sektör ve inişli çıkışlı fiyatlarla seyrediyor. Bazen
maliyetlerin altında satışların yapıldığı ve fiyatların
haftalık olarak değişkenlik
gösterdiği bir sektörde bir
de hastalıklarla mücadele, işletmeleri çıkmaza
sokuyor. Bu nedenle toplantıda konuşulan konular
yumurtacılık sektörü için
de çok önemliydi. Sahada
enfeksiyöz hastalıklara
ilişkin aşılama programları ve etkin bir mücadele
yapılıyor. Phibro’nun
düzenlediği bu toplantıda,
yurt dışından gelen bilim
adamlarının kendi ülkelerinde olanları bizimle
paylaşması, aşı geliştirmedeki yeni teknolojilerin
ve yaklaşımların özellikle
sahada veteriner hizmeti
veren meslektaşlarımıza aktarılması, bence
son derece önemliydi.
Farklı alternatiflerin farklı
kişilerden dinlenmesi
yararlı oldu. Katılımcıların
ilgisinin hiç azalmadan
devam ettiği güzel bir
toplantıydı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
İNFOVET 48-49
Bronşitis Hastalığının Durumu”
konusunda Türkiye’de Enfeksiyöz
Bronşitis virüslerinin varlığının tespiti için yapılan çalışmaları aktardı.
Prof. Dr. Tayfun Çarlı çalışmaların
sonucunda, günümüzde Türkiye’de
kanatlıların solunum problemlerinin
%25’inin Enfeksiyöz Bronşitis nedeniyle oluştuğunu, vakaların %95’ine
‘Türkiye yerli’ Enfeksiyöz Bronşitis
virüs suşunun neden olduğunu ve
bunun hızla yayıldığını aktardı. Bu
suşun %98-99 oranında IS/1494/06
Varyant 2 suşu ile homolog
olduğunu ekledi. Ayrıca Enfeksiyöz
Bronşitis vakalarının %2.5’una
Türkiye’de M41 ile ilişkilendirilen suşların, % 2.5’una ise her iki suşun da
(IS/1494/06 + M41) neden olduğunu
söyledi. Prof. Çarlı Enfeksiyöz Bronşitis Varyant 2 aşılamalarıyla sonuç
alındığını ve hastalık problemlerinin
çözülmeye başlandığını bildirdi.
Toplantının son sunumunu
ise Phibro Aşıları Global Teknik
Servis Direktörü Dr. Udi Ashash
yaptı. Dr. Ashash, Phibro Hayvan
Sağlığı’nın Türkiye’de de hastalık
oluşturan Varyant 2 saha suşuna karşı geliştirilen TAbic® IB
VAR206 ticari isimli aşısı hakkında bilgileri ve çalışma verilerini
Phibro’nun
Enfeksiyöz
Bronşitis
üzerine
gerçekleştirdiği
toplantıya
sektörün
duayen isimleri
katıldı.
anlattı. Enfeksiyöz Bronşitis
virüsünün taşınması, nasıl
bulaştığı, biyogüvenliğin rolü,
tekrarlayan iki doz aşılamanın
mı yoksa farklı suşlarla aşılamanın mı daha etkili olacağı
gibi soruları aydınlattı. Ayrıca
aşılamalar arasında bırakılması gereken zaman aralıklarını, Newcastle, Gumboro ve
Enfeksiyöz Bronşitis aşılarının nasıl kombine edileceğini,
Newcastle ve Enfeksiyöz
Bronşitis aşılarının aynı anda
uygulanmasını ve uygulama
tekniklerini aktardı.
SÜRVEYANS
ÇALIŞMALARI
DÜZENLİ YAPILMALI
Dr. Ömer Zeyyad Mısırlıoğlu
Enfeksiyöz Bronşitis
Türkiye’de son yıllarda gündemimizde yer almaktadır.
Hastalığa dair çeşitli stratejiler
geliştirilmektedir. Bu konuda
en önemli mücadele ve biyogüvenliğin en önemli halkası
aşı uygulamalarıdır. Elbette
biyogüvenliğin diğer halkası
olan hijyen yönetim kurallarının uygulanması hastalığın
kontrolünde tamamlayıcı
zincir olacaktır. Toplantıda
özellikle dünya çapında bilgi
sahibi akademisyenlerin sunumlarını dinledik ve Enfeksiyöz Bronşitis’in bugün sadece
Türkiye’nin değil dünyanın
problemi olduğunu gördük.
Türkiye’de var olan varyans
farklılıklarından ve buna karşı
alınacak önlemlerden, aşılama
programlarının nasıl olacağından söz edildi. Sektörün
önemli firmalarının burada
olması, sorunların ortak paydada tartışmaya sunulması oldukça faydalı oldu. Toplantıda
dikkat çekilen noktalardan biri
olan sürveyans çalışmalarının
Türkiye’de de belirli bir disiplin
altında yapılması gerekiyor.
Viruslerin varyansları; devlet,
üniversite ve özel sektörün
ortak çabalarıyla, ancak sıklıkla yapılacak surveyanslarla
ortaya çıkabilir. Bu sadece
Enfeksiyöz Bronşitis değil,
kanatlı sektörünün Newcastle
gibi diğer hastalıkları için de
yarar sağlar.
Kendi kümes
KONTROLLERİMİZİ
YAPIYORUZ
Veteriner Hekim Erman
Gören- Şenpiliç
Sahada IB konusunda
yoğun bir şekilde, uzun yıllardır çalışıyoruz. Enfeksiyöz Bronşitis’in durumunu
yurtiçinde de yurtdışında
da yetkili danışmanlar
vasıtasıyla yakından
takip ediyoruz. Sektörde üniversite ile ortak
çalışmalarla varyantların
ortaya konması, çözümde
birinci derece etkili oluyor.
İşletmeler bu konuda birbirini örnek alıyor. Kendi oto
kontrollerimizi yapıyoruz,
sahada yoğun bir nekropsi yapılıyor ve kümesler
monitörize ediliyor. Sahada
çalışan iyi bir kadro var ve
durumu klinik olarak ortaya
koyuyor. Bunun devamlılığını surveyans çalışmaları ile
sağlamalıyız.
Aşılar arasında interferansa da
değinen Dr. Ashash, Enfeksiyöz
Bronşitis aşısının Newcastle
aşısı ile iki ayrı aşı olarak aynı
anda uygulanmasında Enfeksiyöz Bronşitis virüsünün, Newcastle virüsünün immün yanıtı
ile interferans oluşturduğunu
bildirdi. Bununla birlikte TAbic®
IB VAR206 aşısının TAbic® V.H.
aşısıyla eş zamanlı uygulanması
çalışmalarında challenge sonuçlarına bakılarak iki virüs arasında
interferans oluşmadığını gösteren çalışmaları paylaştı.
Aşıdan tam faydalanabilmek
için uygulamanın doğru yapılmasının önemini vurgulayan Dr.
Ashash, uygulama yaparken
dikkat edilmesi önemli noktaları anlattıktan sonra sahada
uygulanan aşılama program-
larından örnekler vererek
aşılamalar arasında zaman
aralıklarının önemli olduğunu
anlattı. Dr. Ashash’da canlı ve
inaktif aşıların kombinasyonunun Enfeksiyöz Bronşitis
hastalığının kontrolünde temel
faktör olduğunu hatırlatarak
konuşmasını sonlandırdı. Bu sunumu takiben Afyon Kocatepe
Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Erol Şengör’ün başkanlığında gerçekleşen sorular ve
panel bölümünde, konuşmacılara yöneltilen sorular önemli
noktaların aydınlatılması için
faydalı oldu. Gecenin sonunda
Geveze ve ekibinin programıyla
renklenen gala yemeğinde,
katılımcılar ve Phibro yetkilileri
güzel vakit geçirdiler. 
YENİ DENEMELER
YOL GÖSTERECEK
Veteriner Hekim Sayın Sümer Bakpiliç
Sahada aşı uygulamalarını
deniyoruz ve elimizdeki
verileri toparlayıp, karşılaştırmalar yaparak sonuca
ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi
ki akademik çalışmalar bize
bu yönde yol gösteriyor. Aşı
zorlu bir uygulama ve broyler
saha ekipleri olarak, aşının
doğru uygulanması ve çalışıp
çalışmadığının gözlemlen-
mesi gerekiyor. Fakat bunun
kontrolünü ancak kendi
kümeslerimizde yapabiliyoruz.
Kendi kontrolümüzde yapılan
aşılar ile aldığımız sonuçlar
bize yol gösterecektir.
IB TARAFSIZ BİR
ŞEKİLDE ELE ALINDI
Veteriner Hekim Ahmet
Bildir - Kartallar Ltd. Şti
Bana sorarsanız sahanın
büyük bir eksiğini kapatan
Phibro’nun, tüm dünyada
geçerli varyant aşısının
Türkiye lansmanı, sahadaki
yetkililerin düşüncelerini pekiştirmek adına
olumluydu. Amerika’dan,
Avrupa’dan gelen bilim
adamları IB’yi son derece
tarafsız bir şekilde ele aldı.
Prof. Dr. Tayfun Çarlı hocamız da ekibi ile Türkiye’de
gerçekleştirdiği çok
önemli çalışmayı anlattı.
İsrail’den gelen Udi Ashash
ise aşılarının Türkiye var
olan bronşitle uyumunu
anlattı ki sahada büyük bir
kesimin, aşının başarısını
teyit etmesi anlamında iyi
bir çalışmaydı. Tüm bilimadamlarına ve bu olumlu
toplantı için Phibro’ya
teşekkür ediyoruz.
Download

Phibro Kanatlı Profesyonellerini Bir Araya Getirdi