TOPLANTI VETAŞ
Vetaş yetkililleri,
veteriner fakültesi
öğrencilerinin
merak ettikleri
soruları yanıtladı.
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Dekan Yard. Prof. Dr. İsmail Kırşan
Deva Holding ve Vetaş A. Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Philipp Daniel Haas
İ
stanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 29 Mayıs
tarihinde düzenlenen toplantı,
İstanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.
Dr. İsmail Kırşan’ın konuşması ile
başladı. Dekan Yardımcısı Kırşan,
Vetaş firmasının fakültelerine
yaptıkları ziyaretten ne denli
memnuniyet duyduğunu belirterek, firmalar ile üniversitelerin
iletişim halinde olmasının öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında
katkısı olacağının altını çizdi.
Ardından sahneye çıkan Deva
Holding ve Vetaş A. Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Philipp Haas, Türk
beşeri ve veteriner ilaç endüstrisinin güncel durumunu, Deva ve
Vetaş’ın beşeri ve veteriner ilaç
sanayisinin gelişimine katkısını
öğrencilerle paylaşarak, Deva
Holding ve Vetaş hakkında detaylı bilgiler verdi.
İNFOVET 52-53
Öğrencilerden
Vetaş’a büyük ilgi
Deva Holding ve Vetaş A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Philipp Haas, Vetaş’ın yeni projelerini, 29 Mayıs tarihinde İstanbul
Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ile paylaştı.
TOPLANTI VETAŞ
Vetaş, ülke hayvancılığının
gereksinimlerini takip eden
ve çoğunluğu veteriner
hekimlerden oluşan uzman
kadrosu ile tüm Türkiye’de
hizmet vermektedir.
Deva ve Vetaş’ın
tarihçesi
1958 yılında doktorlar,
eczacılar ve veteriner hekimler
tarafından kurulan Deva Holding
bünyesinde, 1973 yılında Vetaş
kuruldu. 1973 yılında ilk ürünleri
olan Vetimisin enj. pazara
verildi. 1981-1987 yılları arasında
Deva dünyada gentamisin
hammaddesi üreten ilk 5 firma
içerisinde yer alırken, Vetaş
gentamisin içeren ilk veteriner
ürünlerini pazara verdi. 2013
yılında Çerkezköy’de veteriner
betalaktam üretim tesisini
de açan Vetaş, 40. yılında iki
yeni projesi olan VetAR&GE ve
VetAKADEMİ’yi de kuruyor.
İlaç ihracatı arttı
2012 yılında ilaç sektörünün
toplam pazar hacminin 8.7
milyar ABD doları, ithalatının 4.7
milyar ABD doları ve ihracatının
0.6 milyar ABD doları olduğunu
dile getiren Haas, ilaç sektörü
ticaret açığının 4.1 milyar ABD
dolar olduğunun altını çizdi.
Öğrenciler tarafından ilgiyle
dinlenen toplantıda, 2011 yılında
hayvan sağlığı pazarında 70 milyon dolarlık hazır ürün ithal edildiği, buna karşın ihracatın çok
düşük olduğu belirtildi. Philipp
Haas ayrıca, maliyeti 4.7 milyar
ABD doları bulan ithal ürünlerin %
90’ının Türkiye’de üretilebileceğini belirterek Vetaş’ın misyonu
hakkında bilgi verdi.
Toplantıda ihracat verilerine
yer veren Haas, 2000 ile 2012
yılları arasında ilaç ithalatının 7
İNFOVET 54-55
Vetaş, yerel
veteriner
ilaç üretimi
faaliyetleri ile,
Türkiye’nin
kendine
yetebilir bir ülke
olmasına destek
olmaktadır.
kat arttığını, toplam yerli üretimin
de 3 kat arttığını belirtti.
Deva ve Vetaş’ın, devletin
ilaç ticaret açığının kapatılmasına destek vermek amacı ile;
Türkiye’de her geçen gün daha
fazla üretim yapmayı, ilk jenerikleri piyasaya sunmayı, Avrupa
Birliği ülkeleri ve ABD’ye ihracat
yapmayı hedeflediği bilgilerinin
öğrenciler ile paylaşıldığı toplantıda, ilacın hammaddesinin
üretilmesinin, Türkiye için savaş,
doğal afet, ticari yatırımlar ve
yabancı orjinatör firmaların
tehditleri gibi durumlarda ihtiyaç
duyulan ürünlerin tedariki anlamına geldiği bildirildi.
EU GMP onaylı tesisler
Philipp Haas, Çerkezköy
ve Kartepe’de üretim tesis-
leri bulunan Deva Holding’in,
Çerkezköy’deki merkezinde
penisilin, sefalosporin, hormon
üretim tesisleri ile, katı ve sıvı
oral formlar, supozituvarlar,
merhem ve kremler, aerosol
inhaler için genel üretim tesisi,
API, solid onkoloji, biyoteknoloji
üretim tesisleri, Ar&Ge merkezi, Vetaş betalaktam üretim
tesisi bulunmakta olduğunu,
likit onkoloji üretim tesisinin de
yapım aşamasında olduğunu
aktardı. Solid onkoloji üretim tesisinin EU GMP onaylı olduğunu
dile getiren Haas, tesisin genel
kapasitesinin yıllık 22.5 milyon
kutu olduğunu bildirdi.
Ar&Ge merkezlerinde 150
bilim adamı çalıştığını aktaran
Haas, bitmiş dozaj formu ile
farmasötik hammadde araştır-
ma ve geliştirmelerinin yapıldığının bilgisini paylaştı.
Dev istihdam
Tüm Türkiye’yi kapsayan
bölgesel ofislerle, güçlü pazar
penetrasyonları sağlayan Deva,
yaklaşık 500 kişilik saha ekibi ile
faaliyet gösteriyor. Vetaş ise, ülke
hayvancılığının gereksinimlerini
takip eden, 30 kişilik pazarlama
ve satış ekibi ile tüm Türkiye’de
hizmet veriyor. Vetaş, İstanbul
Üniversitesi’nde düzenlediği genç
yetenekler programı ile, Ar&Ge formülasyon uzmanı, ulusal ve uluslararası ruhsatlandırma uzmanı,
pazarlama izni sorumlusu, farmakovijilans sorumlusu, ürün müdürü,
uluslararası pazarlar erişim uzmanı
gibi birçok alanında istihdam sağlayacağını da duyurdu.
Download

Genç Yetenekler Arıyoruz, 29 Mayıs 2013, İnfovet