BEDGEN 40 AS ürününün
Atlantik Somonları (Salmo salar) yağlandırma çevrimi boyunca
vücut ağırlığı, yemden yararlanma ve ölüm üzerindeki etkileri
Deney, Puerto Montt (Şile) yakınlarında bulunan özel bir Somon çiftliğinde normal saha koşulları altında gerçekleştirilmiştir
Giriş
Atlantik somonu (Salmo salar), başta Norveç olmak üzere İskoçta ve İrlanda üç büyük Avrupalı
üreticisiyle hem üretim hem de ekonomik değer açısından Avrupa’daki en önemli su ürünleri
yetiştiriciliği türüdür. Yetiştirme yöntem ve sistemlerinin yoğunlaştırılması nedeniyle hastalıklar
Somon endüstrisinin ayrılmaz bir parçası ve aşılması zor bir engeli haline gelmiştir. Parazitler,
bakteriler ve mikotoksin ve kimyasal bileşikler gibi toksik bileşenler ana sorunu teşkil etmektedir.
Bedgen 40 AS hem endojen hem de ekzojen bir antitoksin karaciğer koruyucusu görevi
görmektedir. Endojen olarak çoğunlukla farklı metabolik yollar ve detoksifikasyon ile ilgili karaciğer
fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda mikotoksin veya kimyasal madde
kalıntılarının neden olduğu viral ve bakteriyel hastalığın zararlarının ve intoksikasyonların
önlenmesine de yardımcı olur. Ekzojen olarak kolagog ve koleretik etkisi sayesinde Bedgen 40 AS
daha iyi sindirim özümlemesi ve etkinliği sağlar.
Doğal bir ürün olan Bedgen 40 AS, biyolojik olarak birikerek toksinlere dönüşen, yalnızca balıkları
değil aynı zamanda tüketim yapan insanlara da zararı dokunan kimyasal bileşiklerle yapılan
tedavilerde yaygın görülen yan etkilere sahip değildir.
Materyal ve Yöntemler
BEDGEN 40 AS üç (3) ay süresince 300 g/MT katkı oranında Somon yemine eklenmiştir. Deney
BEDGEN grubunda (B40-300) 3 tekrar ve Kontrol grubunda 2 tekrar ile gerçekleştirilmiştir.
Değerlendirme, “0” noktasında alınan ilk numune sonrasında 30 gün aralıklarla kaydedilen verimli
performans parametrelerine dayanılarak yapılmıştır.
Ölçülen verimli performans parametreleri: canlı ağırlık, yemden yararlanma oranı ve ölüm.
Sonuçlar
Şekil 1. Ortalama Vücut Ağırlığı (g)
Kontrol
B40-300
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Aralık
Ocak
Feb
Şubat
Nisan
Nihai
Aralık – Mayıs ayları arasında devam eden dönemde B40-300 grubu Kontrol grubuna
göre ortalama vücut ağırlığında 137 g genel kilo alımı göstermiştir. Bu sonuç %12.45
ilerleme anlamına gelmektedir.
Şekil 2. Yemden Yararlanma Oranı
Grup
FCR
Kontrol
1,1640
B40-300
1,0775
Fark
-%7.4
B40-300 grubu, Kontrol grubuna göre kg başına %7.4 daha az yem
gerektirmiştir.
Şekil 3. Kümülatif Ölüm Oranı
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
[DEĞER]
4.00%
3.00%
3.60%
2.00%
1.00%
0.00%
Kontrol
B40-300
B40-300 grubundaki kümülatif ölüm, Kontrol grubundaki kümülatif ölüme göre anlamlı
olarak daha düşüktür (-%57).
Sonuç
Son analizde, 3 ay boyunca 300g/MT doz oranında BEDGEN 40 AS ile takviye edilen yemin Somon
test grubunda :
• DAHA DÜŞÜK YEMDEN YARARLANMA ORANINA
• DAHA FAZLA VÜCUT AĞIRLIĞINA
• DAHA AZ ÖLÜME
sahip olduğu gösterilmiştir. Bu deneyin sonuçları temel alınarak yapılan ekonomik analiz ise soğuk
su balıklarındaki üretkenliği artırmak amacıyla yem katkı maddesi olarak BEDGEN 40 AS ürününün
eklenmesi ile olumlu bir yatırım getirisi elde edildiği sonucuna varılmıştır.
Download

BEDGEN 40 AS ürününün Atlantik Somonları (Salmo salar