EGZOTİK
MEMELİLERİN
MÜSTATZARLARI
ADEVET, Enjeksiyonluk Çözelti
Ticari Şekli:
 20-50-100 ml’lik flakon
Etken Madde:
 ADEVET Enjeksiyonluk çözelti,sarı
renkli,visköz,karakteristik kokulu,yağlı bir
çözeltidir.
Beher ml’sinde, 500.000 IU A vitamini, 7500 IU
vitamin D3,50 IU dl-α-tokoferol asetat (vit.E)
bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 ADEVET enjeksiyonluk çözelti,hayvanların
gelişme ve verimlerinin arttırılması ile çeşitli
fizyolojik fonksiyonların gerçekleştirilmesinde
gerekli olan A.D3 ve E vitaminlerini
kombinasyonunu içeren enjeksiyonluk bir
çözeltidir.



Uygulamanın ardından,söz konusu
vitaminler karaciğerde depolanır ve
etkilerini hem koruma hem de tedavi edici
olarak devam ettirir.
Vitaminler arasındaki biyolojik etkileşim
özellikle de A vitaminin biyoyararlanımında
artışa sebep olur.


A vitamini,epidel dokuların rejenerasyonunu
ve normal fonksiyonunu sağlar,enfeksiyöz
hastalıklara karşı vücut direncini
arttırır,büyümeyi sağlar.
Protein,karbonhidrat ve yağ
metabolizmasını destekler,gece körlüğünü
önler.


Eksikliğinde ise,epitel doku bütünlüğü
bozulur,hiperkeratozis gibi bozukluklar
gelişebilir.
A vitamini uygulamanın ardından yaklaşık
dört saat sonra plazmada pik yoğunluğa
ulaşır,karaciğerde depolanması ile plazma
miktarı azalır.




D3 vitamini,vücutta kalsiyum ve fosfor
dengesini sağlar.
Kalsiyum ve fosforun kemik dokusunu
yerleşmesini oluşturur.
İskeleti sağlamlaştırır.
Gelişmeyi ve yumurta kabuğunun
oluşumunu,sağlamlaşmasını sağlar.




Eksikliğinde ise,kalsiyum fosfor metabolizması
bozulur.
Raşitizm ve osteomalazi gibi kemik hastalıkları ve
iskelet bozuklukları gözlenir.
D3 vitamini,uygulamanın ardından önce lenf
dolaşımına girer,lipoproteinler aracılığıyla kan
dolaşımına katılır.
Plazma yarılanma ömrü 20-25 saat
kadardır.Başlıca yağ doku olmak üzere tüm
dokularda depolanır.






E vitamini genital organların gelişmesini ve normal
olarak fonksiyonunu sağlar.
Döllenme ve gebeliği kolaylaştırır.
Karbonhidrat ve kreatin metabolizmasını ayarlar.
Gelişim ve büyümeyi destekler.
Antioksidan özelliği;serbest dolaşan oksijen
gruplarının etkisiz hale getirilmesinde rol alır.
Yapılarında birden fazla yağ içeren hücre zarının
yapı taşlarından olan yağ asitlerinin
oksitlenmesinin önüne geçer.



Ve biyolojik yarı ömürleri uzatır.
Aynı zamanda antioksidan etki
mekanizması sayesinde hücre zarının
dayanıklı olmasını da sağlar.
E vitamini uygulamanın ardından,öncelikle
kan dolaşımına katılır sonrasında tüm vücut
dokularında depolanır.
KULLANIM SAHASI /
ENDİKASYONLARI:

ADEVET enjeksiyonluk çözelti,A,D3 ve E vitamin
eksikliğinin giderilmesinde ve bu vitaminlerin
eksikliklerinden kaynaklanan hastalıkların
tedavisinde,genç hayvanlarda:Raşitizm,yetiştirme
hastalıkları,beyaz kas hastalığı,erginlerde:
osteomalazi gibi hastalıkların tedavisinde,artan
A,D3,E vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasında
kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
 Veteriner
Hekim tarafından başka şekilde
tavsiye edilmediği takdirde 0.1-0.25ml deri
altı uygulanır.
 ADEVET enjeksiyonluk çözelti kas içi
enjeksiyon şeklinde kullanılır.Gerekli
hallerde birinci enjeksiyondan sonra 9-10
gün sonra aynı doz tekrarlanabilir.
ASCORVET C VİTAMİNİ
Ticari Şekli:
 100 gr’lık alüminyum poşet,500 gr ve 1
kg’lık plastik ambalajlar.
Etken Madde:
 Beher g’da, 1000 mg askorbik asit bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 ASCORVET,içerdiği
C vitamini sayesinde
vücuttaki adonekortikal hormanların
sentezini stimüle eder,oksidasyon
olaylarında hidrojen taşıyıcı olarak rol
oynar.
 Antiskorbütik etkisinin yanı sıra
organizmada stres ve yorgunluk nedeniyle
artan C vitamini gereksinimini karşılar.


Kapillar damar çeperlerinin dayanıklılığını
arttırarak hemorajileri önler.
Hemotopoetik sistemi uyararak kan
yapılmasını hızlandırır.
BICORMICINA LA
Ticari Şekli:
 50 ve 100 ml’lik flakonlar
Etken Madde:
 Beher ml’de
125.000 İÜ
Benzilpenisilin prokain
125.000 İÜ
Benzilpenisilin benzatin
25mg
Dihodrostreptomisin sülfat
0.2 mg
Deksametazon sodyum fosfat
0.2mg
Deksametazon 21-izonikotinat
bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 BICORMICINA
LA
penisilin,dihodrostreptomisin ve
deksametazon kombinasyonudur.Bu
formülasyon hastalığın sempton ve
etkenlerine karşı hızlı ve uzun süreli bir etki
oluşturmaktadır.
DALMARELİN Enjektabl Solüsyon
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 10 ml’lik flakon
Etken Madde.
 Beher ml’de 25 mg lesirelin asetat bulunur.
ÖZELLİKLERİ:

Dalmarelin,hipofiz ön lobundaki LH ve FSH
gonodotropinlerinin salgılanmasını
arttıran,polipeptik hipotalamik GnRH
hormonunun sentetik bir benzeri olan,
lesirelin içeren su bazlı enjektabl
solüsyondur.


Lesirelinin doğal hormondan farkı,dekapeptit değil
nonapeptit olması ve yapısının onuncu
pozisyonunda glisin yerine yüksek lipofilik
etilamino grubunun yer almış olmasıdır.
Bu yapı değişikliği özellikle hipofizal reseptörlerin
seçiciliğini arttırarak LH ve FSH seviyelerinin
yükselmesine ve doğal hormon ile 90 dakika olan
sürenin 240 dakikaya kadar uzamasını sağlar.



DALMARELIN,FSH ve LH’ın hipofizden yetersiz
salgılanması nedeniyle ovülasyon eksikliği ve
folikül oluşmasının geçikmesi veya olgunlaşma
olmaması nedeniyle düşük fertilite durumlarında
kullanılır.
Gonodotropin uygulaması,fizyolojik kontrolü
mümkün olamayan dış etkiler oluşturur.
DALMARELIN ise tam tersine hipofizin
kontrolü,organizmanın negatif feed-back sistemi
ile mümkün olan gonodotropin salınımını temin
eder.

DALMARELIN ovülasyonun başlatılması
ve gebelik oranının arttırılmasında kullanılır.
DEVAMİSİN SPREY
Ticari Şekli:
 Aerosol sprey tüp
Etken Madde:
 Beher aerosol sprey tüpte,2840 mg
klortetrasklin HCL ve 710 mg Gentian viole
bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 DEVAMİSİN
SPREY bileşiminde bulunan
gentian violenin antiseptik özelliği ve
klortetrasiklinin hızla üreyen bakteriler
üzerine olan etkisi dolayısı ile lokal
kullanıma uygun bir antibiyotik preparattır.
DEVAMİSİN YARA TOZU
Lokal Antibiyotik+Anestezik
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 35 gr’lık kendinden püskürtmeli
plastik ambalaj
Etken Madde:
 Beher gr tozda 50 mg klortetrasiklin ve 10
mg benzokain bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 DEVAMİSİN
YARA TOZU geniş
spekturumlu bir antibiyotik olan
klortetrasiklin ile lokal anestezik
benzokainin kombinasyonu olan bir
preparattır.
DEVASİKLİN ENJAKTABL
ANTİBİYOTİK
Ticari Şekli:
 50 ml’lik flakon
Etken Madde:
 Beher ml’de,50mg oksitetrasiklin bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 DEVASİKLİN
ENJEKTABL
SOLÜSYON,oksitetrasiklin içeren geniş
spektrumlu bir antibiyotik olup çeşitli
enfeksiyonların tedavisinde başarıyla
kullanılır.
DEZEN SOLÜSYON
Antiseptik+Dezenfektan
Ticari Şekli:
 250 ml,1lt ve 5 lt’lik plastik ambalaj
Etken Madde:
 Beher ml’de,200 mg Bezalkonyum klorür
bulunur.
ÖZELLİKLERİ:


Bir kuarterner amonyum türevi olan
benzalkonyum klorür,kuvvetli antiseptik ve
dezenfektan etkiye sahiptir.
Benzalkonyum klorür,Gram(+) ve önemli Gram(-)
mikroorganizmalara,virüslere(şap,new
castle,kuduz vs.) mikoplazmalara ve tek hücreli
mantar türlerine karşı güçlü bakterisid,virüsid ve
fungusid etkilidir.



Deri,mukoza ve serozayı tahriş etmez.
Leke yapmaz,hoş kokuludur.
Yoğun haldeki üstün etkisini düşük
konsantrasyonlarda ya da sert sularda
kaybetmez,su ile kolay karışır.
ENDİKASYONLARI:
Klinikte;
 operasyon sahasında derinin ve ellerin
dezenfeksiyonunda,operasyon aletlerinin
sterilizasyonunda
 yara,sıyrık,yanık,apse,piyeten,aktinomikoz gibi
vakalarda
 şap hastalığında oluşan ağız mukozasındaki
aftlarda,bunların açılmasından oluşan yara ve
sıyrıklarında




Hayvan Meskenlerinin
Dezenfeksiyonunda;
Süt ve Et Endüstrisinde
Genel Dezenfeksiyonda
Hayvan nakil araçları,hayvan
hastaneleri,veteriner klinikleri vb. yerlerin
dezenfeksiyonunda kullanılır.
DODEKS ENJEKTABL
B12 Vitamini
Ticari Şekli:
 20 ve 50 ml’lik flakon.
Etken Madde:
 Beher ml’de, 2mg Hidroksikobalamin (B12
vitamini) bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 B12 Vitamini vücutta metiyonin,tiyonidin ve
protoporfirin’in biyosentezlerini aktive eder
ve nükleoproteinler ile hemoglobin
yapılmasında katalizör görevi yaparak
normal eritrosit sentezine katkıda bulunur.
DODEKS ENJEKTABL
SELENYUM+E VİTAMİNİ
Ticari Şekli:
 20 ml ve 50 ml’lik flakon
Etken Madde:
 Beher ml’de, 60 mg Sodyum selenit bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 Eselen,Vitamin E ve Selenyum’dan
oluşan,enjektabl formda bir kombinasyondur.
FATROMYCINE-S
Penisilin+Streptomisin
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 50 ve 100 ml’lik flakon.
Etken Madde:
 Beher ml’de 150.000 İ.Ü. Penisilin G
prokain, 150.000 İ.Ü. Penisilin G benzatin,
200 mg Dihidrostreptomisin sülfat bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 FACTROMYCİNE
S , Prokain ve benzatin
penisilin G ile dihidrostreptomisin
kombinasyonundan oluşan kullanıma hazır
bir süspansiyondur.
GENTAVET-D POMAD
Antibiyotik
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 20 gr’lık tüp.
Etken Madde:
 Beher g’da, 3 mg Gentamisin baza eşdeğer
Gentamisin sülfat bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 GENTAVET-D Pomad ,aminoglikozit grubuna
dahil üstün etkili bir antibiyotik olan Gentamisin
sülfat’ın uygun taşıyıcı maddeler ile hazırlanmış
bir ürünüdür.
GENTAVET
Enjektabl
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 50 ml’lik flakon.
Etken Madde:
 Beher ml’de ,50 mg Gentamisin baza eşdeğer
Gentamisin sülfat bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 GENTAVET Enjektabl’ın etken maddesi olan
Gentamisin , aminoglikozid grubu bakterisid etkili
bir antibiyotiktir.
GENTAVET-G DAMLA
Steril Göz Ve Kulak Damlası
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 5 ml’lik kendinden damlalıklı
plastik şişe.
Etken Madde:
 Beher ml’de ,3 mg Gentamisin baza
eşdeğer Gentamisin sülfat bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
,geniş spektrumlu bir
antibiyotik olan aminoglikozid grubundan
Gentamisin sülfat ‘ın uygun maddeleler ile
hazırlanmış ürünüdür.
 GENTAVET-G
GEOSOL TOZ
Antibiyotik
Ticari Şekli:
 20-100 g’lık ambalajlar .
Etken Madde:
 Beher g’da ,55 mg Oksitetrasiklin HCL
bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 GEOSOL Toz , geniş spektrumlu bir
antibiyotik olan oksitetrasiklin içerir.
KANOVET ENJEKTABL
Antibiyotik
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 20 ve 50 ml’lik flakonlar.
Etken Madde:
 Beher ml’de , 250 mg Kanamisin baza eşdeğer
Kanamisin sülfat bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 KANOVET Enjektabl’ın etken maddesi olan
Kanamisin, streptomyces kanamyceticus’dan
üretilen aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir.
MICOSPECTONE ENJEKTABL
Ticari Şekli:
 20 ml ve 50 ml’lik flakonlarda
Etken Madde:
 Beher ml’de
50 mg Linkomisin baza eşdeğer linkomisin
hidroklorür
100 mg Sspektinomisin baza eşdeğer
spektinomisin hidroklorür
ÖZELLİKLER:


MICOSPECTONE ENJEKTABL SOLÜSYON,bir
Linkomisin ve Spektinomisin (1:2)
kombinasyonudur.Linkozamid grubu bir antibiyotik
olan Linkomisin,özellikle Gram(+) bakterilere ve
Mikroorganizmalara karşı etkilidir.
Bütün organ ve dokulara çok iyi penetre olur ve
bu yüzden organ ve dokulardaki konsantrasyonu
kandakinden daha fazladır.


Aminosiklitol türevi bir antibiyotik olan
Spektinomisin ise Linkomisine göre daha geniş
spektruma sahip olup,bazı Gram pozitif bakteriler
ile Gram negatif bakteriler ve Mikoplazmalara
karşı etkilidir.
Parenteral yolla uygulandığında,tüm organizmaya
yeterli ölçüde yayılır.Bu iki bileşimin bir arada
kullanılması;Mikoplazmaları da içeren pek çok
bakteriyel patojenlere karşı güçlü bir sinerjik etki
oluşturur.

Bu kombinasyonun minimum inhibitör
konsantrasyonu her iki Bileşiminin tek tek
kullanıldığı durumdaki minimum inhibitör
konsantrasyonuna göre önemli ölçüde
düşüktür.
SİLVEZİN KREM
Antibakteriyel
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 50 g’lık tüp
Etken Madde:
 Beher g’da 10 mg Silver sülfadiazin
bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
SİLVEZİN Krem; geniş bir bakteriyel spektruma
sahiptir.
 Yaralarda önemli problemlere yol açan belli
başlı mikroorganizmalara üstün etkilidir.
 SİLVEZİN Krem’in etken maddesi olan silver
sülfadiazin ; suda erimeyen ama sulu krem
bazında homojen süspansiyon oluşturan bir
maddedir.



SİLVEZİN Krem’in uygulanmasından sonra
gerek görülürse üzerine pansuman
uygulanabilir.
Değiştirirken pansuman materyali yaraya
yapışmaz, su ile kolayca yıkanabilir ve leke
bırakmaz.
Ticari Şekli:
 Kutu içinde 10-100 tablet’lik ambalaj.
Etken Madde:
 Beher tablette; 300 mg Albendazol bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 Parazit salgınlarında kontrol ve koruma
amacıyla kullanılan total spektrumlu bir
antihelmentiktir.
Ticari Şekli:
 100 g’lık alüminyum poşet ve 1 kg’lık
ambalajlarda.
Etken Madde:
 Beher 100g’da, vitamin A 5.000.000 I.U. , Vitamin
D3 500.000 mg, Vitamin E 5.000 mg , vit-B1
2.000 mg , vit-B2 2.500 mg ,nikotinik asit 15.000
mg, vit-B12 5 mg, kalsiyum d-pantotenat 5.000
mg ,vit-C 10.000 mg , vit-K3 1.000 mg , D- biotin
20 mg , DI –METİYONİN 7.500 mg , aerosil
K -200 500 mg ve laktoz q.s.p. 100 g bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 VETAVİT FORT , hayvanların gelişimi için
çok önemli olan ana vitaminleri ve amino
asitlerden metiyonini içerir.
 VETAVİT FORT , suda kolay ve homojen
bir şekilde çözünür ve dağılır.
 Böylece içme suyu sistemlerinde çökelti ve
tıkanmalara yol açmaz.
Ticari Şekli:
 Kutu içinde toz flakon+ 10 ml’lik bidistile su.
Etken Madde:
 Beher toz flakon ‘da ,400.000 İ.Ü. Penisilin
G potasyum, 1.200.000 Penisilin G prokain,
2 g Streptomisin bulunur.
ÖZELLİKLERİ:
 VETİMİSİN, Kanda 24 saat etkili kalır.
BALIK İLAÇLARI
MİKOFİSH
BİLEŞİMİ:
 %5 NİTROFURAZON ihtiva eder.
KULLANIM SAHASI:
 Bileşimindeki nirtofrazon gram(+) ve
gram(-) bakterilere tesirlidir.
 Mantarlara ve büyük virüslere de etkilidir.
 Tesiri daha çok bakteriastatiktir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
 20 lt akvaryum suyuna 5cc (yarım kapak)
konulur.
 3-4 gün devam edilir.
 Hastalık ilerlemişse 20 lt akvaryum suyuna
10cc (takriben bir kapak) kullanılabilir.
BİYO-ICHTHYO
BİLEŞİMİ:
 Her 100 ml’de : 17.0 mg 9-Amino-acridine
Hidroklorür , 6.4 mg Crystal Violet , 32.0
mg Methylene Blue ihtiva eder.
KULLANIM SAHASI:
 Akvaryum balıklarının paraziter
hastalıklarının tedavisinde tesiri yüksektir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
 Hastalık görülür görülmez 20 lt akvaryum
suyuna 10cc konulmalıdır.
 Böylece akvaryumda çoğalmış parazitlerin
diğer balıklara bulaşması önlenmiş olur.
Download

Slayt 1 - Uzman Veteriner