KPSS TEKRAR - DENEME PROGRAMI
TARİH
SAAT
DERS
KONU
03 Haziran 2014 Salı
12:30
TARİH
TÜM AVRUPA TARİHİ-XIX.YY OSMANLI
04 Haziran 2014 Çarşamba
12:30
GELİŞİM P.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-3-
05 Haziran 2014 Perşembe
12:30
MATEMATİK
ÜSLÜ İFADELER -KÖKLÜ İFADELER
DENEME-10
06 Haziran 2014 Cuma
DENEME-10
07 Haziran 2014 Cumartesi
08 Haziran 2014 Pazar
12:00
COĞRAFYA
TÜRKİYE'NİN İKLİMİ
13:30
ÖLÇME
MADDE VE TEST İSTATİSTİKLERİ
12:00
MATEMATİK
ÜSLÜ İFADELER -KÖKLÜ İFADELER
13:30
REHBERLİK
HÜMANİST KURAMIN KAVRAMLARI-GÜNCEL KAVRAMLAR
ÖABT-6
09 Haziran 2014 Pazartesi
10 Haziran 2014 Salı
10:00-11:20 COĞRAFYA
TÜRKİYE'NİN İKLİMİ
11:40-13:00 TARİH
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
15:00-16:20 TÜRKÇE
İSİM SOYLU SÖZCÜKLER
(İSİM-SIFAT-ZAMİR -ZARF-EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM)
16:40-18:00 TARİH
XX.YY OSMANLI(I.DÜNYA SAVAŞI DAHİL)
18:40-20:00 MATEMATİK
ÇARPANLARA AYIRMA
10:00-11:20
11:40-13:00
11 Haziran 2014 Çarşamba
GELİŞİM P.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-4SAYISAL MANTIK
ÖYT
ÖYT
SAYISAL MANTIK
OFİS
14:00-14:40
15:00-16:20 REHBERLİK
HÜMANİST KURAMIN KAVRAMLARI-GÜNCEL KAVRAMLAR
16:40-18:00 ÖLÇME
ÖLÇME- DEĞERLENDİRME'DE TEMEL KAVRAMLAR
18:40-20:00 ÖYT
ÖYT-PROGRAM
10:00-11:20
11:40-13:00
12 Haziran 2014 Perşembe
OFİS
14:00-14:40
TÜRKÇE
FİİL-KİP-ÇEKİMLİ FİİL-EKFİİL-FİİLİMSİ
GEOMETRİ
TARİH
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ-1.TBMM DÖNEMİ
GEOMETRİ
OFİS
14:00-14:40
15:00-16:20
MATEMATİK
ORAN-ORANTI
GEOMETRİ
16:40-18:00 VATANDAŞLIK
YASAMA
18:40-20:00 COĞRAFYA
TÜRKİYE'NİN NÜFUSU
DENEME-11
13 Haziran 2014 Cuma
TARİH
10:00-11:20 ÖLÇME
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
STANDART PUANLAR
SAYISAL MANTIK
MATEMATİK
11:40-13:00 REHBERLİK
14 Haziran 2014 Cumartesi
ÇARPANLARA AYIRMA
HÜMANİST KURAMIN KAVRAMLARI-GÜNCEL KAVRAMLAR
SAYISAL MANTIK
OFİS
14:00-14:40
15:00-16:20
16:40-18:00
TÜRKÇE
İSİM SOYLU SÖZCÜKLER
(İSİM-SIFAT-ZAMİR -ZARF-EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM)
GEOMETRİ
COĞRAFYA
TÜRKİYE'NİN NÜFUSU
GEOMETRİ
18:20-19:40 GEOMETRİ
10:00-11:20
15 Haziran 2014 Pazar
11:40-13:00
VATANDAŞLIK
TÜRK ANAYASA TARİHİ -TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER-DEVLET-DEMOKRASİ KAV.
ÖĞRENME
KONU ANLATIMI
MATEMATİK
DENKLEM ÇÖZME-SAYI PROBLEMLERİ
GELİŞİM
KONU ANLATIMI
DENEME-12
ÖABT-7
16 Haziran 2014 Pazartesi
17 Haziran 2014 Salı
10:00-11:20 VATANDAŞLIK
YÜRÜTME-YARGI
11:40-13:00 TÜRKÇE
14:00-14:40
EKLER-YAPIM EKİ, ÇEKİM EKİ YAPISINA GÖRE SÖZCÜKLER
OFİS
15:00-16:20 MATEMATİK
DENKLEM ÇÖZME-SAYI PROBLEMLERİ
16:40-18:00 TARİH
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ-1.TBMM DÖNEMİ
18:40-20:00 TÜRKÇE
CÜMLENİN ÖĞELERİ / CÜMLE BİLGİSİ
10:00-11:20
11:40-13:00
18 Haziran 2014 Çarşamba
PROGRAM G.
KÜLTÜR-PROG. TÜRLERİ+PROG İŞLEVİ+FELSEFİ YAKLAŞIMLAR+TÜRK MİLLİ EĞ.
SÖZEL MANTIK
ÖĞRENME P.
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ-1SÖZEL MANTIK
OFİS
14:00-14:40
15:00-16:20 ÖLÇME
ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER
16:40-18:00 ÖĞRENME
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ-2ÖZEL EĞİTİM
18:40-20:00 REHBERLİK
10:00-11:20
11:40-13:00
19 Haziran 2014 Perşembe
TARİH
KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER-2.TBMM DÖNEMİ VE İÇ POLİTİKALAR
GEOMETRİ
VATANDAŞLIK
İDARE HUKUKU
GEOMETRİ
OFİS
14:00-14:40
15:00-16:20
MATEMATİK
KESİR PROBLEMLERİ-YAŞ PROBLEMLERİ
GEOMETRİ
16:40-18:00 COĞRAFYA
TARIM HAYVANCILIK VE ORMANCILIK
18:40-20:00 TARİH
ATATÜRK İLKELERİ VE ATATÜRK'ÜN HAYATI-ATATÜRK İNKILAPLARI
DENEME-13
20 Haziran 2014 Cuma
TÜRKÇE
10:00-11:20 ÖLÇME
(FİİL-KİP-ÇEKİMLİ FİİL-EKFİİL-FİİLİMSİ)-(EKLER-YAPIM EKİ, ÇEKİM EKİ)
EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
SÖZEL MANTIK
TARİH
11:40-13:00 REHBERLİK
21 Haziran 2014 Cumartesi
XX.YY OSMANLI(I.DÜNYA SAVAŞI DAHİL)
ÖZEL EĞİTİM
SÖZEL MANTIK
OFİS
14:00-14:40
15:00-16:20
16:40-18:00
COĞRAFYA
TARIM HAYVANCILIK VE ORMANCILIK
GEOMETRİ
VATANDAŞLIK
YASAMA
GEOMETRİ
18:20-19:40 GEOMETRİ
10:00-11:20
22 Haziran 2014 Pazar
11:40-13:00
TARİH
KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ-1.TBMM DÖNEMİ
PROGRAM
MATEMATİK
KÜLTÜR-PROG. TÜRLERİ+PROG İŞLEVİ+FELSEFİ YAKLAŞIMLAR+TÜRK MİLLİ EĞ.
ORAN-ORANTI
ÖYT
MATERYAL GELİŞTİRME + SINIF YÖNETİMİ
DENEME-14
DENEME-15
23 Haziran 2014 Pazartesi
24 Haziran 2014 Salı
10:00-11:20 TARİH
ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİT.-XX.YY DA DÜNYADAKİ GELİŞ. VE 2.DÜNYA SAVAŞI
11:40-13:00 VATANDAŞLIK
14:00-14:40
ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE GÜNCEL BİL.-TÜRKİYEDEKİ ÜST KURULUŞLAR
OFİS
15:00-16:20 MATEMATİK
İŞÇİ HAVUZ- HIZ PROBLEMLERİ
16:40-18:00 TÜRKÇE
ANLATIM BOZUKLUĞU
18:40-20:00 TARİH
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ-YUMUŞAMA DÖNEMİ(DETANT)
10:00-11:20
11:40-13:00
25 Haziran 2014 Çarşamba
PROGRAM G.
PROGRAM TASARIMI+ İÇERİK+HEDEF
SAYISAL MANTIK
ÖĞRENME P.
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ-3SAYISAL MANTIK
14:00-14:40
15:00-16:20 ÖLÇME
OFİS
MADDE VE TEST İSTATİSTİKLERİ-STANDART PUANLAR
25 Haziran 2014 Çarşamba
16:40-18:00 ÖLÇME
EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI
18:40-20:00 REHBERLİK
BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
10:00-11:20
11:40-13:00
26 Haziran 2014 Perşembe
COĞRAFYA
TÜRKİYE'NİN SANAYİ-MADEN-ENERJİ-TİCARET-ULAŞIM FAALİYETLERİ
GEOMETRİ
MATEMATİK
YÜZDE FAİZ KARIŞIM PROBLEMLERİ
GEOMETRİ
OFİS
14:00-14:40
15:00-16:20
TARİH
KÜRESELLEŞME
GEOMETRİ
16:40-18:00 TÜRKÇE
18:40-20:00 MATEMATİK
SES BİLGİSİ / YAZIM KURALLARI / NOKTALAMA İŞARETLERİ
İŞLEM-MODÜLER ARİT.
DENEME-16
27 Haziran 2014 Cuma
VATANDAŞLIK
10:00-11:20 REHBERLİK
TARİH
11:40-13:00 PROGRAM
28 Haziran 2014 Cumartesi
YÜRÜTME-YARGI
BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ
SAYISAL MANTIK
KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER-2.TBMM DÖNEMİ VE İÇ POLİTİKALAR
PROGRAM TASARIMI+ İÇERİK+HEDEF
SAYISAL MANTIK
OFİS
14:00-14:40
15:00-16:20
16:40-18:00
MATEMATİK
KESİR PROBLEMLERİ-YAŞ PROBLEMLERİ
GEOMETRİ
TÜRKÇE
CÜMLENİN ÖĞELERİ / CÜMLE BİLGİSİ
GEOMETRİ
18:20-19:40 GEOMETRİ
10:00-11:20
29 Haziran 2014 Pazar
11:40-13:00
COĞRAFYA
TÜRKİYE'NİN SANAYİ-MADEN-ENERJİ-TİCARET-ULAŞIM FAALİYETLERİ
ÖĞRENME
SORU ÇÖZÜMÜ
TARİH
ATATÜRK İLKELERİ VE ATATÜRK'ÜN HAYATI-ATATÜRK İNKILAPLARI
GELİŞİM
SORU ÇÖZÜMÜ
DENEME-17+OFİS
30 Haziran 2014 Pazartesi
DENEME-18+OFİS
01 Temmuz 2014 Salı
DENEME-19+OFİS
02 Temmuz 2014 Çarşamba
DENEME-20+OFİS
08 Temmuz 2014 Salı
ÖABT-8
10 Temmuz 2014 Perşembe
ÖABT-9
15 Temmuz 2014 Salı
ÖABT-10
Download

haziran tekrar - Fem Akademi Maltepe