Sempozyum
Avusturya’ya Türk Göçü 50. Yılında – Dün, Bugün ve Gelecek
15 Mayıs 2014, saat 09.00 – 18.15
Hacettepe Üniversitesi, Sıhhiye Kampüsü,
Kültür Merkezi, R Salonu, Ankara
09:00
Kayıt
09:30
AÇILIŞ
TUNCER Hacettepe
tepe Üniversitesi Rektörü, Ankara
Sayın Murat TUNCER,
Sayın Klaus WÖLFER,
WÖLFER Ankara Avusturya Büyükelçisi
10:15
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Avusturya’ya göç - Geçmişe bakış, güncel gelişmeler
eler ve gelecek perspektifleri
REINPRECHT Viyana Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü
ü
Christoph REINPRECHT,
Türkiye’den Avrupa’ya göç - Türk siyaseti, ekonomi ve toplum
Murat ERDOĞAN,, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi
(HUGO), Ankara
11:00
Kahve Molası
11:15
PANEL 1
Ekonomi, Eğitim ve İş Piyasası – İşçi göçünün Türkiye ve Avusturya ekonomisi açısından
önemi
Moderatör: Christian MAIER,
MAIER Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı, Ankara
İçç göç ve Avrupa’ya işçi göçü - Geçmiş,
eçmiş, perspektifler ve Türkiye’yi neler bekliyor
Ahmet İÇDUYGU,, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Merkezi
İstanbul
Avusturya’da eğitim, iş piyasası
piya
ve ekonomik entegrasyon - Türk göçmenler örneğinde
tecrübeler
rübeler ve konseptler
Gudrun BIFFL, Krems Tuna Üniversitesi, Ekonomi ve Globalleşme Fakültesi, Göç ve
Globalleşme Bölümü, Bilgi ve İletişim Yönetimi Bölümü
Eğitim ve eğitim işbirliği - Avusturya iş piyasasında göçmenler için perspektifler
Claudia NEUMANN,
NEUMANN WIFI International / Avusturya Ticaret Odası,
Odası Viyana
12:15
Soru ve Cevap
13:00
Öğle Arası ve Yemeği
14:30
PANEL 2
Entegrasyon: Kimlik, dil, kültür, din
Moderatör: Markus BERNATH, Der Standard, Türkiye ve Yunanistan muhabiri
Türk göçmenlerin Avrupa’da kimlikleri
Zana ÇİTAK, ODTÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara
Avusturya’da din ve göç
Zekirija SEJDINI, İnnsbruck Üniversitesi, İslam Dini Pedagojisi Bölümü
Entegrasyon temelinde ortak değerler?
Stefan HAMMER, Viyana Üniversitesi Hukuk Felsefesi, Din ve Kültür Hukuku Enstitüsü
15:30
Soru ve Cevap
16:00
Kahve Molası
16:15
PANEL 3
Göçün Avusturya ve Türkiye siyaseti ile toplumlarına etkisi
Moderatör: Barbara PUSCH, Orient-Institut Istanbul
“….. yabancı, geçmişi olmayandır” - Dokümantasyon, göç tarihi ve yorumu, kabul
görme
Dirk RUPNOW, İnnsbruck Üniversitesi, Çağdaş Tarih Enstitüsü
Avusturya’da entegrasyon politikası - Tarih, stratejiler ve perspektifler
Franz WOLF-MAIER, Avusturya Entegrasyon Fonu, Viyana
Vatana dönüş? - Avrupa ve Türkiye arasında çift yönlü göç edenler
Can ÜNVER, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO)
Danışma Kurulu Üyesi, Ankara
17:15
Soru ve Cevap
17:45
KAPANIŞ KONUŞMASI
Avusturya - Türkiye ilişkilerine bakış: Potansiyeller ve zorluklar
Cengiz GÜNAY, Avusturya Uluslararası Siyaset Enstitüsü, Viyana
18:15
Kapanış
Bu sempozyum, İşgücü Anlaşmasının 50. yıl kutlaması çerçevesinde düzenlenen çifte etkinlikten
birincisidir. İkinci sempozyum 16 Haziran 2014 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir. Bu
organizasyon ile ilgili www.bmeia.gv.at web sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Raportör: Cengiz Günay, Avusturya Uluslararası Siyaset Enstitüsü, Viyana
Download

Sempozyum Programı - Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset