SAYFA:1/3
T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL DERSLERİ
RSM1003
İŞ GÜVENLİĞİ (3 0)
AKTS:4
Zorunlu
İş güvenliği ile ilgili tanımlar. Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar. İş kazaları ve nedenleri. İş yeri güvenliği. Meslek
hastalıkları. Kaza ve yaralanma. Kazalarda ilk yardım. İş güvenliği mevzuatı. İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler.
RSM1007 MATEMATİK I (4 0)
AKTS:5 Zorunlu
Küme kavramı. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar üzerinde aritmetik ve cebirsel işlemler. Denklem
çözümleri. Fonksiyon kavramı. Limit kavramı.
RSM1009 FİZİK (2 0)
AKTS:2 Zorunlu
Klasik Newton Mekaniğinin Uygulamaları, Statik Elektrik Yasaları ve Coulomb Kuvvetinin Uygulamaları.
RSM1011 RAYLI SİSTEM BİLGİSİ (3 0)
AKTS:4 Zorunlu
Ulaştırma sistemleri ve bu sistemler içinde raylı sistemlerin genel tanımı. Raylı sistemleri oluşturan bölümler. Raylı sistemlerde
ulaşım ve emniyet sistemleri.
RSM1013 TEKNİK RESİM (2 2)
AKTS:5 Zorunlu
Temel geometrik çizimler, İzdüşüm ,Görünüş çıkarma , Ölçülendirme ,Kesitresimler, montaj resimleri çizimleri.
II. YARIYIL DERSLERİ
RSM1002
RAYLI SİSTEM TRAFİĞİ (2 1)
AKTS:5
Zorunlu
Tren ve istasyon tesisleri ilgili temel kavramlar. Trenlerle ilgili temel kavramlar. açıklar. İstasyon yolları ve makaslarla ilgili temel
kavramlar. Demiryolu trafiği ile ilgili işaret ve sinyaller. Tren ve diğer demiryolu araçlarının trafiğinde işaret ve sinyallerin önemi.
Arıza ve düzensizliklerde önlemler.
Demiryolu araçlarının sınıflandırılması. Trenlerin seyrine ilişkin konular. Trenlerin sefere
hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler. Demiryolu trafiği ile ilgili hükümler.
RSM1004 MAKİNE BİLGİSİ (2 2)
AKTS:5 Zorunlu
Tasarımda karşılaşılabilecek temel statik ve dayanım bilgilerini kavrayabilme, makine elemanlarına ait dayanım hesaplarını
yapabilme,makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, uygun makine elemanlarını standart numaralarına göre
kataloglardan seçebilme yeteneğinin kazanılmasıdır.
RSM1006 STATİK MUKAVEMET (3 0)
AKTS:4 Zorunlu
Normal kuvvet etkisindeki elemanlar,Burulma momentine maruz elemanlar,E ğilme momentine
mukavemet hallerine maruz elemanlar,Düşey yüklü elemanlar,Burkulma yükleri altındaki elemanlar.
RSM1008 TREN DİNAMİĞİ (2 1)
maruz
elemanlar,Birleşik
AKTS:4
Zorunlu
Dinamiğin temel prensiplerine dayanarak trenlerin dinami ği ile ilgili hesaplamalar. Temel fizik ve dinamik prensiblerine uygun
olarak tekerlek kuvvetleri ile ilgili hesaplamalar. Fren dinami ği hesaplamaları. Demiryolu uygulamalarında kullanılan fiziksel
kavramlar. Demiryolu uygulamalarında Fiziksel Kavramların uygulaması.
Yolun Geometrik yapısı nedeni dikkate alınarak
yapılan hesaplamalar, trene etki eden kuvvetlerin hesaplanmas ı. Newton yasalarının demir yolunda hareket eden trenlere
uygulaması. Trenlerin iş, güç ve enerjisinin hesaplanması. Trenlerin oluşturdukları Kuvvetler ve Momentum hesaplamaları.
RSM1010 MATEMATİK II (4 0)
AKTS:5 Zorunlu
Türev alma, integral alma, matrisler.
III. YARIYIL DERSLERİ
RSM2001
ÇEKEN ARAÇLAR (3 0)
AKTS:2
Zorunlu
Çeken araçlarda temel kavramlar. Çeken araçların sınıflandırılması. Dizel lokomotiflerin sınıflandırılması, dizel hidrolik
lokomotiflerin tanıtılması, ana aksamları. Dizel hidrolik lokomotiflerin çalışma prensipleri, gücün hidrolik olarak tekerleklere
aktarılması.
RSM2003 MOTOR BİLGİSİ (2 1)
AKTS:2 Zorunlu
İçten
yanmalı
motorların
tarihsel
gelişimi,sınıflandırılması.
Benzinli
ve
dizel
motorlarının
genel
yapısı
ve
farkları,wankelmotorları,motor termodinamiği. Motorlarda elektrik ve elektonik sistemler. Motor ya ğlama sistemleri,motor
soğutma sistemleri. Motor ayarları ve arızaları,motoryenileştirme,motor bakım ve onarımında kullanılan ölçme-kontrol cihazları.
RSM2005 TREN MEKANİĞİ (2 1)
AKTS:3 Zorunlu
Raylı sistem araçlarının özellikleri. Raylı sistem araçlarının seyir esnasında karşılaştıkları dirençler. Gücü sınırlayan etkenler.
Araçların tip ve güçlerine göre değişik yol koşullarında çekilecek yükü hesapları. Raylı sistem araçlarının seyir sürelerinin
hesaplanması.
02.09.2014 11:39:37
SAYFA:2/3
T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
III. YARIYIL DERSLERİ
RSM2007
ELEKTRİK MAKİNELERİ (2 1)
AKTS:3
Zorunlu
Transformatörler, Asenkron Motorlar, Senkron Motorlar, Doğru Akım Makineleri ve diğer özel tasarımlı motorların yapıları,
kullanım alanları ve temel özellikleri.
RSM2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (1 2)
AKTS:4 Seçmeli
İki boyutlu ve Üç boyutlu parça tasarımlarının teknik resim kurallarına uygunm bir şekilde birgisayar ortamında yapılması.
RSM2013 TOPOĞRAFYA (2 1)
AKTS:4 Seçmeli
Topoğraya bilimine ilişkin temel kavramlar. Topoğrafya,Harita ve Ölçek kavramları. Ölçme İşlerinde Karşılaşılan Hatalarr. Ölçü
dizilerinin doğruluk derecesi ölçütleri. Basit ölçme aletleri. Doğruların aplikasyonur. Basit ölçme aletleriyle harita alım
yöntemleri. Bağlama ve dik koordinat yöntemi. Prizma ile ölçmelerde dikkat edilecek hususlar. Yatay kontrol noktalar ı. Poligon
tanımı. Poligon ile ilgili ölçümler. Yükseklik ölçmeleri. Nivelmanda Kullanılan Aletler. Nivo, Mira ile ölçüm. Teodolit ve Açık
okumalar.
RSM2015 MESLEKİ İNGİLİZCE (2 1)
AKTS:4 Seçmeli
İngilizce dil bilgisi konuları ve kuralları. Raylı sistemler ile ilgili terimlerin tanınması. Raylı sistemler ile ilgili sözcüklerin
kullanılması. Raylı sistemler ile ilgili parçaların Türkçe'ye çevrilmesi. Raylı sistemler ile ilgili bilgisayar programlarının İngilizce
olarak incelenmesi. Teknik rapor yazımı.
RSM2017 MALZEME (2 1)
AKTS:4 Seçmeli
Teknik alanda kullanılan malzemeler.Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar.Atomlar ve moleküller arası bağlar.Birim kafes
çeşitleri.Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar.Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma
eğrileri.Katılaşma esnasında dendrit ve tane (grain) oluşumu. Kristal kusurlar. Saf metal, Ara faz veya bileşik,Katı
çözelti.Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri.Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim.Demir sementit faz diyagramı.
Tavlama,
sertleştirme
ve
menevişleme
işlemleri
,Yüzey
sertleştirme
işlemleri
.Malzemelerin
deformasyonunu
incelemek.Metalografik incelemeler yapmak.Tahribatlı malzeme muayeneleri,Tahribatsız malzeme muayeneler.
RSM2019 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ I (3 0)
AKTS:4 Seçmeli
Kentiçi raylı ulaştırma sistemlerinin performansının belirlenmesi. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasite kavramı. Kentiçi
raylı ulaşım sistemlerinde kalite kavramı. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasiteye etki eden faktörler. Kentiçi ulaşım
sistemlerinin performans değerlendirmesi. İstasyonların sınıflandırılması ve gerekli performans ölçütlerini tanımlanması.
RSM2021 GENEL RAYLI SİSTEM İŞLETMECİLİĞİ (3 0)
AKTS:4 Seçmeli
Genel olarak ulaştırmanın tanımı, demiryollarının tarihsel gelişim süreci, demiryolarında kullanılan terimler. Demiryollarında
kullanılan terimleri tanımlar. Yurt içi eşya taşıma hükümlerine yönelik konular. Uluslararası demiryolu eşya taşımalarına
hükümlerine (CIM) yönelik konular. Uluslararası demiryolu yolcu ve bagaj taşıma taşıma hükümlerine (CIV) yönelik konular.
Uluslararası taşıma düzensizliklerine (CIT) yönelik konular.
RSM2023 İŞLETME YÖNETİMİ I (3 0)
AKTS:4 Seçmeli
RSM2025
PERSONEL BİLGİSİ (3 0)
AKTS:4
Seçmeli
Demiryolu kurumlarının yapısı. Demiryolları işletmesinin amaç ve faaliyetleri. Demiryolları işletmesinin teşkilatı Demiryolları genel
müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları. Demiryolları personel politikaları. Personel ihtiyacının tespit
kriterleri. Demiryollarına personel alınımları. Demiryollarının tüm birimlerinde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları.
Disiplin ilkeleri ve uyulması gerekli kurallar. Disiplin cezası gerektiren davranışlar.
RSM2027 MESLEK ETİĞİ (3 0)
AKTS:4 Seçmeli
RSM2051
STAJ
ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ (0 0)
AKTS:4
IV. YARIYIL DERSLERİ
RSM2002
ÇEKEN ARAÇLAR II (3 0)
AKTS:2
Zorunlu
Elektrikli lokomotiflerin ana aksamları, çalışma prensipleri, elektrik enerjisinin havai hattan al ınarak tekerleklere intikali.
Elektrikli trenlerin (ünitelerin) tanıtılması, ana aksamları, çalışma prensipleri. Metroların ve Tramvayların Tanıtılması, Çalışma
Prensipleri ve Ana Aksamları. Yüksek Hızlı Trenlerin Tanıtılması, Çalışma Perensipleri ve Ana Aksamları.
02.09.2014 11:39:37
SAYFA:3/3
T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU
RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
IV. YARIYIL DERSLERİ
RSM2004
FREN TEKNİĞİ (2 1)
AKTS:2
Zorunlu
Frenleme sistemlerinde temel kavramlar ve terimler. Raylı sistem taşıtlarının fren sistemlerinin genel tanıtımı. Fren etkisi, sabo
baskı kuvveti, piston kuvveti, frenleme oranı. Demiryolu taşıtlarında fren mesafesi hesabı. Anahat lokomotiflerinin fren
sistemlerini tanıtma. Vagonların fren sistemleri ve elemanları. Fren sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar ve giderilmesi
RSM2006 HİDROLİK VE PNÖMATİK (2 1)
AKTS:3 Zorunlu
Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri, Devre elemanları , Hidrolik ve Pnömatik devre çizimleri ,Çeşitli devrelerin incelenmesi.
Tipik devreler.
RSM2008 RAYLI SİSTEM ARAÇ MEKATRONİĞİ (2 1)
AKTS:3 Zorunlu
Raylı sistem araçlarının mekanik parçalarının bakım ve onarımı, güç aktarma organları ve fren sistemi. Raylı sistem araçlarının
elektrik-elektronik, aydınlatm ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı.
RSM2052 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ (0 0)
AKTS:4
STAJ
4.YARIYIL SEÇMELİ GRUP
RSM2010 GENEL ELEKTRİK BİLGİSİ (3 0)
AKTS:4 Seçmeli
Direnç, Akım, Gerilim, Ohm kanununu, İş, Güç ve Verim kavramları. Kirchoff Kanunları. Devre çözüm yöntemleri. Alternatif
akımın temel kavramları. R,L ve C’nin alternatif akımdaki davranışı.
RSM2012 ÇEKİLEN ARAÇLAR (3 0)
AKTS:4 Seçmeli
Çekilen Araçların Temel Kavramları ve Sınıflandırılması. Yolcu Vagonlarının Tanıtılması, Çeşitleri, Özellikleri ve Isıtılması. Yük
Vagonlarının Tanıtılması, Çeşitleri, Özellikleri, ve Kullanım Amaçları.
RSM2014 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI (2 1)
AKTS:4 Seçmeli
Meslekle ilgili herhangi bir konuda çalışma yapma, konuyu araştırma, rapor hazırlama, raporu uygun standartlarda yazılı olarak
sunma ve konuyu sözlü olarak sunabilme.
RSM2016 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ II (3 0)
AKTS:4 Seçmeli
Ulaşım sisteminde Kalite ve Kavramları. Raylı Ulaşım sistemleri Değişkenleri. Raylı Ulaşım sisteminde Kapasite ve çeşitleri.
Raylı Ulaşım sisteminde Tren koruma sistemleri. Sabit blok sisteminde ilerleme s üresi hesaplamaları. Hareketli blok
sisteminde ilerleme süresi hesaplamaları. Mono raylı sistemlerde zaman hesaplamaları. Feribot taşıma sistemleri ve zaman
hesaplamaları. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasiteye etki eden faktörler. Kentiçi ulaşım sistemlerinin performans
değerlendirmesi. İstasyonlar ve gerekli performans ölçütleri.
RSM2018 TREN DEPO İLİŞKİLERİ (2 1)
AKTS:4 Seçmeli
Demiryollarında taşınacak yolcu durumuna göre hesaplamalar. Demiryollarında yük taşınmasında hesaplamalar Şebeke bazında
ihtiyaçların belirlenmesi. Demiryolu kazalarına depoların müdahalesi.
RSM2020 GENEL YOL BİLGİSİ (3 0)
AKTS:4 Seçmeli
"Ulaştırma Sistemleri. Demiryolların Tanımlanması ve Sınıflandırılması. Demiryolu Temel Teknik Prensipleri. Güzergah, Hat
Sayısının Saptanması, Hız, Aliyman, Kurp, Dever, Eğim. Demiryolu Temel Teknik Prensipleri. Demiryolunun altyapı ve üstyapı
inşaatlarına temel teşkil eden teknik büyüklük ve kavramları. Altyapı ve üstyapı elemanları. Raylı Sistemlerde Enerji Aktarımı.
İstasyonlarda Bulunan Tesisler. Yol Kenarında Bulunan İşaret ve Kurallar. Raylı Sistemlerde Yol-Tekerlek-Hız İlişkileri."
RSM2022 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (1 2)
AKTS:4 Seçmeli
RSM2024
KALİTE VE GÜVENCE STANDARTLARI (3 0)
AKTS:4
Seçmeli
02.09.2014 11:39:37
Download

Kısa Ders İçerikleri - Niğde Üniversitesi