Evrak Tarih ve Sayısı: 12/09/2014-28850
T. C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Kütahya Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
*BD257597622*
26456604-301.06Yatay Geçiş Ek Madde 1
REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
Yüksekokulumuz Bölümlerine Ek Madde-1 ile Yatay Geçiş başvurusunda bulunan
öğrencilerin durumlarının bildirildiği liste yazımız ekinde sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
e-imza
Yrd. Doç. Dr. Betül YAVUZ
Yüksekokul Müdürü V.
EK :
1- Liste ( 3 Sayfa )
Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km 43100 KÜTAHYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: SAİT YAMAN Bilgisayar İşletmeni
Telefon: 2652031 - 3600
Faks: 2652191
E-Posta: : [email protected]
Elektronik ağ:http://www.dpu.edu.tr/akademik/yuksekokullar/f16/index.php
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
SIRA
NO
ADI SOYADI
GELDİĞİ
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE
BÖLÜM
1
Filiz KURT
Karadeniz Teknik
Ünv.
İktisadi İdari
Bilimler
2
Hatice GEMİCİ
Pamukkale
Üniversitesi
3
Zülfiye AKPINAR
4
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞR.
PUAN
TÜRÜ
SNF.
YERLEŞME
PUANI
FAK/Y.O./MYO
ADI
BAŞVURDUĞU
BÖLÜM
PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN
ÖĞR.
SNF.
SONUÇ
İktisat
Normal
YGS-2
1
302,93786
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
YGS-2
295,033
Normal
2
Kazandı
Eğitim
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Öğretmenliği
Normal
YGS-2
1
298,97992
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
YGS-2
295,033
Normal
2
Kazandı
Van Yüzüncü Yıl
Ünv.
Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
Normal
YGS-2
1
296,98018
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
YGS-2
295,033
Normal
2
Kazandı
Büşra BARAN
Kahramanmaraş
Sütçü İmam Ünv.
Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
Normal
YGS-2
2
314,31088
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
YGS-2
310,500
Normal
3
Kazandı
5
Gülşah OTMAN
Eskişehir
Osmangazi Ünv
Fen-Edebiyat
Kimya
Normal
YGS-2
3
335,772
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
YGS-2
332,727
Normal
4
Kazandı
6
Elif TÜRKEKUL
Sakarya Ünv.
Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
Normal
YGS-2
3
334,679
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
Ebelik
YGS-2
332,727
Normal
4
Kazandı
7
Merve TOSUN
Normal
YGS-2
2
313,371
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
HEMŞİRELİK
YGS-2
317,998
Normal
2
Kazanam
adı
8
Yusuf ÖZKAN
Normal
YGS-2
2
322,078
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
YGS-2
317,998
Normal
2
Kazandı
9
Nurdan GÖKSU
Normal
YGS-2
3
347,942
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
YGS-2
341,275
Normal
3
Kazandı
10
Normal
YGS-2
3
344,750
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
HEMŞİRELİK
YGS-2
341,275
Normal
3
Kazandı
11
Normal
YGS-2
2
319,194
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
HEMŞİRELİK
YGS-2
317,998
Normal
2
Kazandı
Normal
YGS-2
2
325,100
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
HEMŞİRELİK
YGS-2
317,998
Normal
2
Kazandı
Normal
YGS-2
2
337,810
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
317,998
Normal
2
Kazandı
Muğla Sıtkı
Koçman
Ünv.Fethiye
S.Y.O
Karaman
Karamanoğlu
Mehmet Bey
Ünviversite S.Y.O
Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelık
Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelık
Rize Recep
Tayyip Erdoğan
Ünversitesi S.Y.O
Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelık
Elif KARAKAŞ
Muğla Sıtkı
KOÇMAN
Ünv.Fethiye
S.Y.O.
Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelık
Muhammed Eren
ÇAVUŞOĞLU
Kastamonu
Üniversitesi Fazıl
Boyner S.Y.O
Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelık
Sağlık
Yüksekokulu
Hemşirelık
12
Meltem İLMAN
13
Seda DEMİR
Muğla Sıtkı
KOÇMAN
Ünv.Muğla
S.Y.O.
Giresun
Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
YGS-2
Gümüşhane
Üniversitesi
Mühendislik ve
Doğa bilimleri
Fakültesi
İzmir Şifa
Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Karabük
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
Denizli
Pamukkale
Üniversitesi
Denizli S.Y.O
Mühendislik ve
Doğa bilimleri
Fakültesi
Genetik ve
Biyomühendi
slik
Normal
YGS-2
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik
Normal
Elektrik
Elektronik
Mühendisliği
Hemşirelik
14
Zeynep ÇAKIR
15
Sırma MULA
16
Gülsüm KELEBEK
17
Zeynep MALKOÇ
18
Kemalettin
ÇELİKEL
Ahi Evran
Üniversitesi
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YO
19
Sait GÜMÜŞ
Hasan Kalyoncu
Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
YO
20
Murat Emre
ERTEKİN
Mustafa Kemal
Üniversitesi
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
YO
21
Veysel DİNÇ
Mustafa Kemal
Üniversitesi
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
YO
22
Fatih KULE
Abant İzzet
Baysal
Üniversitesi
Kemal Demir
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
YO
23
Ulaşcan USLU
İstanbul
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi
24
Deniz Can ŞAHİN
Uluslararası
Kıbrıs
Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
25
Aslınur YILDIZ
Mevlana
Üniversitesi
Sağlık
Hizmetleri YO
26
Hüseyin DÖNMEZ
Hasan Kalyoncu
Üniversitesi
Sağlık Bilimleri
YO
Elektrik
Elektronik
Mühendisliği
Denizli S.Y.O
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
ElektrikElektronik
Mühendisliği
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
2
359,458
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
YGS-2
1
330,637
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
HEMŞİRELİK
Normal
YGS-2
1
342,995
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
HEMŞİRELİK
Normal
YGS-2
3
363,579
Kütahya Sağlık
Yüksekokulu
HEMŞİRELİK
Normal
Öğreni
m
YGS-2
2
460,43049
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
2
471,19074
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
2
461,50683
2
Normal
Öğreni
m
Normal
Öğreni
m
Normal
Öğreni
m
Normal
Öğreni
m
Normal
Öğreni
m
Normal
Öğreni
m
Normal
Öğreni
m
Normal
Öğreni
m
YGS-2
YGS-2
YGS-2
SAY-1
MF-4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
HEMŞİRELİK
YGS-2
YGS-2
317,998
317,998
Normal
1
Kazandı
Normal
1
Kazandı
YGS-2
317,998
Normal
1
Kazandı
YGS-2
341,275
Normal
3
Kazandı
YGS-2
456,75151
Normal
Öğreni
m
2
KABUL
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YGS-2
456,75151
Normal
Öğreni
m
2
KABUL
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YGS-2
456,75151
Normal
Öğreni
m
2
469,32632
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YGS-2
456,75151
Normal
Öğreni
m
2
4
356,119
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
SAY-1
352,165
Normal
Öğreni
m
4
1
460,43049
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YGS-2
489,82518
Normal
Öğreni
m
1
2
460,58812
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YGS-2
456,75151
Normal
Öğreni
m
2
2
390,7
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YGS-2
456,75151
Normal
Öğreni
m
2
448,11865
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YGS-2
456,75151
Normal
Öğreni
m
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
RET
RET
27
Ceren ARACI
Doğu Akdeniz
Üniversitesi
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
YO
Fizyoterapi
ve
Rehabilitasyo
n
Normal
Öğreni
m
YGS-2
2
405,01566
Kütahya Sağlık
Bilimleri YO
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
YGS-2
456,75151
Normal
Öğreni
m
RET
Download

Kütahya Sağlık Yüksekokulu