Medikal Cihaz Startup
We make the next step
Hakkımızda
•Eylül 2010’da kuruldu.
•Ana çalışma konuları olan X-Işınlı çalışan medikal cihazlar ve
teknolojiler geliştirmek üzerine yoğunlaştı.
•Boğaziçi Üniversitesi ile ortak çalışmalar kapsamında X-Işınlı
Cihaz Araştırma Laboratuarı (X-Lab) kuruldu.
•İlk olarak Dijital Diş Röntgeni ile çalışmalarına 2011 yılında
başladı.
•Direk Röntgen sistem projesi tamamlandı. Klinik çalışmalar
kapsamında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6
Ay süre ile 3000 hasta çekimi sağlandı.
•Sertifikasyon çalışmalarına başlandı.
•2012 yılında X-Işınlı Hasarsız Tahribat Sistemi çalışmalarına
başlandı.
•Şirket 4 kişilik çekirdek ekip ve 10’dan fazla çalışma partneri ile
çalışmalarına devam etmektedir.
ImageD is lauched
 NDT control application.
Supports:
• Dexela detectors & Epix image cards
NDT prototype is developed.
• Gulmay generators.
Control platform’s
prototype is tested.
Dual Energy.
Dental Xray.
2010
2011
2012
Medical imaging platform is launched.
 Based on ClearCanvas platform
U-ARM Medical X-Ray.
2013
2014
Business and Research Partners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Toshiba Electronics, Japonya
Perkinelmer – Dexela , ABD
Sedecal , İspanya
CPI, Kanada
Polycon, Çin
Boğaziçi University Biomedical Engineering
İstanbul University Medical Faculty
Ministry of Health
Ankara Atatürk Research Hospital
İstanbul University Faculty of Dentistry
İstanbul Technical University
Boğaziçi Life-Sci
Inovita
ISEK
Ana Çalışma Konularımız
•
•
•
•
Direk Dijital Röntgen Sistemi
Diş Röntgen Sistemi
X-Işınlı Hasarsız Tahribat Sistemi
Medikal Görüntüleme ve Görüntü İşleme Yazlımları
• Bu konu kapsamında çalıştığı temel mühendislik konuları:
–
–
–
–
–
–
–
Yazılım
Elektronik ve Elektriksel Donanım
Mekanik Tasarım
Robotik Sistemler
Mekatronik Tasarım
Görüntüleme
Prototip Test, Sertifikasyon
Kullanılan Destekler
•
San-Tez “Dijital Diş Röntgeni”,
–
–
–
•
TEYDEB “X-Işını Tüpü”
–
–
–
•
100.000 TL Bütçe
12 Ay’
Boğaziçi Bilimsel Araştırma Projeleri “Direk Röntgen Sistemi”
–
–
•
395.000 TL Bütçe
24 Ay
TEKNOGİRİŞİM “Hasarsız Tahribat Sistemi Tasarımı”
–
–
•
135.000 TL Bütçe
12 Ay
İlk Yerli X-Işını Tüpü
KOSGEB “Hasarsız Tahribat Sistemi”
–
–
•
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Üniversitesi ile Ortak Çalışma
400.000 TL bütçe
18 Ay
12 Ay
30.000 TL Bütçe
Inovita
– Direk Röntgen Sistemi
– 20.000 TL Destek Bitçesi
TÜBİTAK
– Girişmcilik Destek Programı
– $35.000
Ar-Ge Hedeflerimiz
 Dijital röntgen kullanımını arttırmak
 Kullanılan radyasyon dozu miktarını azaltmak
 Otomatik Sistemler ile kullanıcı hatalarını minimize
etmek
 Kullanım kolaylığı sağlamak
 Görüntü kalitesini arttırmak
 Ürün maliyetlerini düşürmek
Ray
Diverse
Applications
X-Ray Platform
Sensor/Panel
Imaging Software
Network
X-Ray System
Interface
Hardware Systems
Imaging Platform
Other Systems
(Mechanical, AEC, grid,
collimator etc. )
HF Jenerator, X-Ray Tube
Tele-Communication
X-ray Devices
(DR, Angiography, NDT,
Mammography etc. )
Application
High level reguirements
Middleware &
Firmeware
Graphic processing & control
flow reguirements
Control
Hardwares
Dedicated platform
A Novel
Approach
Dijital Portatif Diş Röntgeni
Tümü ile Yerli Üretim İlk Röntgen Cihazı
•
X-Işını Tüpü:
–
•
40-70 Kvp aralığında X-Işını Üretimi
Dijital Sistem:
– Bilgisayar destekli çalışma ve
görüntüleme sistemleri
•
Portatif:
–
–
•
DICOM uyumlu:
–
•
Elektrik ve Data bağlantıları kablosuz
Düşük doz üretimi sayesinde klinik masalarda
kullanıma uygun
Hastane Sistemleri ile tam uyumluluk
Düşük Doz:
– Geleneksel Diş Röntgen Sistemlerinden
%80 az doz kullanımı
•
Gelişmiş Görüntüleme Modülleri:
–
–
3B ve detaylı görüntüleme Sistemleri
Mobil uygulamalar
A) X-Işını Tüpü Detay
B) X-Işını Tüpü Yerleşim Detay
C) X-Işını Hareket Mekanizması
D) Portatif Diş Röntgeni
E) X-Işını Tüpü Yerleşim
Dental Görüntüleme Sistem
Arayüzü
Farklı Amaçlar için Detaylandırılmış Görüntüler ve Yüksek Görüntü Kalitesi
Direct X-Ray System
Sistem start-up has finished
@25.03.2011
Digital X-Ray System
Kullanım Kolaylığı
•
•
•
•
•
6 saniyede bir hasta çekimine izin veren çekim
sistemi.
Önceden belirlenmiş protokoller ve tam PACS
uyumluluğu
AEC sistemi ile optimum doz ve görüntü kalitesi
Bilgisayarlı uzaktan kumanda konsolu
Türkçe Yazılım
Düşük Doz
•
•
Hassas panel ile düşük radyasyon dozu ile yüksek
görüntü kalitesi
Yüksek MTF ve DQE oranları ile en yüksek doz verimliliği
ve görüntü kalitesi
Yüksek Görüntü Kalitesi
•
•
•
140 μm pixel boyutu ile detaylı görüntü
9 megapixel görüntü çözünürlüğü
43cm x 43 cm aktif alan
Bağlantı
•
•
•
Gelişmiş yazılım arayüzü
PACS ve HIS sistemleri ile tam entegre
Uzaktan servis desteği
Stabil
•
•
•
•
•
•
Güçlü donanım altyapısı sayesinde yoğun hasta
çekimlerinde bile sorunsuz
Otomatik hata takip yazılımı ile sürekli online kontrol
imkanı
3.5 lp/mm yüksek rezolüsyon
Hassas
Hastaya uygun doz adaptasyonu
Geniş protokol seçenekleri
Klinik olarak optimize edilmiş radyasyon
parametreleri
İleri Uygulamalar
•
•
•
•
Görüntü işleme yazılımlarında gelişmiş altyapı
Dual Enerji Röntgen Çekimi
Görüntü Birleştirme ile tüm vücut grafisi
Organa yönelik ince ayarlamalar
•
•
•
4 sn içerisinde görüntü oluşturma
Tek tuş ile CD yazımı, PACS iletimi
Otomatik hasta protokol kaydı
Hızlı
DR Sistemlerin Avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hızlı Protokol süresi ~ 1 dk
43x43 cm panel boyutu
Yüksek DQE ve MTF : Spatial Resolution ve Radyasyon Hassasiyeti
Stabil Sistem: CMOS & CsI sensör teknolojisi sayesinde kullanım
süresince ilk çekimden son çekime kadar aynı görüntü kalitesini
sunabilmektedir.
Yüksek Görüntü Kalitesi Sistem 9Mp’e kadar 16 bit 43cm x 43 cm
boyutunda görüntüler alabilmektedir. Pixel aralığı 100um kadar
düşüktür.
Hızlı çekim: Dual Çekimler dahil ~6sn
Görüntü işleme
PACS uyumlu
Uzaktan Servis Erişimi
Klinik Avantajlar
• Dual Enerji ile yapılmış çeşitli çalışmalar mevcuttur.
• Şimdiye kadar sistem altyapıları uygun olmadığı için klinik kullanım
yaygın değildir. (Hız, stabilite, fiyat)
• Asbestos’a bağlı pulmonary ve pleural abnormaliteleri yüksek
hassasiyetle teşhis etme.
• Kemiğe yakın olan doku ve akciğer zarındaki abnormalitelerin
teşhisini kolaylaştırma.
• Kemik arkasına saklanan yapıların teşhisi
• Kalsifikasyon gibi yumuşak doku teşhisi sırasında karışıklık
yaratabilecek yapıları ayırt etme
• Görüntülerdeki gürültü oranını azaltarak daha yüksek kalitede
görüntüler sunma
• Yüksek yumuşak doku kontrastı yaratma
Test Görüntüleri
X-Işınlı Hasarsız Tahribat Sistemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Düşük Doz
3B Tomosentez
görüntüleme
Dijital Görüntü
Gerçek zamanlı çalışma
Toplam işlem süresi ~~6
sn
Minimal Radyasyon
Saçılımı
Robotik Kontrol Sistemi
Otomatik Hasar Algı
Algoritması
Görüntülerin arşivleme
ve kayıt sistemi
Analiz ve 3B Görüntüleme
İdeal Parça ile Üretilen Parçanın Karşılaştırılması
3 Boyutlu Görüntüleme ile oluşturulmuş bir PCB görüntüsü
Görüntüler
Şekil-5 Tomosentez ile oluşturulmuş bir PCB görüntüsü
CMOS sensörler ile kaynak yapılmış borularda
yapılmış ön çalışmalar ve otomatik zayıf nokta
analizi
Tomosentez PCB Analizi
PCB Kartlar için Deneme Görüntüleri
Achievements
• Version 0.1 GUI:
30
GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik Nedir?
• Yüksek Belirsizlik ortamında Yeni Bir ürün veya
hizmet sağlamaya çalışanlara girişimci denir.
(Eric Ries - The Lean Startup)
Girişimcilik Nedir?
•
Girişimcinin Genel Özellikleri Nelerdir ?
–
–
–
–
–
–
•
Pazarda var olan fırsatları belirler.
Fırsatları (veya ihtiyaçları) iş fikrine dönüştürür.
Kaynakları bir araya getirir.
Risk üstlenir.
Finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yönetir.
Üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye doğru değişme çabasını sürdürür.
Girişimcinin Sahip Olması Gereken Şahsi Özellikler Nelerdir ?
–
–
–
–
–
–
Başarılı olma isteği
Mücadelecilik ve azim
Sorumluluk ve risk alabilme yeteneği
Yaratıcılık, fırsatları anlayabilme yeteneği
Planlı çalışma ve araştırma yeteneği
Başkalarıyla çalışabilme, onlara güvenebilme ve ilişki içerisinde olduğu kişilere güven
verebilme yeteneği
– Eksikliğini bilme, sınırlarını görebilme ve tavsiyelerden yararlanabilme
– Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olmak
– Kendini geliştirme arzusu
Girişimci İş Kurma Sürecine
Başlarken Nelerini Ortaya Koyar ?
– Yetenek, bilgi, beceri
– Maddi varlıklar
– Çevre – ilişkiler
– Unvan
– Hayattan beklentiler
– Cesaret
– Liderlik
– Yöneticilik
– Zaman
Girişimcinin İş Kurmak İçin Nelere İhtiyacı Vardır ?
•
•
•
•
•
•
•
•
İş Fikri : Girişimcinin piyasada, kendi bilgi ve deneyimine yada kaymaklarına uygun bir konuyu iş fırsatı
olarak tanımlaması gerekir.
Girişimcilik Nitelikleri : İş fikrini gerçekleştirmek için girişimcilik özelliklerine ve en önemlisi kendine
güvene ve işin gerektirdiği uğraşı vermek için motivasyona sahip olması gerekir.
Yönetim Bilgi ve Becerileri : İşin gerektirdiği teknik ve işlevsel yöneticilik becerilerini kazanması,
geliştirmesi yada bu özelliklere sahip kişileri örgütlemesi gerekir.
Kaynaklar : İşin kurulması için gerekli insan, bilgi, ürün ve hizmetin sağlanması için girdi olarak gerekli tüm
kaynaklara ulaşması gerekir (finansman, bilgi – beceri, iş yeri, iş gücü, makine – ekipman, malzeme,
zaman).
Girişimci İş Kurma Sürecine Girerken İşi ile İlgili Nelere Cevap Aramalıdır :
Sunulmak istenen ürün hizmeti yeterince detaylı olarak tarif edebiliyor musunuz ?İş fikrinin gerektirdiği
temel yetenekler nelerdir ?Bu ürün / hizmeti kimler niçin talep eder ?Ürün / hizmet için sunumdan fazla
talep var mı ?Piyasada yeni bir ürün / hizmet için talep var mı ?Ürün / hizmetin sunumunda temel başarı
kriteri nedir ?İşin gerektirdiği çaba ve kişisel katkılar girişimcinin özelliklerine uygun mu ?Bireysel bir girişim
mi , ortak bir kirişim mi tercih edilmeli.Mevcut bir işletmeyi devralmak mı yoksa yeni bir işletme kurmak mı
daha avantajlı ?
İş kurmak için uygun zaman ve uygun yeri tanımladınız mı ? Girişimcinin Başarısını Etkileyen Dış Faktörler
: Genel ekonomik durum
Mevzuat ,Teknoloji, Çevre , Sosyal durum
Girişim
• Fikir
– Gerçekçi, ihtiyaçlara yönelik, uygulanabilir fikirler
• Finansman
– Gerçekçi bir finansman planı
(az paraya çok iş yapılmaz!)
– ArGe Destekleri, Ortaklar
• İş Planı
– Gerçekçi planlar, Danışmanlık
• Ar-Ge Organizasyonu
– Üniversite altyapısı, bireysel birikimler
• Ürüne Dönüş
– Sertifikasyon, Üretim
• Pazarlama & Satış
– Konferanslar, Çevre, Başarılı Ürün
• Sürdürülebilirlilik
– VC, Smart Money, Bayiler, Yeni Projeler…
Nasıl Başlanır?
• Just do it!
• Bilimsel Girişimcilik
• Yalın Girişimcilik
Girişimde Başarı
• Hazırlanan Plan yerine getiriliyor…
– Zaman
– Bütçe
– Kalite
– Tasarım
– Ekip…
• Ürün Satışa Çıkarılıyor:
• Başarılı/ Başarısız
• Başarıyla Başarısız olmak (?)
Başarısızlık 
• Oldukça Yüksek! (%92)
– Just do it!
– Başarıyla Başarısızlık
– Şanssızlık
– Yanlış Planlama vb….
Yüksek Belirsizlik Ortamı!
• Bilgi Üretimi
• Öncelik Yönetimi (Hangi Konular Kritik)
• Planlama
• Gelecek
• İnsan Kaynağı
• Proje
• Bütçe
Kanvas İş Modeli
• Alex Osterwalder
• 9 Ana Blok
•
•
•
•
Kilit Ortaklar
Gelir Kaynağı
Kilit Etkinlikler
Kilit Kaynaklar
•
•
•
•
•
Maliyet Yapısı
Değer Önerileri
Müsteri İlişkileri
Kanallar
Müşteri Kesitleri
• Uzun nefesli projeler:
– Plan iyi yapılmalı (Bütçe, Ar-Ge, Süre)
– Çalışma Partnerleri belirlenmeli
– Sorunlar hızlı çözülmeli
– Prototip’in ürüne dönüşümü (Death Valley)
– Satış ve Pazarlama fikirleri sağlam temellere
dayanmalı
– Birkaç adım ilerisi sürekli planlanmalı
Kilit Noktalar
• Kaynakların verimli kullanımı
• Hızlı Başarısızlık
• Yap-Ölç Öğren Döngüsü (Do – Measure –
Learn)
• Minimum İşleyen Ürün
• Ürün Piyasa Uyumu
Girişimcilik Ekosistemi
Son 30 Yıldaki Değişim
Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi Varlıklar
1982
38%
62%
1992
62%
38%
2002
82%
18%
2012
89%
11%
Fikrin önemi giderek artmakta!
Teknoloji  ArGE
ArGE  Ticarileşme
Girişimcilik Ekosistemi
Inovasyona Bağlı Ekonomik Gelişim
• GE Türkiye Raporu 2014
Destekler
•
•
•
•
•
•
•
Teknogirişim
Kosgeb
Teydeb
Santez
Kalkınma Ajansları
Horizon 2020
TTGV
• Kuluçka
Merkezleri
• Teknoparklar
• Fikir Yarışmaları
• Ar-Ge Merkezleri
• Mentorlar
• Angel
Teknogirişm
• 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
• İlk Aşama: 100.000 TL %100 hibe
– 1 yıllık program
– Basit raporlama
– Fikirin ürüne dönüşmesi önemli
– %30 başarı oranı
– Malzeme, Ekipman, personel, ve diğer destekler
(kira fatura taşıma vb. )
Teknogirişm
• 2. Aşama:
– Kobi Ar-Ge başlangıç destek projesi:
•
•
•
•
550.000 TL limitli
%75 hibe
3 yıla kadar proje süresi
Prototip’in endüstriyel hale gelme süreci
Dikkat Edilmesi Gerekenler
• Doğru zaman-bütçe planlama
• Takvime uygun hareket
• Projeye uygun olmayan (zaman/para/bilgi
birikimi) kısımların olmaması
Kosgeb
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KOBİ Proje Destek Programı
Tematik Proje Destek Programı
İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek
Programı
Genel Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Kredi Faiz Desteği
Laboratuvar Hizmetleri
Kobi Destek Programı
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi
3 Yıl
Proje Süresi
6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti
150.000 TL
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları,
mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler
desteklenir.
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel
Uygulama Destek Programı
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
TEKNOGİRİŞİM İÇİN ALTERNATİF
Toplam Destek: 550.000
•
•
•
•
•
Doğru bütçe
Doğru zaman
Doğru ekip
Satışa yönelik ürün geliştirme
Patent ve lisanslar
Teşekkürler…
Download

Etkinlik Sunumu