Merenje produktivnosti
Osnovi organizacije - vežbe
Uvod
• Šta je produktivnost?
• Kako se meri produktivnost?
• Koja je jedinica za produktivnost?
Zadatak 1
Mala zanatska radnja se bavi proizvodnjom proizvoda od keramike. Radnja
ima tri zaposlena radnika, koji rade od 8h do 16h svakog radnog dana.
Asortiman se sastoji od tanjira, šoljica za kafu, tacni i većih šolja. Norma sati
potrebni za izradu ovih proizvoda su redom: 0,5; 0,3; 1 i 1,2 norma časova.
Radnici su u toku jedne nedelje napravili 25 kompleta od 6 šoljica za kafu sa
tacnama, 250 većih šolja i 10 velikih servisa za ručavanje sa po 12 tanjira. Za
potrebe proizvodnje u tom periodu je potrošeno električne energije u
vrednosti od 4.000 dinara, dok je materijal koštao 2.500 dinara. Dnevnica
svakog radnika iznosi 1.800 dinara. Svim sredstvima koja se koriste u
proizvodnji je pre početka posmatranog perioda u potpunosti otpisana
vrednost. Radnja se finansira iz sopstvenih izvora. Potrebno je izračunati:
a) Produktivnost rada
b) Proizvodnost rada
c) Produktivnost energije
d) Produktivnost materijala
e) Multifaktorsku, odnosno ukupnu produktivnost
Zadatak 2
U ženskom frizerskom salonu su zaposlene četiri radnice, koje rade u dve
smene po dve, radnim danima, dok subotom salon radi u jednoj smeni.
Radno vreme je 08-20h radnim danom, a 10-18h subotom. Prethodnog
meseca su radile 4 pune radne nedelje i dve subote. Frizerski salon pruža
usluge feniranja, šišanja i farbanja, redom po cenama 450, 500 i 600 dinara.
Dogovor je da svaka radnica dobije 150 dinara od svake mušterije koju
isfenira, 175 dinara od šišanja i 200 dinara od farbanja mušterije. U toku
posmatranog meseca, isfenirano je 470 žena. Radnice su u istom periodu
ošišale 280 žena, a ofarbale njih 130.
Frizerski salon je otvoren uz pomoć start-up kredita od 500.000 dinara, koji
je uzet po kamatnoj stopi od 3% na godišnjem nivou. Mesečna rata, koja se
sastoji iz glavnice i kamate, iznosi 15.000 dinara, a u posmatranom mesecu
glavnica je činila 90% rate. Troškovi amortizacije su zanemarljivi. Na kraju
meseca, račun za električnu energiju je iznosio 11.000 dinara, dok je
potrošeno farbe za kosu u vrednosti od 30.000 dinara.
Izračunati produktivnost rada, energije, materijala i ukupnu produktivnost.
Zadatak 3
Vlasnik dva velika servisa automobila specijalizovana za gume je odlučio da uporedi
produktivnost radnika u servisima. Oba servisa pružaju potpuno iste usluge, ali se
razlikuju u broju radnika. Osnovne usluge i norma vremena su: zamena
letnjih/zimskih guma (1 norma sat); krpljenje guma (0,5 norma sati); reglaža trapa
(0,5 norma sati) i zamena amortizera (2 norma sata).
U servisu na Čukaričkoj padini je zaposleno 7 radnika u samoj radionici, plus još dva
radnika koji izdaju i evidentiraju radne naloge, ali se bave i naplatom. Pored šefa
servisa, jedna osoba je angažovana za poslove iz oblasti finansija, a jedna osoba za
poslove marketinga. U toku aprila, radnici u servisu na Čukaričkoj padini su zamenili
čitave komplete guma na 900 automobila, zakrpili 130 guma, centrirali trap na 200
automobila i zamenili komplete amortizera na 45 automobila.
Sa druge strane, u servisu na Novom Beogradu je zaposleno ukupno 9 ljudi. U samoj
radionici radi 5 radnika, dva zaposlena su zadužena za naplatu i izdavanje radnih
naloga, dok šef servisa pored organizacije rada, obavlja i poslove iz oblasti
marketinga. Jedan zaposleni je zadužen za poslove iz oblasti finansija. U servisu je u
toku aprila obavljeno 640 zamena guma, centriran je trap na 160 automobila,
zakrpljeno je 90 guma, dok su amortizeri zamenjeni na 65 automobila.
Izračunati produktivnost proizvodnih radnika, produktivnost svih radnika u
proizvodnji, produktivnost svih radnika servisu.
Modeli organizacije
Uvod
• Zašto organizacija ne može da se analizira
samo kao celina?
• Koji elementi postoje u organizaciji?
• Da li oni mogu da se posmatraju nezavisno?
7S model
McKinsey&Company:
Struktura
(početak 1980-ih)
Strategija
•
•
•
•
•
•
•
Structure
Strategy
Systems
Style
Staff
Skills
Shared values
Sistemi
Zajedničke
vrednosti
Veštine
Stil
Osoblje
STAR model
Amy Kates &
Jay Galbraith
Strategija
Sposobnosti
 Koje su veštine potrebne?
 Kako najbolje razvijamo
naš talenat?
 Kako ciljevi utiču na
ponašanje?
 Kako procenjujemo
napredovanje?
Ljudi
 Koja je formula
uspeha?
 Kako razlikujemo sebe
od konkurencije?
Struktura
Nagrade
Procesi
 Kako smo organizovani?
 Koje su ključne uloge?
 Kako je rad upravljan?
 Ko poseduje moć i
autoritet?
 Kako se donose odluke?
 Kako se rad odvija između
pozicija?
 Koji su mehanizmi saradnje?
Poslovni model organizacije
Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
Model organizacionog dijamanta
Harold Leavitt & Richard Scott
Okruženje
Društvena
struktura
Tehnologija
Ciljevi
Učesnici
Okruženje
Hvala na pažnji...
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
афа
Download

Vežbe 12: Merenje produktivnosti, Modeli organizacije