Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
MCHT424
Algorithms
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
MCHT424
Algorithms
T+U
Kredi
AKTS
3
6
6
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Mekatronik Mühendisliği
Dersin Türü:
Zorunlu Seçmeli
Dersin Amacı:
Matematiksel model olusturmalarda ve veri içeren her türlü konuda ihtiyaç duyulan algoritma analiz ve veri yapı modellerine ait her türlü alt yapıyı vermek ve ilgili konudaki en iyi çözümü bilgisayar
üzerinde C, C++ ve C# kullanarak geliştirmektir.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Algoritma Analizi Giriş; Matematiksel Fonksiyonların Analiz Temelleri; Algoritmaların Çalışma Sürelerinin Hesaplanması; Algoritma Analiz Fonksiyonları; Böl-Fethet Algoritması; Euclid Algoritması; Veri
Yapılarına Giriş; Listeler; Yıgınlar; Kuyruklar; İkili Ağaçlar; Arama Ağaçları; AVL Ağaçları; B ve B+ Agaçları ; Sıralama Metodları; Greedy Algoritması; Rastgele Modellemeye Dayalı Algoritmalar; Dinamik
Programlama.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. Turgay Temel
Dersi Veren:
Doç. Dr. Turgay Temel
Dersin Yardımcıları:
Arş. Gör. İlhan Tunç
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Data Structures and Algorithms Using C#”, Michael Mcmillan Pulaski Technical College, Cambridge Press
Diğer ilgili kaynaklar,“Algorithms, Data Structures and Problem Solving with C ”, Mark Allen Weiss, ISBN: 0-201-36122-1;
:
:
:
:
80
60
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
30
60
Ders Konuları
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
Algoritma Analizi Giriş
Matematiksel Fonksiyonların Analiz Temelleri
Fonksiyonların Çalışma Sürelerinin Hesaplanması
Algoritma Analiz Fonksiyonları (Big Oh-O, Little Oh - o, Theta Q, Omega W)
Kaynaktaki ilgili bölüm
5
Böl-Fethet Algoritması, Euclid Alg., Ikiye Bölme İle Arama Methodu, Algoritma Programlarının Çalışma Sürelerinin Hesaplanması
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Veri Yapılarına Giriş
Listeler
Listeler
Yığınlar
Kuyruklar
Ağaçlar: İkili Ağaçlar, Arama Ağaçları
Ağaçlar: Kısmen Balanslı Ağaçlar: AVL, Sıralama metodları
Greedy Algoritması; Rastgele Modellemeye Dayalı Algoritmalar
Dinamik Programlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Öğrenciler
Öğrenciler
Öğrenciler
Öğrenciler
Öğrenciler
Algoritma analiz metodlarını ögrenirler.
Veri yapılarına hakim olurlar.
her tipteki ve özelliklede piyasada sık kullanılan ağaç yapılarını ögrenirler
sıralama metodlarını ögrenirler.
tüm konuları C, C++ ve C# programlama dili kullanılarak gerçekleştirirler.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P03
P04
P05
P01
P02
Lisans seviyesinde ilgili mühendislik formasyonlarında analitik düşünme ve problem çözme
Mevcut ve gelecek teknolojilere ve sistemlere yönelik kavrama ve innovasyonlara yönlendirme
Mekatronik sistemlerinin tanım, tanıtım, öğrenimi ve geliştirilmesine yönelik en geniş katkı
İlgili mühendislik disiplinlerinde (elektrik-elektronik, bilgisayar ve makine mühendisliği) karşılaşılan problemlerin modellenmesi
İlgili disiplinlerinde sistem analiz ve sentezleme
Dökümanlar
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
6
84
0
%0
Ödevler
2
9
18
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
7
7
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
0
%60
14
2
28
Ara Sınav
0
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Laboratuvar
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
0
180
6
Download

MCHT424 - Bursa Teknik Üniversitesi