ONDÖRDÜNCÜ ULUSAL SOSYAL BİLİMLER
KONGRESİ’NE ÇAĞRI
1. Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ondördüncü Ulusal Sosyal Bilimler
Kongresi’ni 23-25 Kasım 2015’de, Ankara’da ODTÜ Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlemeyi kararlaştırmıştır.
2. Ondördüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne, her zaman olduğu gibi,
sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde tarihsel ve güncel konuları ele alan
bildiriler sunulabilecektir.
3. Ondördüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde bildiri sunmak isteyenlerin
bildiri özetlerini ve oturum önerisinde bulunmak isteyenlerin oturum
önerilerini, oturumdaki bildirileri de kapsar bir biçimde, derneğimizin
[email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetleri ve
oturum önerilerini göndermek için son tarih 1 Haziran 2015’dir.
4. Bildiri özetleri ve oturum önerilerinin, oturumdaki bildirileri de kapsar bir
biçimde (her ikisi de 250-400 kelimelik word dosyası), mutlaka Times New
Roman, 12 punto, tek satır aralık olarak gönderilmesi ve sol üst köşeye
kişisel bilgilerin (adı soyadı, kurum bilgileri ve e-posta adresi) yazılması
gerekmektedir.
5. Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin sonuçları
bildiri sahiplerine elektronik postayla bildirilecektir.
6. Ondördüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulması kararlaştırılan
bildiri metinlerinin 30 Eylül 2015’e kadar, derneğimizin [email protected]
adresine göndermeleri gerekmektedir.
7. Ondördüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ile ilgili güncellenmiş bilgilere
http://www.tsbd.org.tr; http://www.tsbdkongre.org adresinden ulaşılabilinir.
Ondördüncü Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne tüm sosyal bilimcilerin
yaygın bir katılımın sağlanması için ilgi ve desteğinizi bekler, saygılarımızı
sunarız.
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Yönetim Kurulu
Download

çağrı metni - Türk Sosyal Bilimler Derneği