Prof. Dr. Hakan MIHCI
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü
İktisat Tarihi Anabilim Dalı
İLETİŞİM
E-posta: [email protected]
[email protected]
Telefon: (0312) 297 86 50/145
Belgegeçer: (0312) 299 2003
ÖĞRENİM DURUMU
Lise: Saint-Joseph Fransız Lisesi, 1982.
Lisans : ODTÜ, Ekonomi Bölümü, 1988.
Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 1991.
Yüksek Lisans Tezinin Başlığı: “19. Yüzyılda Avrupa’nın Sanayileşmesine Bir Yaklaşım: İngiliz
Paradigması ve Teknolojinin Yayılması”
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 1998.
Doktora Tezinin Başlığı: “Kalkınma Sürecinde Yapısal Değişim: Yeni Sanayileşen Ülkeler ve Türkiye,
1950-1995”
BİLDİĞİ YABANCI DİLLER

İngilizce

Fransızca

İtalyanca (Başlangıç düzeyinde)
AKADEMİK İLGİ ALANLARI

Kalkınma İktisadı

Avrupa İktisat Tarihi

Osmanlı İktisat Tarihi

Türkiye İktisadı

Çevre İktisadı
VERDİĞİ DERSLER

ECO 227 Economic History I-Lisans

ECO 228 Economic History II-Lisans

ECO 425 Structure of Turkish Economy I-Lisans

ECO 426 Structure of Turkish Economy II-Lisans

EKO 405 Türkiye Ekonomisi I-Lisans

EKO 406 Türkiye Ekonomisi II-Lisans

ECO 619 Economics of Development-Yüksek Lisans

ECO 640 Structure of Turkish Economy-Yüksek Lisans
PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölüm Başkanı, Temmuz 2013-

Profesör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, Kasım 2012-

Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2007-2012

Yardımcı Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2000-2007

Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1989- 2000.

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2004-Mayıs 2005.

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü Socrates/Erasmus Koordinatörü, Aralık 2004-Ocak 2008.
AKADEMİK ÇALIŞMALAR -YAYINLAR
Tebliğ –Poster- Bildiriler

MOLLAVELİOĞLU, M. Şükrü, TAŞDOĞAN, Celal, MIHCI Hakan and ÇAĞATAY, Selim (2013);
th.
“Environmental Efficiency Analysis in the OECD Countries”, 39 Annual Conference of Eastern
Economic Association’na sunulan bildiri, 9-11 Mayıs 2013, New York, A.B.D.

TAŞDOĞAN, Celal, MOLLAVELİOĞLU, M. Şükrü ve MIHCI Hakan (2012); “Türkiye’nin Kentsel
Çevresel Sürdürülebilirliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi”, UEK-TEK (Uluslararası
Ekonomi Konferansı-Türkiye Ekonomi Kurumu) 2012, “Borç Dinamikleri, Finansal İstikrarsızlık
ve Büyük Durgunluk” başlıklı uluslararası konferansa sunulan bildiri, 1-3 Kasım 2012, Çeşme, İzmir.

MIHCI Hakan (2012), “4+4+4’ün Ekonomi Politiği”, Sosyal Demokrasi Derneği Bursa Şubesi’nin
düzenlediği 4+4+4 Sistemine Genel Bakış başlıklı Panelde sunulan bildiri, 29 Eylül 2012, Bursa.

MIHCI Hakan (2012), “1995’den Günümüze Hacettepe Üniversitesinde Öğretim Elemanlarının
Sendikal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, Gözlemler ve Bir Bilanço Denemesi”, 7. Karaburun Bilim
Kongresi’ne sunulan bildiri, 5-9 Eylül 2012, Karaburun-Mordoğan, İzmir.

MIHCI Hakan ve Mehmet Tolga TANER (2012), “An Attempt to Construct a New Human
Development Index”, WIEM (Warsaw International Economic Meeting) 2012’ye sunulan bildiri, 68 Temmuz 2012, Varşova, Polonya.

MIHCI Hakan (2011), “Assessing Human Development Performance of the Transition Economies”,
EBES 2011 Conference-Zagreb’e sunulan bildiri, 13-15 Ekim 2011, Zagreb, Hırvatistan.

MIHCI Hakan (2011), “Kalkınma Kavramı Nereye Gidiyor?”, Zor Zamanlarda İktisat II: Quo Vadis
Oeconomia? Sempozyumu’na sunulan bildiri, 12-13 Mayıs 2011, Beytepe, Ankara, Türkiye.

MIHCI Hakan (2011), “1990 Sonrası Finansallaşmanın Bölüşüm ve Sermaye Birikimine Etkisi”,
ODTÜ Ekonomi Topluluğu’nun düzenlediği AKP Dönemi Ekonomik Gelişmeler Atölyesi 6.
Oturumu’nda sunulan Bildiri, 5 Mayıs 2011, ODTÜ Yerleşkesi, Ankara, Türkiye.

MIHCI Hakan (2011), “Kalkınma Kavramının Serüveni”, Ankara Üniversitesi Kalkınma
Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) Kavramsal “Kalkınma” Çalıştayı’na sunulan
çerçeve bildiri, 7-8 Nisan, 2011, Ankara, Türkiye.

MIHCI Hakan ve Şükrü MOLLAVELİOĞLU (2010), “Measuring Sustainable Agriculture in OECD
th.
Countries with Special Reference to Turkey: A Data Envelopment Analysis”, 8 International
Conference on Data Envelopment Analysis (DEA 2010)’ya sunulan bildiri, 10-12 Haziran, 2010,
Beyrut, Lübnan.

MIHCI Hakan (2010), “Kitap Bölümü Tanıtımı”, Hacettepe Üniversitesi Bilim Şenliği, Proje Pazarı
ve Patent Günlerinde yapılan poster sunumu, 10-11 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye.

MOLLAVELİOĞLU Şükrü, Hakan MIHCI, Selim ÇAĞATAY ve Aydın ULUCAN (2009), “Efficiency
Assessment of the European Union and Turkısh Agricultural Sectors from the Sustainability
Perspective”, Food Security and Sustainable Development: Challenges for the Governance of the
th
International Relations başlıklı 4 GARNET Annual Conference’a sunulan bildiri, 11-13 Kasım
2009, Roma, Italya.

AKKOYUNLU-WIGLEY Arzu, Sevinç MIHCI ve Hakan MIHCI (2009), “Trade Liberalization and
nd
Spatial Inequality: Turkish Case”, 2 International Conference on Mediterranean Studies’e
sunulan bildiri, 9-12 Nisan 2009, Atina, Yunanistan.

MIHCI Hakan (2008), “Öğretim Elemanlarının Yakın Dönem Sendikal Örgütlü Mücadele Deneyimi:
EĞİTİM-SEN Karşısında ÖES”, 3. Karaburun Bilim Kongresi’ne sunulan bildiri, 4-7 Eylül 2008,
Karaburun Yarımadası, İzmir, Türkiye.

MIHCI Hakan ve Devrim KARAMAN (2007), “The Determinants of Economic Growth in Northern
Cyprus: A Panel Data Analysis”, Advances in Tourism Economics 2007 Yıllık Konferansı’na
sunulan bildiri, 13-14 Nisan, 2007, Vila Nova de Sto André, Portekiz.

MIHCI Hakan (2007), “Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki İllerde Temel İnsani Gelişme
Göstergelerindeki Değişim Eğilimi”, 14. Ulusal İktisat Sempozyumu, 25-26 Ekim, 2007 Gaziantep,
Türkiye.

MIHCI Hakan, Selim ÇAĞATAY ve Onur KOSKA (2006), “FDI-Trade-Environment Linkages:
Changing Flows Between EU (15), Enlarged EU and Non-European Countries”, 8. Uluslararası
European Trade Study Group (ETSG)’un Yıllık Konferansı’na sunulan bildiri, 7-9 Eylül, 2006
Viyana, Avusturya.

MIHCI Hakan, Selim ÇAĞATAY ve Onur KOSKA (2004), “The Impact of Environmental Regulations
on Trade and Foreign Direct Investments”, 6. Uluslararası European Trade Study Group
(ETSG)’un Yıllık Konferansı’na sunulan bildiri, 9-11 Eylül, 2004 Nottingham, İngiltere.

MIHCI Sevinç ve Hakan MIHCI (2003), “The Effects of International and Domestic Institutions on
the Growth Performance of Developing Countries”, Center for the Study of International
Institutions’ın Global Development and Poverty Reduction: The Challenge for International
Institutions başlıklı 3. Yıllık Uluslararası Konferansı’na sunulan bildiri, 19-21 Kasım, 2003 Innsbruck,
Avusturya.

ÇAĞATAY Selim ve Hakan MIHCI (2003), “Degree of Environmental Stringency and Impact on
Trade Patterns”, 5. Uluslararası European Trade Study Group (ETSG)’un Yıllık Konferansı’na
sunulan bildiri, 11-13 Eylül, 2003 Madrid, İspanya.

MIHCI Hakan (2001), “Geri Kalmışlıktan Kurtulma Hamlesi Olarak Türkiye’de Planlı Kalkınmanın İlk
Yirmi Yılı”, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildiri, 21-23 Kasım, 2001 Ankara,
Türkiye.

MIHCI Hakan ve Hüseyin ÖZEL (1999), “Human Needs in the Context of Development: an
Analytical Approach”, Re-thinking Human Needs başlıklı 7. Uluslararası Karl Polanyi
Konferansı’na sunulan bildiri, 26-28 Mayıs, 1999 Lyon, Fransa.

MIHCI Hakan ve Selim ÇAĞATAY (1999), “Measurement of Industry Based Environmental
Pollution: Environmental Sensitivity Index (ESIN)”, III. Uluslararası ERC/ODTÜ İktisat
Konferansı’na sunulan bildiri, 8-11 Eylül, 1999 Ankara, Türkiye.

MIHCI Hakan ve Sevinç MIHCI (1997), “Institutional Change Approach to Economic Growth and
Development: a Cross-Section Analysis”, I. Uluslararası ERC/ODTÜ İktisat Konferansı’na
sunulan bildiri, 18-20 Eylül, 1997 Ankara, Türkiye.
Makaleler

MIHCI Hakan (2013), “1995’den Günümüze Hacettepe Üniversitesindeki Öğretim Elemanlarının
Sendikal Örgütlü Mücadelesi: Anılar, Gözlemler ve Bir Bilanço Çıkartma Denemesi”, Eğitim Bilim
Toplum,
cilt.
11,
sayı.
43,
s.
8-55.
http://www.egitimbilimtoplum.com.tr/index.php/ebt/article/view/520/pdf

MIHCI Hakan, Mehmet Tolga TANER ve Bülent SEZEN (2012), “Employment-adjusted Human
Development Index”, The South East European Journal of Economics and Business (SEE
Journal),
vol.
7,
no.
2,
pp.
115-137.
http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/SEE%20Journal/SEE_VOL7_NO2.pdf

MIHCI Hakan ve Şükrü MOLLAVELİOĞLU (2011), “An Assessment of Sustainable Agriculture in
the OECD Countries with Special Reference to Turkey”, New Medit, vol. 10, no. 2, pp. 4-17.
http://newmedit.iamb.it/edizioni_new_medit,229,229,2011,97,377,an-assessment-of-sustainableagriculture-in-the-oecd-countries-with-special-reference-to-turkey.htm

MIHCI Hakan, Selim ÇAĞATAY ve Onur KOSKA (2011), “The Determinants of Foreign Direct
Investment Outflows from the European Union Countries”, Economics Bulletin, vol. 31, no. 3, pp.
2653-2666. http://www.accessecon.com/Pubs/EB/2011/Volume31/EB-11-V31-I3-P238.pdf

MIHCI Hakan (2011), “Human Development Performance of Transition Economies in the Post-Cold
War Period”, Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, vol. 29,
no.1, pp. 21-42. http://www.iibfdergi.hacettepe.edu.tr/2011_1.pdf

TANER Mehmet Tolga, Bülent SEZEN ve Hakan MIHCI (2011), “An Alternative Human
Development Index Considering Unemployment”, The South East European Journal of
Economics
and
Business
(SEE
Journal),
vol.
6,
no.
1,
pp.
45-60.
http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/SEE%20Journal/SEE_Vol6_No1.pdf

MOLLAVELİOĞLU, Şükrü, Hakan MIHCI, Selim ÇAĞATAY ve Aydın ULUCAN (2010),
“Assessment of Sustainability of the European Union and Turkish Agricultural Sectors”, New Medit,
vol. IX, no. 3, pp. 13-21. http://portail2.reseau-concept.net/Upload/ciheam/fichiers/NM_0310.pdf

MIHCI, Hakan ve Devrim KARAMAN (2009), “An Assessment of Output Performance in Northern
Cyprus”, The South East European Journal of Economics and Business (SEE Journal), vol. 4,
no. 1, pp. 21-35. http://www.efsa.unsa.ba/ef/docs/SEE%20Journal/SEE_Vol4_No1.pdf

ÇAĞATAY, Selim ve Hakan MIHCI (2006), “Degree of Environmental Stringency and the Impact on
Trade Patterns”, Journal of Economic Studies, vol. 33, no. 1, pp. 30-51.
www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1533951&show=pdf

MIHCI, Hakan, Selim ÇAĞATAY ve Onur Koska (2005), “The Impact of Environmental Stringency
on the Foreign Direct Investments of The OECD Countries”, Journal of Environmental
Assessment
Policy
and
Management,
vol.
7,
no.4,
pp.
679-704.
http://www.worldscinet.com/jeapm/07/0704/S1464333205002237.html

ÇAĞATAY, Selim ve Hakan MIHCI (2003), “Industrial Pollution, Environmental Suffering and Policy
Measures: An Index of Environmental Sensitivity Performance (IESP)”, Journal of Environmental
Assessment Policy and Management, vol. 5, no. 2, pp. 205-245.

MIHCI Hakan ve Hüseyin ÖZEL (2003), "Humanity and Society in the Process of Development: An
Analytical Approach", Hacettepe University Journal of Economics and Administrative
Sciences, vol. 21, no.1, pp. 89-110.

MIHCI Hakan ve Sevinç MIHCI (2003), “Türkiye’nin Yakın Dönemdeki İnsani Gelişme Eğilimleri”,
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt. 21, sayı. 2, s. 21-47.

MIHCI Hakan (2003), “Prof. Dr. Halime Leyla Oygur’un Akademik ve Beşeri Yaşamı Üzerine Bazı
Gözlemler”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt. 21, sayı. 1, s.
3-14.

MIHCI Sevinç ve Hakan MIHCI (2002), “Reflections on The Ottoman Raw Cotton Production and
Export During The 1850-1913 Period”, Hacettepe University Journal of Economics and
Administrative Sciences, vol. 20, no. 2, pp. 43-71.

MIHCI Hakan (2001), “Göreli Geri Kalmışlıktan Kurtulma “Hamlesi” ve Türkiye’de Planlı Kalkınma
Deneyimi (1963-1983)”, Mülkiye, cilt. XXV, sayı. 231, s. 149-196.

MIHCI Hakan (2000), “Testing Some Hypotheses of “Relative Backwardness” for Eleven Newly
Industrialized Countries with Special Reference to the Turkish Case”, Hacettepe University
Journal of Economics and Administrative Sciences, vol. 18, no. 1, pp. 201-223.

MIHCI Hakan (2000), “İktisat Yazınında Kurum ve Kurumsal Değişim Kavramları Üzerine Bir Not”,
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt. 18, sayı. 2, s. 489-498.

MIHCI Hakan (1999), “Bazı Yeni Sanayileşen Ülkelerde Kalkınma Örüntüleri”, Ekonomik Yaklaşım,
cilt. 10, sayı. 35, s. 53-78.

KARAÇAY Hatice ve Hakan MIHCI (1999), “Üniversite Bilim Adamı ve Akademisyen: Kölelikten
Özgürlüğe Doğru”, Toplum ve Hekim, cilt. 14, sayı. 4, s. 296-303.

MIHCI Hakan (1998), “Typologies of Industrialization in Historical Perspective”, The Journal of
European Economic History, vol. 27, no. 3, pp. 557-575.

MIHCI Hakan (1998), “Kalkınmanın Örüntüleri Yaklaşımı ve Türkiye Ekonomisindeki Kalkınma
Örüntüleri: 1950-1994”, Ekonomik Yaklaşım, cilt. 9, sayı. 28, s. 65-93.

MIHCI Hakan (1997), "İktisadi Büyüme ve Kalkınmaya Kurumsal Değişim Yaklaşımı", Toplum ve
Bilim, cilt. 72, s. 140-152.

MIHCI Hakan ve Sevinç MIHCI (1997), “İktisadi Büyüme ve Kalkınmaya Kurumsal Değişim
Yaklaşımı: Yatay Kesit Analizi”, İktisat/İşletme ve Finans, sayı. 139, s. 22-40.

MIHCI Hakan (1996), “Development as Structural Change: Patterns of Development Approach”,
Hacettepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, vol. 14, no. 2, pp.
107-119.

MIHCI Hakan (1996), “Kalkınma: Bir Terim Neyi Anlatır?”, Ekonomik Yaklaşım, cilt. 7, sayı. 23, s.
65-86.
Kitaplar-Kitap Bölümleri

MIHCI Hakan (2011), “Öğretim Elemanlarının Yakın Dönem Sendikal Örgütlü Mücadele Deneyimi:
ÖES ve EĞİTİM-SEN”, Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite, Fuat Ercan ve Serap
Korkusuz Kurt (eds.) İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, s. 465-479 (daha önce Mülkiye,
cilt XXXII, sayı. 260, s. 145-156’de yayınlanmıştır).

SİNCER Esra ve Hakan MIHCI (2011), “Kalkınma Sürecinde Devletin Değişen İşlevi ve Dünya
Bankası Raporlarına Yansıması”, İktisada Dokunmak, Hakan Mıhcı (ed.) Ankara: Phoenix
Yayınevi, s. 297-312.

AKKOYUNLU-WIGLEY Arzu, Sevinç MIHCI ve Hakan MIHCI (2010), “Trade Liberalization and
Spatial Inequality: The Case of Turkey”, From Custom Union to Chapter Negotiations: The
Turkish Economy on the Path to EU Membership, Yannis A. Stivachtis (ed.) Atina: ATINER, pp.
209-222.

MIHCI Hakan (2009), “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki İnsani Kalkınma Düzeyi”, Gaziantep
Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları, Arslan Yiğidim (ed.) Ankara: Türkiye
Ekonomi Kurumu Yayınları, s. 1-20.

MIHCI Hakan ve Sevinç MIHCI (2008), “Economics of Education in Turkey: Human Capital and
Economic Growth”, Education in Turkey, European Studies in Education, vol. 26, Arnd-Micheal
Nohl, Arzu Akkoyunlu-Wigley and Simon Wigley (eds.) Munster: Waxmann Verlag GmbH, pp. 227246.

MIHCI Sevinç ve Hakan MIHCI (2005), “The Effects of IMF Lending and Freedom on the Growth
Performance of Developing Countries”, Global Development and Poverty Reduction- The
Challenge for International Institutions, International Institutions and Global Governance Series,
John-ren Chan and David Sapsford (eds.) U.K.: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 183-217.

MIHCI Hakan (2005), “Kurumsal Yapı ve Kalkınma”, İktisadi Kalkınmada Sosyal, Kültürel ve
Siyasal Faktörlerin Rolü, Muhsin Kar ve Sami Taban (eds.) Bursa: Ekin Kitabevi, s. 53-88.

MIHCI Hakan (2002), “11 Eylül 2001: Tarihi Bir Dönüm Noktası mı?”, Bilim Adamlarından Savaşa
Karşı Yazılar, Ortak Kitap, İstanbul: Evrensel Basım Yayın, s. 79-82.

MIHCI Hakan (1999), “Öğretim Elemanları Örgütlü Mücadeleye Neden “Mesafeli” Bakar?”, Eğitim:
Ne İçin? Üniversite: Nasıl? YÖK: Nereye?, Ankara: Ütopya Yayınevi, s. 113-121.
Derlenen Kitaplar
YENİMAHALLELİ YAŞAR Gülbiye ve Hakan MIHCI (2013), 21. Yüzyılda Planlama, Ankara: Nika
Yayınevi.
 MIHCI Hakan (2011), İktisada Dokunmak, Ankara: Phoenix Yayınevi.


BİRLER Ömür, Simten COŞAR, Hakan MIHCI ve Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR (2011), 2000’li
Yıllarda Türkiye’de İktisat ve Siyaset Rüzgarları, Ankara: Efil Yayınevi.
Diğer Yayınlar
MIHCI Hakan (2013), “AKP Dönemi Türkiye Ekonomisinden Kesitler: Efsaneler ve Gerçekler”,
İktisat ve Toplum Dergisi, sayı. 38, s. 53-60.
 MIHCI Hakan (2013), “AKP Yolun Sonuna Geldi”, Birgün Gazetesi, 14 Kasım 2013,
http://birgun.net/haber/akp-yolun-sonuna-geldi-6840.html
 MIHCI Hakan (2013), “Gezi Direnişi Özgün mü Sıradan mı?”, Evrensel Gazetesi, 23 Temmuz 2013,


MIHCI Hakan (2013), “Sermaye Sınıfının Maksimum Program Taslağı Olarak Yeni Yök Yasa
Taslağı”, Redaksiyon, Ek, sayı. 1, s. 5-9.

MIHCI Hakan (2013), “Hacettepe Üniversitesi’nde Sindirme ve Teşvik”, BİANET, 2 Nisan 2013,
http://www.bianet.org/bianet/siyaset/145529-hacettepe-universitesi-nde-sindirme-ve-tesvik

MIHCI Hakan (2013), “50/d’li Profesörler”,
http://www.evrensel.net/news.php?id=49303

MIHCI Hakan (2013), “Yeni YÖK Yasa Taslağının Ekonomi Politiği”, İktisat ve Toplum Dergisi,
sayı. 27, s. 35-42.

MIHCI Hakan (2012), “UEK-TEK 2012’nin Ardından: Bir Gelenek Oluşuyor”, İktisat ve Toplum
Dergisi, sayı. 25, s. 87-93.

MIHCI Hakan (2012), “Kesintili ve Kademeli Eğitim Sistemi Neden Getirildi?”, Eleştirel Pedagoji,
cilt. 4, sayı. 21, s. 29-36.

MIHCI
Hakan
(2012),
“Neden
4+4+4?”
http://bianet.org/bianet/egitim/137299-neden-4-4-4

MIHCI Hakan (2012), “Resmi İdeolojinin Dönüşümü ve Araya Sıkışan Nesiller”, Sendika.org, 12
Şubat 2012, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=42878

MIHCI Hakan ve M. Tolga TANER (2011), “Yenilenen İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin
Değişmeyen Konumu”, İktisat ve Toplum Dergisi, sayı. 13, s. 66-71.

MIHCI Hakan (2011), “Üçüncü Binyılın İlk On Yılında Türkiye’deki Emekçilerin Durumu: Bir Raporun
Düşündürdükleri”, İktisat ve Toplum Dergisi, sayı. 11, s. 62-67.

MIHCI Hakan (2011), “Popülizm: Hemen Şimdi!”, İktisat ve Toplum Dergisi, sayı. 10, s. 50-54.

MIHCI Hakan (2011), “Vakıf Üniversitesinden Kâr Amaçlı Üniversite Şirketine: İstanbul Bilgi
Üniversitesi
Örneği”,
Birgün
Gazetesi,
27
Haziran
2011,
http://www.birgun.net/forum_index.php?news_code=1309183644&year=2011&month=06&day=27

MIHCI Hakan (2011), “İleri Gaz Demokrasisi”,
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=37870

MIHCI Hakan (2011), “Üniversitemizin de Bir Onur’u Var!”, Cumhuriyet Gazetesi, 30 Mayıs 2011,
http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=248386

MIHCI Hakan (2011), “Bir “Çaylağın” Genel Kurul Gözlemleri”, Sendika.org, 26 Mayıs 2011,
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=37562

MIHCI Hakan (2011), “Üniversitede Sendikal Mücadele ve Bilgi Üniversitesi Deneyimi”, Evrensel
Gazetesi, 17 Şubat 2011, http://www.evrensel.net/v2/haber.php?haber_id=82925

MIHCI Hakan (2011), “Yasaksız Üniversite: Bu Hasret Bizim!”, Cumhuriyet Gazetesi, 14 Ocak
2011, http://emedya.cumhuriyet.com.tr/?hn=208100

MIHCI Hakan (2010), “Referandum Sonrası Üniversitelerde Özgürlük ve Demokrasi: Kimler için?”,
Evrensel Gazetesi, 18 Ekim 2010.

MIHCI Hakan (2010), “Darbelerin Gölgesinde Bilim ve Üniversiteler”, Evrensel Kültür, sayı. 225,
Eylül 2010, s. 74-76.

MIHCI Hakan (2010), “Bir “Aşağı” Sınıf Unsuru Olarak Kamu Emekçileri”, Evrensel Gazetesi, 23
Ağustos 2010.

MIHCI Hakan (2010), “Ölü Doğmuş Açılımlar ve Referandum”, Radikal İki, 8 Ağustos 2010.
(Yazının biraz daha geniş bir versiyonu 15 Ağustos 2010 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde de
yayınlanmıştır.)

MIHCI Hakan (2010), “Üniversite Yönetimi ve Rektör Atamaları”, Evrensel Gazetesi, 20 Temmuz
2010.

MIHCI Hakan (2010), “AKP’nin Turnusol Kağıdı Olarak TEKEL”, Evrensel Gazetesi, 8 Nisan 2010.

MIHCI Hakan (2010), “A.B.B.A.Ş.”, soL Gazetesi, 22 Mart 2010.

MIHCI Hakan (2010), “İhsan Doğramacı’nın Mirası”, Evrensel Gazetesi, 2 Mart 2010.

MIHCI Hakan (2010), “TEKEL İşçileri ve Hacettepeli Öğrenciler Gururumuzdur!”, soL Gazetesi, 18
Şubat 2010.

MIHCI Hakan (2010), “İşçi Sınıfı ve Üretimden Gelen Gücün Kullanımı”, Cumhuriyet Gazetesi, 4
Şubat 2010.
Evrensel
18
Gazetesi,
BİANET,
Sendika.org,
30
8
Şubat
Mart
Haziran
2013,
2012,
2011,

MIHCI Hakan (2010), “TEKEL İşçileri Devranı Döndürüyor”, Cumhuriyet Gazetesi, 6 Ocak 2010.

MIHCI Hakan (2009), “Demokrasi Açılırken Parti Kapanır mı?”, Evrensel Gazetesi, 9 Aralık 2009.

MIHCI Hakan (2009), “25 Kasım 2009: Sermaye Sınıfı ve AKP’nin Panzehiri Emekçi Sınıfların
Birleşik Örgütlü Mücadelesidir!”, Evrensel Gazetesi, 3 Aralık 2009.

MIHCI Hakan (2009), “Elveda Asistanlık Kurumu, Elveda Akademik Özerklik!”, Cumhuriyet Bilim
Teknoloji, sayı 1146, 6 Mart 2009.

MIHCI Hakan (2009), “Sosyal Bilimler Fen Bilimlerine Denk Midir?”, Bilim ve Ütopya, sayı. 177, s.
65-69.

MIHCI Hakan (2008), “Türban Üniversitelerde Neleri Örtüyor, Neleri Açığa Çıkartıyor?”, Evrensel
Gazetesi, sayı. 2382, 24 Şubat 2008.

MIHCI Hakan (2008), “Neden Paralı Eğitime Karşıyız?”, Evrensel Gazetesi, sayı. 2371, 13 Şubat
2008.

MIHCI Hakan (2008), “Sosyal Güvenliğime de, Üniversiteme de, Asistanıma da Dokunma”, Radikal
İki, sayı. 588, 13 Ocak 2008.

MIHCI Hakan (2003) “Hiç Sıkılmadan, Göğsümüzü Gere Gere: Yankee Go Home!”, Evrensel
Gazetesi, sayı. 555, 2 Şubat 2003.

MIHCI Hakan (2002), “Yeni Liberal İdeoloji ve YÖK Tasarısı: “Ahlaksız Teklif”, Özgür Üniversite
Forumu, sayı. 17, s. 117-124.

MIHCI Hakan (2002), “Acil Eylem Planı ve YÖK: Kırk Katır mı, Kırk Satır mı?”, Evrensel Gazetesi,
sayı. 522, 29 Aralık 2002.

MIHCI Hakan (2002), “YÖK Tasarısı: Üniversiteler İşletme, Öğrenciler Müşteri, Eğitim Metadır”,
Evrensel Gazetesi, sayı. 211-213, 19-21 Şubat 2008.

MIHCI Hakan (2001), “Bilim İnsanları Üzerine Bazı Gözlemler”, Evrensel Kültür, sayı. 113, s. 4851.

MIHCI Hakan (1998), “Araştırma Görevliliği Asistanlığa Karşı”, ÖES Bülten, sayı. 32/33, s. 14-15.
PROJELER

Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması (TGYONA) projesine danışmanlık,
Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etüdleri Enstitüsü, Şubat 2005-Şubat 2006.

KÜÇÜKER Celal, KAYNAK Muhteşem, MIHCI Hakan ve diğerleri (2004), 6-9 Mayıs 2004
tarihlerinde İzmir’de Develet Planlama Teşkilatı Tarafından düzenlenen 4. Türkiye İktisat
Kongresi’ne sunulan “Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu Raporu” nun hazırlanmasına katkıda
bulunmak.

ALTUNTAŞ Mustafa, SOMEL A. Muhittin Cem, MIHCI Hakan ve diğerleri (2004), 1-5 Aralık 2004
tarihlerinde Ankara’da EĞİTİM-SEN Tarafından düzenlenen 4. Demokratik Eğitim Kurultay
(DEK)’ına “Akademisyen Yetiştirme ve Üniversite ve Akademisyenin Değişen Rolü Raporu” nun
hazırlanmasına katkıda bulunmak.
PROFESYONEL SEMİNERLER

“The Peripheralization Process of the Ottoman Empire in the 19th. Century”, Atina Üniversitesi,
İktisat Bölümüne sunulan Seminer, 12 Aralık 2005.

“Foreign Trade and Capital Flows in the Ottoman Empire During the 19th Century”, Atina
Üniversitesi, İktisat Bölümüne sunulan Seminer, 13 Aralık 2005.
ÜYE OLDUĞU KURUM ve DERNEKLER
World Economics Association (WEA)
Association for Social Economics (ASE)
Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK)
Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD)
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM-SEN)
Hacettepe Öğretim Elemanları Derneği (HÖDER)
Saint-Joseph Mezunlar Derneği
ÖDÜLLER
Avrupa Birliği’nin sağladığı Jean Monnet Bursu ile Kasım 1992- Ocak 1994 döneminde İngiltere’nin
Sussex Üniversitesi’nde bilimsel araştırma yapma olanağı.
Socrates/Erasmus Programı çerçevesinde öğretim üyesi değişimiyle 11-18 Aralık 2005 tarihleri
arasında Atina Üniversitesi’nde akademik çalışmalar yapmak ve seminerler vermek üzere 1 hafta
bulunma olanağı.
Socrates/Erasmus Programı çerçevesinde öğretim üyesi değişimiyle 7-13 Nisan 2007 tarihleri
arasında Portekiz Katolik Üniversitesi’nde ders vermek üzere 1 hafta bulunma olanağı.
DİĞER
Sonuçlandırılmış Tez Danışmanlıkları
Semiha Özlem ÇABUK: “TÜRKİYE DEMİRYOLLARI SEKTÖRÜ VE AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM
SÜRECİNDE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI” (Yüksek Lisans Tezi-2010)
M. Şükrü MOLLAVELİOĞLU: “SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMIN ÖLÇÜMÜ VE TÜRKİYE AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ” (Doktora Tezi-2009)
Esra SİNCER: “DÜNYA BANKASI’NIN KALKINMANIN İÇERİĞİNİ OLUŞTURAN KONULARA
YAKLAŞIMI” (Yüksek Lisans Tezi- 2009)
Umut KARA: “1980 SONRASI TÜRKİYE'DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI ÜCRET İLİŞKİSİ” (Yüksek
Lisans Tezi-2008)
Ayperi DOĞAN ERZURUMLUOĞLU: “GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KALKINMASINDA
ŞARAP SEKTÖRÜNÜN YERİ” (Yüksek Lisans Tezi-2006)
Devrim KARAMAN: “KÜÇÜK ADA EKONOMİLERİ VE KUZEY KIBRIS” (Yüksek Lisans Tezi-2005)
Soyelma (CHOBOEVA) NORZHIMOYEVA: “TÜRK-RUS EKONOMİK İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE
DOĞAL GAZ TİCARETİ” (Yüksek Lisans Tezi-2004)
Özgür ORBAY: “KALKINMANIN DIŞ FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK “DIŞ BORÇ SORUNU””
(Yüksek Lisans Tezi-2004)
Dergi Yayın Kurulu Üyeliği
Journal of Development and Agricultural Economics (JDAE)
Ekonomik Yaklaşım
İktisat ve Toplum Dergisi
Dergi Hakemliği

International Journal of Productivity and Performance Management

Journal of Environmental Assessment Policy and Management (JEAPM)

Journal of Development and Agricultural Economics (JDAE)

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

African Journal of Agricultural Research

Nüfus Bilim Dergisi

Ekonomik Yaklaşım

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Mülkiye Dergisi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Eğitim Bilim Toplum Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği:
th.
Association of Environmental and Resource Economists tarafından düzenlenen 5
World
Congress of Environmental and Resource Economists, 28 Haziran-2 Temmuz 2014, İstanbul,
Türkiye.
.
 TSBD (Türk Sosyal Bilimler Derneği) tarafından düzenlenen 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,
4-6 Aralık 2013, Ankara, Türkiye.


Hacettepe Üniversitesi, İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen Marx, Marksizmler ve
Özgürlük Konferansı, 8-9 Kasım 2012, Ankara, Türkiye.

TEK (Türkiye Ekonomi Kurumu) tarafından düzenlenen UEK-TEK (Uluslararası Ekonomi
Konferansı-Türkiye Ekonomi Kurumu) 2012, “Borç Dinamikleri, Finansal İstikrarsızlık ve Büyük
Durgunluk”, 1-3 Kasım 2012, İzmir, Türkiye.

TSBD (Türk Sosyal Bilimler Derneği) tarafından düzenlenen 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,
14-16 Aralık 2011, Ankara, Türkiye.

IIPPE (International Initiative for Promoting Political Economy) ve TSBD (Türk Sosyal Bilimler
nd
Derneği) tarafından düzenlenen 2
International Conference in Political Economy:
“Neoliberalism and the Crises of Economic Science”, 20-22 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye.

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü tarafından düzenlenen 2. Ulusal İktisat Sempozyumu, 2-3
Aralık 2010, Ankara, Türkiye.

TSBD (Türk Sosyal Bilimler Derneği) tarafından düzenlenen 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,
9-11 Aralık 2009, Ankara, Türkiye.
Alınan Atıflar:

SSCI ve SCI Dergilerde: 19

Diğer Uluslararası Dergilerde: 17

Uluslararası Kitaplarda: 15

Diğer Uluslararası Çalışmalarda: 31
Download

Hakan MIHCI, Prof. Dr., Bölüm Başkanı