Tarih: 18.02.2015
Akaryakıt Tankerleri Görsel Standartları
Akaryakıt tankerleri görsel
standartları logosuz, düz kullanım
olarak değiştirilmiştir. Yeni satın
alınacak veya eski görünümlü/
yenilenecek tankerlerin dorseleri
görseldeki gibi düz beyaz olacak
şekilde kullanılmalıdır.
Tankerlerinizin terminal girişlerinde
ve diğer tüm alanlarda her zaman
temiz ve boyalı olması, boyama
sonrasında ADR Yönetmeliği’ne
ait kriterlere uyulması önem
taşımaktadır.
Aşağıda bu kriterleri bulabilirsiniz.
Terminal girişlerinde kontrol edilen ADR kriterleri
• Akü devre kesici ana şalteri
• Akü muhafazası
• Topraklama laması ve maşası
• Egzoz konumu ve alev tutucu
• Tanker üst havuzunda cisim, ürün birikintisi veya pislik olmaması
• Menhol kapakları üzerinde nefeslik veya PV ventil bulunması
• Tanker üstü tahliye sistemi
• Yangın söndürücüler (ABC SINIFI; 1 adet 2 kg sürücü kabininde ve 2 adet 6 kg veya 1 adet 12 kg kuru toz)
• Araçta hasar, darbe ve sızıntı olmaması
• Takoz
• Tehlike ikaz levhası - turuncu plaka üzerine UN numaralarının yazılmış olması
• Tehlikeli madde işaretleri - 3 cephede de yazılı olması
• Menhol kapaklarının sızdırmaması, vida ve somunların kaynaklı olması
• Alüminyum süzdürme kabı
• Reflektör üçgeni
• İlkyardım seti ve göz durulama sıvısı
• Yakıt döküntüsü seti - kürek, kanalizasyon örtüsü ve toplama kabı
• Portatif aydınlatma gereçleri
Bilgilerinize sunar, konuyla ilgili desteğinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
OMV Petrol Ofisi A.Ş.
Download

Untitled - Petrol Ofisi