E-BÜLTEN
Sayı 17
Temmuz Ağustos
2014
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
GİRİŞ
FMO’DAN HABERLER
İÇİNDEKİLER
EĞİTİM FAALİYETLERİ
YENİ ÜYELERİMİZ
TMMOB’DEN HABERLER
İLETİŞİM
Mithatpaşa Cad.,
No:44/16
Kızılay/ANKARA
Tel:0 312 431 5542,
Fax:0 312 435 75 44,
[email protected],
http://www.fmo.org.tr
SAYFA NO 1
1
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
Değerli arkadaşlar,
İki ayda bir çıkartmaya gayret ettiğimiz ve odamızın faaliyetlerini
anlatmaya çalıştığımız FMO e_Bülten’in bu sayısında tatil
dönemine gelmiş olmamız nedeniyle fazla içerik bulunmamaktadır.
GİRİŞ
- 2011 yılında İzmir –Dikili’de birincisini yaptığımız öğrenci yaz
kampının ikincisini bu yıl 31 Ağustos – 7 Eylül tarihlerinde yapmaya
Yönetim Kurulu olarak karar verildi. Etkinlik koordinasyonu
Yönetim Kurulu sayman üyesi Sn. Sinan Özgür ve Sn. Nurhak
TATAR’ın yapması uygun bulundu. Şu anda İstanbul Şubemizin de
katkılarıyla kamp devam etmektedir.
- 2008 yılından beri odamız TAEK ile yapmış olduğu işbirliği
çerçevesinde farklı alanlarda radyasyonla çalışanlara yönelik
Radyasyondan Korunma kursları düzenlemekteydi.
2013 yılında TAEK tarafından Radyasyondan Korunmayla ilgili
olarak çıkartılan usul ve esaslar çerçevesinde, odamız tekrar
müracaatını yapmış ve 2013 Ekim ayında Onaylı Kuruluş olarak
kursları vermeye başlamıştır. 2 ve 22 Temmuz 2014 de usul ve
esaslar TAEK tarafından yeniden revize edilerek bu kursları ancak
profesyonel kuruluşların verilebileceği duruma getirilmiştir.
Üyelerinin gönüllülük esası çerçevesinde ve ülkemizin
radyasyondan korunma kültürünün yerleşmesine katkı koyma
adına Odamız tarafından yıllardır yürütülen bu faaliyet, gerekli
düzenlemeler yapılmadığı taktirde Aralık 2014’den sonra
sürdürmemiz mümkün gözükmemektedir. Bu konuyla ilgili
görüşlerimizi Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bir yazı ile iletmiş
bulunmaktayız.
FMO Yönetim Kurulu
SAYFA NO 2
2
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
TMMOB ÇALIŞMA GRUPLARI
41. Dönem TMMOB Yönetim Kurulunun oluşturduğu
çalışma gruplarına Odamız tarafından isimler bildirildi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu: Selim ARUN, Nurhak
TATAR
Bilirkişilik Çalışma Grubu: Casim AĞCA, Abdullah ZARARSIZ
Enerji Çalışma Grubu: Veda DUMAN, Abdullah ZARARSIZ
Kadın Çalışma Grubu: Sema Pir, Hikmet Durukanoğlu
Mali İşler Uygulama Esasları Çalışma Grubu: Sinan ÖZGÜR, Alper
Nazmi YÜKSEL
.
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Asgari Ücret Komisyonu: Casim
AĞCA, Sinan ÖZGÜR
Kamuda Çalışan Müh. Mimar, Şehir Pl. Özlük Hakları Komisyonu:
Alper Nazmi YÜKSEL, Casim AĞCA
Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu: Ömer
ÖZGÜL
Mesleki Denetim Uygulamaları Çalışma Grubu: Casim AĞCA, Abdullah
ZARARSIZ
Mühendislik Unvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu: Nurhak
TATAR, Alper Nazmi YÜKSEL.
Staj Yasası Çalışma Grubu: Casim AĞCA, Sinan ÖZGÜR
Mesleki Etik Sorunları İzleme Çalışma Grubu: Abdullah ZARARSIZ,
Çetin Süreyya TEKİN
Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu: Murat ACAR
Bu komisyonlarda görev almak isteyen başka üyelerimiz var ise isimlerini
Odamız Genel merkezine bildirebilirler.
SAYFA NO 3
3
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
EĞİTİM
EĞİTİM ÇALIŞMALARI:
Odamız, değişik zamanlarda mesleğimizin uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak
üyelerini bilgilendirmek ve mezuniyet sonrası ilgili alanlarında bilgi
tazelemek adına seminerler ve kurslar düzenlemektedir. Bu kapsamda
dönem içerisinde kurslar düzenlenmiş ve yılın ikinci yarısı için programlar
yapılmıştır.
Önümüzdeki aylarda, Radyasyondan korunma, gürültüyle ilgili olarak A1,
A2, B1, B2, C1 ve C2 tip sertifika, Optik sistemler tasarımı, Fotovoltaik
Enerji Sistemleri, …gibi kurslar gerçekleştirilecektir.
Bu kurslar ile ilgili ayrıntılı bilgilere odamız WEB sayfasından ulaşılabilinir.
1. EURK Kursu
Odamız tarafından 16 -19 Ağustos 2014 tarihleri arasında,
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde
“Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyondan Korunma”
kursu 19 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kursa
katılanlara Odamız tarafından katılım belgesi verildi. TAEK
tarafından
belirlenen
tarihlerde
(http://www.taek.gov.tr/egitim-arastirma/kurs-ve-sinavprogrami/1128-radyasyondan-korunma-sinavtakvimi.html) sınav yapılarak, başarılı olanlar sertifika
verilecektir.
2. Fotovoltaik Enerji Sistemleri Temel Eğitimi
Odamız, Fotovoltaik Enerji Komisyonu tarafından 17 -19 Ekim 2014
(Cuma, Cumartesi, Pazar) tarihinde Odamız Genel Merkezi Mustafa
Gülenç Salonunda teorik, Hasanoğlan – Ankara’da ki yerleşkede bulunan
odamıza ait 1.2 kW gücündeki santralde uygulamalı «Fotovoltaik Enerji
Sistemleri Temel Eğitimi!» kursu düzenleyecektir. Kurs sonunda yapılacak
olan sınavda başarılı olanlara “Sertifika” diğer katılımcılara ise “Katılım
Belgesi” verilecektir.
SAYFA NO 4
4
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
EĞİTİM
3. Öğrencilerimize yönelik yapılacak etkinlikler
Bilindiği üzere odamızın ana yönetmeliği kapsamında Fizik, Nükleer Enerji
ve Matematik mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz, Öğrenci
üye olarak kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Bu üyelerimizin yapılan etkinliklerde
öncelikli olarak katılmaları sağlanmaktadır.
Önümüzdeki günlerde öğrencilerimize dönük etkinlikler
gerçekleştirilecektir. Bunların bazıları;
- Meslek alanlarıyla ilgili bilgilendirme seminerleri
- Konusunda uzman meslektaşlarımızla söyleşiler
- TS ISO EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının
Akreditasyonu
- TS ISO EN 17025 Standardına göre Ölçüm Belirsizliği
- Optik ve Optik Sistemler Tasarımı (son sınav öğrencilerine)
- Fotovoltaik Enerji Sistemleri Temel Eğitimi (son sınıf öğrencilerine)
4. Optik ve Optik Sistemler Tasarımı
Daha önce iki kez tekrarlanan bu etkinliğimiz 11, 18,25 Ekim ve 1 Kasım
2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Son sınıf öğrencilerimizin de
katılabileceklerdir.
SAYFA NO 5
5
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE PV KURSU
5. Fotovoltaik Enerji Sistemleri Temel Eğitimi
Odamız, Fotovoltaik Enerji Komisyonu tarafından 27-28 Eylül 2014
(Cumartesi, Pazar) tarihinde Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü Seminer Salonunda “Fotovoltaik Enerji Sistemleri Temel
Eğitimi” kursu düzenleyecektir. Kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı
olanlara “Sertifika” diğer katılımcılara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.
Detaylı bilgi için;
http://www.fmo.org.tr/haberler/fotovoltaik-enerji-sistemleri-temel-egitimi/
SAYFA NO 6
6
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
Atama
Odamız Nükleer Teknolojiler Komisyonu Başkanı Sayın
Doç.Dr. Şule Ergün Hacettepe Üniversitesi Nükleer Sistemler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 18 Temmuz
2014 itibariyle atanmıştır. Yeni görevinde kendisine başarılar
diliyoruz.
HABERLER
Kitap
Prof. Dr. Güneş TANIR, Doç. Dr. Mustafa Hicabi BÖLÜKDEMİR
ve Yrd. Doç. Dr. Kemal KOÇ’un çeviri editörlüğünü yaptığı ve
değişik üniversitelerden yirmi dört öğretim üyesinin Türkçeye
çevirdiği ” Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği”
PALME Yayıncılık tarafından basıldı.
Ülkemizde radyasyondan korunma kültürünün gelişmesine
katkı koyacağı inancımızla, emeği geçen tüm değerli
hocalarımıza kutlarız.
SAYFA NO 7
7
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
- Odamızın ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu
protokol çerçevesinde « Çevresel Gürültünün Kontrolü ve
Yönetimi yönetmeliği kapsamında alınması zorunlu olan; A1, B1,
B2, C1 ve C2 tip sertifika programlarını hem Genel Merkezde hem
de İstanbul Şubede gerçekleştirmektedir. Kurslar ile ilgili ayrıntılı
bilgiye www.fmo.org.tr den ulaşılabilinir.
DUYURULAR
- Odamız, TAEK tarafından Onaylı Kuruluş olarak radyasyon ile
çalışanlara yönelik Radyasyondan Korunma kursları
düzenlemektedir.
- 16-19 Mayıs 2015 tarihleri arasında 'da Trabzon’da XV. Medikal
Fizik Kongre'sini düzenlenecektir. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Dr. Abdullah ZARARSIZ’ın da Kongrenib Bilim Kurulunda yer
almıştır. Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
www.medikalfizik2015.org
SAYFA NO 8
8
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
Sicil
Okul
Bölüm
Hacettepe
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Gaziantep
Matematik
Üniversitesi
Mühendisliği
Hacettepe
Fizik
Memiş
Üniversitesi
Mühendisliği
2113 İbrahim Efdal
İstanbul Teknik
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
No
2110
YENİ ÜYELERİMİZ
2111
Adı Soyadı
Dinçer Düğer
Uğur karanfil
2112 Mustafa Cüneyt
Çanlıoğlu
YENİ ÜYELERİMİZE MESLEK HAYATLARINDA
BAŞARILAR DİLERİZ.
SAYFA NO 9
9
TMMOB’DEN HABERLER
Sayı: 17 * Temmuz-Ağustos*2014
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’ne kayıt için başvurular
alınmaya başladı. 1 aylık oda katkı payı 350 TL olan Öğrenci
Evinde konaklama için
başvurular http://ogrencievi.tmmob.org.tr/form/basvuru adresin
den yapılabilecek.
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde üniversitelerin
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya
da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi
mühendis, mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim gören
çocukları konaklayabilecek. Öğrenci evinde 2 kişilik odalarda kişi
başı 1 aylık oda katkı payı 350 TL olarak belirlendi.
Yalnızca internet üzerinden yapılabilecek başvurular
değerlendirilerek başvuru sahiplerine bilgi verilecek
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik
Haberleri"nin Mayıs-Haziran 2014
dönemini içeren 156`ıncı sayısı çıktı.
İÇİNDEKİLER
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu
Yapıldı
TMMOB 43. Olağan Genel Kurul
Sonuç Bildirisi
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulunda
Kabul Edilen Kararlar
TMMOB 43. Dönem Yönetim Kurulu
Görev Dağılımı Yaptı
TMMOB 43. Dönem Çalışma
Programı
Yüreğimiz Soma’da Öfkemiz Sokakta
İKK’lardan TMMOB Güncesi
SAYFA NO 10
10
Sayı: 17 * Temmuz - Ağustos*2014
FMO e-bülten ile ilgili [email protected] adresine e-posta
gönderebilir, fikirlerinizi iletebilirsiniz.
BİZE ULAŞIN
GENEL MERKEZ
Dr. Abdullah ZARARSIZ
Y.K. Başkanı
[email protected]
İSTANBUL ŞUBE
Berkin Malkoç
Şube Y.K.Başkanı
[email protected] g.tr
ADANA İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE
İl Temsilcisi
[email protected]
GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Necmettin YAZICI
İl Temsilcisi
[email protected]
SAYFA NO 11
11
Download

İndir