AÇIKHAVA REKLAMCILARI DERNEĞİ DÜNDEN BUGÜNE USTALARIMIZ KİTABI
BASKIYA HAZIRLANIYOR
Tabela ve baskı sektörü tarihine ışık tutacak, ARED Sektörde İz Bırakanlar kitabı bu yıl
yayınlanıyor.
ARED, açıkhava reklam sektörünün tarihine sahip çıkmak ve mesleğin ve sektörde iz
bırakan ustaların saygınlığını yeni kuşaklara taşımak amacıyla ustalara saygı törenleri
düzenlemektedir. 2011 yılından bu yana ARED’in toplantı ve seminerler düzenlediği
illerdeki ustalara, düzenlenen törenlerde onur belgeleri takdim edildi. Projenin komite
üyelerince belirlediği kriterlere göre “ARED Dünden Bugüne Ustalarımız Tespit Kayıt
Formu” oluşturuldu. Bu form, ARED bültenlerinde ve web sitesinde yayınlanarak katılım
talep edildi. İllerde bu kriterleri taşıyan ustalara ulaşılarak form dolduruldu, form ekinde
sektörel özgeçmişleri ve fotoğrafları toplanarak ARED Merkez Ofisi’nde bir arşiv
oluşturuldu.
ARED’in ilk olarak 2011 yılında İzmir’de başlattığı ustalara saygı törenleri, bugüne kadar
15 farklı ilde gerçekleşerek 174 tabela ve baskı ustasına ulaşıldı. ARED’in bundan sonraki
hedefi, merkez ofisinde toplanan arşivi, “ARED Dünden Bugüne Ustalarımız” adlı kitap
haline getirerek sektörün kütüphanesine kazandırmak.
ARED’in tüm çabalarına rağmen bazı ustaların yalnızca isimlerine ulaşıldı, birçok ustaya
da ulaşılamadığına inanılıyor. Bir yandan kitabın tasarım çalışmalarına başlayan ARED
diğer taraftan da ulaşılamamış ustalar için sektörün desteğini talep ediyor.
ARED web sitesinde yayınlanan “Dünden Bugüne Ustalarımız Tespit Kayıt Formu”nu
çevrenizde 60 yaşını aşmış tabela ve baskı ustalarının, hayatta olmayanların ise
yakınlarının eksiksiz doldurmaları ve ekleriyle ARED Merkez Ofisi’ne ulaştırılması için
desteğinizi bekliyoruz.
AÇIKHAVA REKLAMCILARI DERNEĞİ
“DÜNDEN BUGÜNE USTALARIMIZ”
TESPİT KAYIT FORMU
Adınız ve Soyadınız
Firma Adı ve Adresi
Mesleğe Başlama Tarihiniz
Firma Kuruluş Tarihiniz
İletişim Bilgileri (e-mail, telefon, faks)
Özgeçmiş (ekli olarak verilecektir)
Formun gönderileceği iletişim bilgileri
ARED Açıkhava Reklamcıları Derneği
Pınar YILMAZ
Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sk. No:35
Esentepe 34394 Şişli İSTANBUL
Tel : 0212 212 41 16 – 0533 205 81 13
Faks : 0212 212 41 07
E-mail : [email protected]
Ekler :
1) Özgeçmiş
İşe başlama hikayesi, çıraklık ve ustalık evrelerinde neler yaptığı ve bu döneme ait
çalışırken çekilmiş fotoğraf varsa birkaç tanesi taranıp gönderilmelidir. Meslek hayatında
yaptığı önemli işler, projelerden bahsedilmeli varsa yetiştirdiği veya beraber çalıştığı
arkadaşlardan bahsetmeli, o günün çalışma şartları yazılmalıdır.
2) 2 adet yakından çekilmiş vesikalık fotoğraf konulmalıdır. Yoksa mevcut fotoğraf
makinesi ile çekilerek eklenmelidir.
Tarih / İmza
Download

Ustalarimizi Tespit Kayit Formu