CV
Adı Soyadı
: BERRİN KALSIN
Doğum tarihi :1979
Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
SİNEMA-TV
(İNGİLİZCE)
BEYKENT
ÜNİVERSİTESİ
1997-2001
Yükseklisans
SİNEMA-TV
BEYKENT
ÜNİVERSİTESİ
2003-2005
Doktora
GAZETECİLİK
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
2010-2014
Tezler:
Yükseklisans Tezi: Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik ve Yılmaz Güney
Sineması, Danışman: Doç. Burak Buyan
Doktora Tezi: Sinematek Derneği Yayın Organı ‘Yeni Sinema’ Dergisi Bağlamında
Ulusal Sinema Tartışmaları, Danışman: Prof. Dr. Murat Özgen
Akademik Unvanlar:
Beykent Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Radyo-Tv Program Sorumlusu, Öğr.
Görevlisi 2003-2005.
Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü Araştırma Görevlisi,
2012.
Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü Yrd. Doç. Dr., 2014.
1
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A1. Kalsın, B. “İsmail Gaspıralı ve Tercüman Gazetesi”, Uluslararası Hakemli İletişim
ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı:2, 2014.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan
bildiriler
B1. Kalsın, B. “Time Dergisi ve Dergiye Kapak olan Türk Siyasilerinin Haber
İçeriklerinin
Karşılaştırılması”,
International
Symposium
on
Language
and
Communication, İzmir, 2012.
B2. Kalsın, B., Demir M. “From the Photo Novel in Printed Journalism to the Video
Journalism in Digital Age”, International Conference on Contemporary Photography,
İstanbul, 2013.
B3. Kalsın, B., Demir M. “Yabancı Dil Öğrenmede Bilgisayar Oyunları ile İletişimsel
Akıcılığın Gelişmesi”, 2. International Symposium on Language and
Communication,İzmir,2013.
B4. Kalsın, B., “Gazetecilik Etik İlkelerinde Kadına Yönelik Şiddet Haberleri”, I.
Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, 12-14 Mayıs, Kocaeli,
2014.
C. Yazılan Ulusal-Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
C1. Kalsın, B. “Türkiye’de Sinema ve Sinema Dergiciliğinin Gelişimi”, Dergicilik
Üzerine, Ed. Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Koyu Kitap, 2013, s.167.
C2. Kalsın, B. “Dijital Teknoloji ve Gazetecilik: Demokrasiye Etkileri”, John Vernon
Pavlik. Çeviri makale, Yeni Medya Üzerine, Ed. Yrd. Doç. Dr. Müge Demir, Literatürk
Yayınları, Konya, 2013, s.83.
D. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
2
F. Diğer Yayınlar
F1. Kalsın, B. “Üçüncü Sinema ve Yılmaz Güney: Duvar”, Sinematek Derneği Dergisi,
Sayı 12, Nisan, 2013, s.52.
F2. Kalsın. B, Demir M., “Gazetecilik ve Yeni Medya”, John Vernon Pavlik. Çeviri
Kitap, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2013.
G. Projeler:
G1. “İntihara Teşebbüs”, 2001, Yönetmen, 8 dak. kısa metrajlı film, 1. Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kısa Metraj Film Günleri Gösterimi
H. Bilimsel kuruluşlara Üyelikler
UHİVE- Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Hakem Kurulu
Üyeliği
NECS-European Network for Cinema and Media Studies
SCMS-Society for Cinema and Media Studies
TSBD-Türk Sosyal Bilimler Derneği
3
Download

Yrd. Doç. Dr. Berrin KALSIN