ÇAĞRI İNCEOĞLU
Yaşar University
Faculty of Communications
Dept. of Cinema and Television
Üniversite Cad. No:35-37, Bornova
IZMIR- TURKEY
Tel:
+90 232 411 52 30
Fax:
+90 232 411 50 20
[email protected]
Year of Birth: 1975
Gender: Male
Education
PhD in Radio, Television and Cinema
Marmara University Institute of Social Sciences (Turkey)
Thesis: Modernization and Turkish Cinema: A historical and
Sociological Investigation
2001-2007
MA in Social and Political Thought
Department of Sociology, The University of Warwick (UK)
Dissertation: Intellectuals and Modernization- The Case of Turkey
2004-2005
MA in Master of Arts Management
Yeditepe University Institute of Soc. Sciences (Turkey)
Thesis: Cinematheques as Cultural Institutions
1999- 2001
BA in Cinema and Television
Anadolu University Faculty of Communication Sciences (Turkey)
1993- 1998
Experience
Deputy Dean
Yaşar University Faculty of Communications
2010 -
Department Chair
Yaşar University Department of Cinema and Television
2008 - 2009
Assistant Professor,
Yaşar University Department of Cinema and Television
2008 –
Lecturer,
Yaşar University Department of Cinema and Television
2007 - 2008
Instructor, History of Film
Yeditepe University Department of Radio, TV and Cinema
2003 - 2004
Research Assistant
Yeditepe University, School of Communications
2001 - 2004
Assistant
University of Kocaeli, Faculty of Communications (Turkey)
2000-2001
Organisation Committee Member
5th International 1001 Documentaries Film Festival (Istanbul)
2000
Assistant Cameraman
VTR Research- Production- Direction (Turkey)
1999-2000
Assistant Producer
TRT-Turkish Radio and Television Co.
1996
Member
Association of Documentary Filmmakers in Turkey
1998
Volunteer
Coventry Refugee Centre, Housing Dept.(UK)
2005
Assistant
National Gifted and Talented Youth (NAGTY) Summer School
The University of Warwick (UK)
2005
Publications and Conference Papers
İnceoğlu, Ç. (2014, forthcoming). “Türkiye’de Akademik Sinema Yazının On Yılı (20022011): Bibliyometrik Bir Analiz”. Selçuk İletişim Dergisi (issue 21).
İnceoğlu, Ç. (2014, forthcoming). “Hope and Hopelessness: Turkey’s New Cinema”. 6th
Global Conference: Hope, 14-16 March 2014, Prague.
İnceoğlu, Ç. (2013). “Resistance and Freedom in Filmmaking Practices and Narrative:
Turkey’s New Cinema”. Ege University 14th Cultural Studies Symposium, “Confinement,
Resistance, Freedom”, International Symposium, 8-10 May 2013, İzmir.
İnceoğlu, Ç. (2012). “Proje Döngüsü Yönetimi”. In H. Toker (Ed.), Proje Kültürü. İzmir:
Yaşar Üniversitesi Yayınları.
İnceoğlu, Ç. (2011). “Modernleşme ve Türk Sineması: 1914-1952”. S. Kırel (Ed.). Türk ve
Dünya Sineması Üzerine Sentezler. İstanbul: Parşömen Yayıncılık. pp. 31-54
İnceoğlu, Ç. (2010). “Bir Dağ Masalı’nda Muhafazakar Modernleşme”, Marmara İletişim
Dergisi, No. 17, pp. 93-112.
İnceoğlu, Ç. (2010). “Başka Bir Dünya’yı Görüntülemek”. Eğitim ve Gençlik, Ulusal Ajans
Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı. No.13, pp. 26-27.
İnceoğlu, M. Ç. (2008). “Görsel-İşitsel Arşivcilik, Kültür Mirası ve Film Arşivleri”. Journal of
Yaşar University (e-journal). No. 11, Vol.3,
İnceoğlu, M. Ç. (2008). “Arendt’s Critique of the Nation-State in The Origins of
Totalitarianism”. Journal of Yaşar University (e-journal).
No. 10, Vol.3,
İnceoğlu, M. Ç. (2004). ‘Sinemateği Yeniden Düşünmek’ (Rethinking Cinematheque),
Ozcan, E. (Ed.) Turk Film Arastirmalarinda Yeni Yonelimler 4. Istanbul: Bağlam.
Audiovisual Works
Director
“IPUP - Intensive Programme for Underwater Photography” project video 2009
Assistant Cameraman
Turkey on the World Heritage List- a Film for UNESCO
2000
Assistant Cameraman
Child Labour in Turkey – a film for UNICEF
2000
Assistant Cameraman
40 Years of Arçelik Company: An Oral History Project
2000
‘The Door’ – short film (director / cameraman / editor)
1999
‘Yusuf, the Master of Alinca’ –Documentary
(director /cameraman / editor)
1998
‘A Moody Young Man’ –Documentary (director/ cameraman)
1997
Projects
Project Coordinator
“IPUP- Intensive Programme for Underwater Photography” (27 June – 11 July 2009) under
the European Commission LLP/ Erasmus, Intensive Programmes 2008.
Awards
“Best Practice” (2009).by Tukish National Agency for IPUP-Intensive Programme for
Underwater Photography European Commission, LLP/ Erasmus, Intensive Programmes
2008.
Other
İnceoğlu, Ç. (2013). (Panelist / Speaker). “Balkanların Işık Ressamları: Manaki
Kardeşler”. 50. Antalya Altın Portakal International Film Festival, 7th October 2013,
Antalya, Turkey.
İnceoğlu, Ç. (2013). (Visiting Fellow). “Cinema in Turkey”. 18th-25th March2013,
University College Artevelde, Gent – Belgium.
İnceoğlu, Ç. (2011). (Visiting Fellow). “An Overview of Fantastic Cinema in Turkey and a
Distinctive Subgenre: Historical Fantasies as Turkish Super Hero Films” (Lectures) May
2011, DAI (Department of Image Arts), ESMAE, Instituto Politécnico do Porto, Portugal.
İnceoğlu, Ç. (2011). (Visiting Fellow). “Cinema and Modernization Movement in Turkey”
(Lectures), May 2011, DAI (Department of Image Arts), ESMAE, Instituto Politécnico do
Porto, Portugal.
İnceoğlu, M. Ç. (2011). “Notes on recording audio-video and the usage of these records
in oral history works”. (Lecture), Selçuk Belediyesi Kent Belleği Arşivi Projesi için Sözlü
Tarih Atölye Çalışması, 11.02.2011, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
İnceoğlu, M. Ç. (2011). “Audiovisual Archiving and Cultural Heritage”. (Lecture), Selçuk
Belediyesi Kent Belleği Arşivi Projesi için Sözlü Tarih Atölye Çalışması, 11.02.2011,
Yaşar Üniversitesi, İzmir.
İnceoğlu, Ç. (2010). “IPUP-Intensive Programme for Underwater Photography”
(Lecture), Best Practice Presentation. Erasmus Thematic Meeting: Intensive
Programme, 15-16 October 2010, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
Member
NECS – European Network for Cinema and Media Studies
2013 -
Member
Yasar University Laboratory and Studio Development Committee
2012 -
Member
Yasar University Faculty of Communication Commitee
2009 -
Member
Yasar University Education Committee
2008 – 2010
LANGUAGE SKILLS
Mother tongue : Turkish
Other language: English
Understanding
Listening
C1
Speaking
Reading
C2
Spoken interaction
C1
Writing
Spoken production
C2
C2
Download

ÇAĞRI İNCEOĞLU Yaşar University Faculty of Communications