T.C. Ekonomi Bakanlığı URGE ve Turquality® programları 19 Mart 2014, ESİAD kimiz? ne yaparız? A.  Stratejik YöneMm Danışmanlığı (Kobi’den Çok-­‐Uluslu’ya) – 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Strateji ve Performans YöneMmi, İnovasyon YöneMmi (IMP3rove Academy), Marka GelişMrme ve Yaygınlaş]rma, Kurumsallaşma, Örgütsel Yeniden Yapılanma ve Değişim YöneMmi, Değer ve Tedarik Zinciri YöneMmi, Birleşme ve Devralmalar, B.  Bölgesel Kalkınma Ajansları, STK’lar ve İşbirliği kuruluşları için Sektörel ve Bölgesel GelişMrme projeleri, Küme PoliMkası ve Araçları gelişMrme ve uygulamaları –(T.C. Ekonomi Bakanlığı KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi • Proje Baş Uzmanı ) C.  Birleşmiş Milletler Kalkınma programları tasarım ve uygulamaları (ITC ve UNIDO Kuveyt, Montenegro KOBİ İhracat kapasitesi gelişMrme projeleri) 2 değerlendirme ve gelişMrme başlıkları 1.  Stratejik planlama ve kurumsal performans yöneMmi 2.  Finansal performans 3.  Tedarik zinciri yöneMmi 4.  Marka yöneMmi, marka gücü 5.  Marka performansı 6.  Ürün tasarım, araş]rma ve gelişMrme 7.  Pazarlama, müşteri ve Mcaret yöneMmi 8.  Kurumsal yöneMm 9.  İnsan kaynakları yöneMmi 10. Bilgi sistemleri öz değerlendirme ve hedefleme ? yapılacak ilk değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak “Gelişme–İyileş;rme ” ih;yaçları stratejik yöneMm haritası ana belirleyicilerin oluşturulması & iş modeli inovasyonu Örnek firma- Tüketici Merkezli FMCG İş Modeli
Key Partnerships Key AcMviMes tüketiciyi
keşfet!
yeni bayi
bul/yarat!
lojistik
partner!
üretici
ortaklar!
fikir ortaklarıco-creator
müşterilerfanlar!
açık
inovasyon!
yenilik iş
ortakları!
Value ProposiMons bayiye
kazandıracak
marj yapısı
sağla!
iş modelini
güncelle!
tüketiciyi
fethet!
tedarikçiler!
tüketiciyi
memnun
edecek ürünler
geliştir!
kanal
hizmetini
mükemmelle
ştir!
Key Resources kazanmaya
odaklı
kültür!
yenilikçi
insan
kaynağı!
Bayinin diğer
işlere göre
daha fazla
kazanç
sağlaması!
müşterinin
aynası!
B2C
B2B
ilişkileri
ilişkileri yönetimi!
yönetimi!
Customer RelaMonships basit ve net
ifade!
Customer Segments arzular!
kişisel ilişki!
ihtiyaçlar!
istekler!
memnun ve
Prestijli
yatırım
yapmış!
güven!
Push!
biliyor,
anlıyorum!
senin için
tasarlandı!
kanal
performans
ını yönet!
yeni
süreklilik!
Pull!
Kurumsal
kanalları
fethet!
sosyal
şirket!
etkileşim!
Channels mükemmel
uygulama
için liderlik!
Kurumsal
Kanal!
Bayiler!
fonksiyonel
ve duygusal
fayda!
değerler!
duygusal
faydalar!
dertler,
tasalar,kaygıl
ar,endişeler,
mutsuzlıuklar!
fonksiyone
faydalar!
nitelikler!
kazanç
beklentileri!
444!
www!
takım
çalışması!
tüketim
anları!
özel
fırsatlar!
sosyal
medya!
Cost Structure apps!
tüketiciye
dokunacağı
mız yerler!
Revenue Streams Bayi ciroları!
CAPEX!
COGS!
OPEX!
şaşırtıcı
olanlar!
Kurumsal
Kanal
ciroları!
Algılanan
değer arışı> fiyat!
FX!
yeni
tüketici
hacmi!
daha sık
tüketim!
www ve 444
ciroları!
mutlu anlar!
kurum strateji haritası örnek Uzun Vadeli Hissedar Değeri Finansal Bilançoyu iyileş;r F3 Maliyet Yapısını Varlık/Kaynak Kullanımını ArHrmak İyileş;rmek Nakit akışını İyileş;rmek Müşteri Gelir Fırsatlarını Genişletmek F4 Yeni Şube Aç OM1 Şube SaHş Yeteneklerini Geliş;r OM3 Ürün ve menü op;mizasyonu yap OM4 Ürün kalitesi is;krarı arHr Verimlilik arHr Tedarikçilerle uzun vadeli iş birliği sağla OM6 (mevcut tesis, uydu üre;m, 6sigma,süreç, işçi, ekipman, süre, fire..) OM2 Yenilikçilik Yöne;mi OM8 Mo;vasyon, Yetki-­‐
Güçlendirme, Memnuniyet gözden geçir OG3 Yenilikçi deneyimler Geliş;r Yenilikçilik Yöne;m Sistemini Geliş;r OM7 Bütçe ve PYS Yöne;mi yap OM10 OM9 İK ve Performans yöne;mi sistemlerini kur Benzer Zincirler İçinde Yenilikçi Ürün Lideri ol YY2 Finansal Risk Yöne;mi yap YY1 YY4 Yenilikçi İş modelleri Geliş;r İş Birlikleri Geliş;r (üniversite, ARGE, Ortak üre;m, Fason vb) OG1 beceri OG2 programları) MY1 Marka ve Pazarlama Yöne;mini Geliş;r OM5 Kusursuz lojis;k hizme; sağla Öğrenme ve Yetkinlikleri Gelişim Geliş;r (eği;m ve M6 MY2 MY3 OG4 M5 Yeni Segmentlerde İş modeli (Delux/Mini) M3 Tüke;ciyi dinle/
anla Şube -­‐ Kanal Yöne;mini Geliş;r Şube hizmet Mükemmelliğini Geliş;r Ürün maliyetlerini iyileş;r Yurtdışı Şube/
Bayi aç Şube ciroları arHr Müşteri Yöne;mi Operasyonel Mükemmellik M4 Yeni Tüke;ciler elde et M2 M1 İç Süreçler F2 F5 Marka bilinirliğini/Tüke;ci Memnuniye;ni/Sadaka;ni ArHr Şube karlılıklarını yönet ve geliş;r M7 Büyüme Stratejisi F1 Firma karlığını yükselt/
Üretkenlik Stratejisi Yöne;m Bilgi Sistemlerini yaygınlaşHr ve genişlet (şube, marka ile;şimi, SKU, menüler ve karlılık bazında yönetebilecek geniş entegre BT ağı) YY3 YY5 Tüke;ci odaklı , Yenilikçi Kurum Kültürü için gerekli ortamı yarat ve çalışanları uyumlandır OG5 süreç yöneMmi ve süreç iyileşMrmeleri entegre performans yöneMmi kurum karnesi-­‐balanced scorecard !
TURQUALITY ® programının nihai amacı programa dahil olan firmaların zorlu
küresel ortamda belirli koşullarda sürdürülebilir rekabetçi olacak alt yapıya sahip
olmalarına destek olmaktır. Firmanın fikir geliştirme ve karar alma konularında
yetkinliğinin oldukça iyi bir düzeyde olduğunu ve spesifik iyileştirmeler ile çok
önemli rekabet avantajı elde edeceğini göstermesi yine TURQUALITY®
değerlendirmesinde önemli rol oynayan örneklerden bir tanesidir.
inovasyon & arge fikir gelişMrme ve karar alma iş planı 
Download

VEGO Danışmanlık Gökçe Yalçın