Bursa Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programı(İngilizce)
FP506
Forest Protection
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
FP506
Forest Protection
T+U
Kredi
AKTS
3
3
6,50
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Yüksek Lisans
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programı(İngilizce)
Dersin Türü:
Seçmeli
Dersin Amacı:
Bu derste, öğrencilere zararlıların ve diğer faktörlerin farklı çevre koşullarında yetişen orman ağaçları üzerindeki etkileri ve bu olumsuz etkilerin azalması için alınması gereken önlemler kapsamlı olarak
ele alınacaktır.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Bu derste, doğal orman, plantasyon alanlarında ve fidanlıklarda yetişen orman ağaçlarında hastalığa ve zarara yol açan böcek, yangın, mantar ve abiyotik faktörler ele alınacaktır. Dersin öncelikli
hedefini, farklı koruma ve zararlılarla mücadele stratejileri ile bunların yarar ve geri dönüşümleri oluşturacaktır.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Doç. Dr. Asko T. Lehtijarvi
Dersi Veren:
Doç. Dr. Asko T. Lehtijarvi
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Yüz yüze
1- P. J. Gullan, P. S. Cranston. 2010. The Insects: An Outline of Entomology, 4th Ed. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4443-3036-6,2- Tainter, F.H.; Baker, F.A.
Principles of Forest Pathology. John Wiley and Sons, Inc. New York, 1996, 803 pp. 978-0471129523,3- Çanakçıoğlu, H., 1989. Orman Entomolojisi (Genel Bölüm),
İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No: 3405, Fakülte No: 362, İstanbul, 385 s.,4- Çanakçıoğlu, H. ve MOL. T. 1998. Orman Entomolojisi Zararlı ve Yararlı
Böcekler, İ.Ü. Orman Fak. Yayınları, Rektörlük No: 4063, Fakülte No: 451, IX+541 s.,5- Atakan, A., 1991. Orman Bölge Müdürlüklerinde 1. ve 2. Derecede Zararlı
Böceklerin Biyolojik Devreleri, Orman Genel Müdürlüğü Yayın No: 670, Seri No: 31, Ankara, 338 s.,6-Çanakçıoğlu, H. 1993. Orman Koruma, İ.Ü. Orman Fakültesi
Yayınları, İstanbul.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
10
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
20
70
Ders Konuları
Hafta
Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zararlıların ve diğer faktörlerin ormandaki rolü ve dinamikleri
Yabancı istilacı türler
Böcek taksonomisi, fizyolojisi ve ekolojisi
Türkiye’deki orman ağaçlarında zarar yapan önemli böcek türleri
Zararlı böceklerin popülasyon dinamikleri ve control yöntemleri
Fungusların taksonomisi, fizyolojisi ve ekolojisi
Türkiye’deki orman ağaçlarında zarar yapan önemli fungus türleri
Ara sınav
Proje
Fungal epidemeler ve hastalıklarla mücadele yöntemleri
Orman ağaçlarında zarara neden olan abiyotik faktörler
Abiyotik faktörlerden kaynaklanan zararı azaltmak için gerekli olan mücadele stratejileri
Zararlılarla Entegre Mücadele
Proje sunumları
Final Sınavı
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Dersin sonunda, öğrenciler orman zararlılarının biyolojileri ve ekolojileri hakkında yeterli bilgiye sahip olacaktır.
the reasons for severe disease epidemics and insect outbreaks,
Orman ağaçlarında zarara neden olan abiyotik faktörleri inceler.
Orman koruma esaslarını değerlendirir.
Türkiye ormanlarında zarar yapan önemli zararlıları öğrenir.
Yabancı istilacı türlerin orman ekositemindeki tehdit etme durumlarını inceler ve değerlendirir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P09
P12
P08
P01
P11
P10
P04
P03
P02
P07
P06
P05
Orman ürünleri uygulamaları için gerekli teknikleri ve araçları ileri derecede kullanabilmeli.
Bilgi teknolojilerini ileri düzeyde etkin kullanma becerisine sahip olmalı
Çağın sorunları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmalıdır
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini ileri derecede kullanabilme becerisine sahip olmalı
Orman ürünleri konusunda geliştirilen çözümlerin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliğini ileri düzeyde kazanmalıdır
Orman ürünleri faaliyetlerini ileri düzeyde üç boyutlu düşünmeli, yorumlayabilmeli, analiz ve sentez yapabilmeli
Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisini ileri düzeyde kazanmalıdır
Orman ürünleri alanında karşılaşılan problemleri ileri düzeyde tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve çözebilmeli
Edindiği bilgilerle ileri düzeyde orman ürünleri alanında karşılaşılan problemlere uygun deneyler veya yöntemler tasarlayabilmeli, uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmeli
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ileri derecede kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli
Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli.
İleri düzeyde mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmalıdır
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
3
39
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
7
91
Ödevler
2
9
18
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
21
21
0
%0
Ara Sınavlar
1
3
3
Proje
1
%20
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
1
20
20
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
0
0
Ara Sınav
1
%20
Kısa Sınav
0
%0
Ödev
2
%10
Devam
0
Uygulama
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
2
3
3
3
5
4
4
3
3
4
3
3
Ö01
2
3
3
3
5
4
4
3
3
4
3
3
Ö02
2
3
3
3
5
4
4
3
3
4
3
3
Ö03
2
3
3
3
5
4
4
3
3
4
3
3
Ö04
2
3
3
3
5
4
4
3
3
4
3
3
Ö05
2
3
3
3
5
4
4
3
3
4
3
3
Ö06
2
3
3
3
5
4
4
3
3
4
3
3
0
195
6
Download

FP506 - Bursa Teknik Üniversitesi